| General OSGB | Blog

Tespit ve Öneri Defteri Nasıl Kullanılır?

Tespit ve öneri defteri bir diğer adı onay defteri, ülkemizde yürürlüğe 29 Aralık 2012 tarihli olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile birlikte girmiş bir defterdir. Bu defter iş güvenliği çalışmaları sırasında işyeri hekimlerinin ve iş güvenliği uzmanlarının tüm tavsiye, öneri ve önlemlerin kayıt altına alınması gereklidir.

Tespit ve öneri defterleride tüm bu bilgilerin yer aldığı ve her iş yeri için özel olarak hazırlanan defterler türüdür. Bu defterlerin mutlaka iş yeri sahibine yani işverene onaylatılması gereklidir. Defterlerin kullanılması ve nasıl olması gerektiği ilgili yönetmelikte açıkça belirtilmektedir. 

Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

Tespit ve öneri defteri, iş yerinde bulunan hekimler ve is-guvenligi-uzmanligi.html görüşlerini içeren ve onlar tarafından yapılan tespitlerin yer aldığı tavsiyeler ile zenginleştirilen açıklamaların bulunduğu bir defter türüdür. Bu defter seri numaralı olarak üretilir. Sayfalar bir asıl ve iki kopyalı şekilde düzenlenir. Bu defterler iş yerleri için özel olarak tasarlanır.

İş yerlerinde bulunması son derece önemli olan bu defter türleri, işveren tarafından onaylanması gerekli bir defterdir. Bu defterlerin her sayfası mutlaka İşkur ve noter tarafından da onaylanmak zorundadır. İş yerinde iş güvenliği uzmanları tarafından tespit edilen tüm uyumsuzlukların kaydedildiği bir defterdir ve bu defter aracılığı ile bu uyumsuzluklar işverene iletilmektedir. İş teftişleri sırasında da bu defterlerden yararlanılarak sonuçlar edilmektedir.

tespit ve oneri defteri nasıl kullanilir

Tespit Öneri Defterine Yazılacaklar

İş yerlerinde bulunması gerekli defterlerden biri olan tespit ve öneri defteri doğru kullanım açısından önem arz etmektedir. Bu defterlere neler yazılacağı, ne şekilde ifade edileceği büyük bir önem taşır. İşverenlerin iş yerlerinde ki uygunsuzlukları görebilmesi ve gerekli önlemleri ne şekilde alacaklarını öğrenebilmesi için defteri yazan kişilerin açık ve net ifadeler kullanması gereklidir. Defterde sorunlar açıkça dile getirilirken aynı zamanda bu sorunların nasıl giderilmesi gerektiğine dair de bilgiler verilmelidir.

Deftere yazılacak olan konular o işletme içerisinde işçinin ve diğer kişilerin hayatını riske atan tüm detayların belirtilmesi gereken konulardır. Güvenliğin olmadığı yerlerin detaylı olarak belirtilmesi ve bunların nedenleri ve ne şekilde giderilebileceği gibi bilgiler tespit ve öneri defterinde mutlaka bulunması gereken bilgilerdir.

İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda son yıllarda yapılan gelişmeler neticesinde iş güvenliği uzmanlarının işletmelerde zorunlu hale getirilmesini sağlamıştır. İş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları da bir iş yerinin güvenliğinden sorumlu olduğundan bu defterlerin de bu kişiler tarafından doldurulması son derece önemlidir. İşletmede verilen hizmetin 3. Kişilere ne şekilde yapıldığını ve ne tür önlemler alındığını belirtmede son derece işlevseldir.

tespit ve oneri defteri

Tespit ve Öneri Defteri Onayı İçin Örnek Dilekçe

Tespit ve öneri defterinin onaylatılması son derece önemlidir. İlgili kurumlar tarafından onaylatılmayan defterlerin de herhangi bir hükmü olmayacaktır. Tespit ve öneri defterinin onayı için kişilerin yanlarında bulundurmaları gereken evraklar arasında dilekçe de bulundurmaları gereklidir.

Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğüne başlığı atılarak belirtilen SGK sicil nolu firmaya ait iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olan tespit ve öneri defterinin ilk müdürlüğünüz tarafından tasdik edilerek verilmesini arz ederim şeklinde bir dilekçe yazmanız gereklidir. Alt kısma şirketin kaşesi vurulmalı ve işveren ya da işveren vekili tarafından imzalanması gerekir. Dilekçenizde o günün tarihi bulunmalıdır.

Okunaklı ve temiz bir dilekçe yazarak ilgili kurumdan defterin onaylatılması talebinde bulunabilirsiniz. Tespit ve Öneri Defterlerinin onaylatılması işlemi işkur ve noterler tarafından yapılan işlemlerdir. 

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.