| General OSGB | Blog

Covid-19 Karşısında İşverenlerin Yükümlülükleri

Ülkemizde özellikle iş hayatını derinden yaralayan Covid-19 virüsü, işçilerin çalışma hayatını ve işverenlerin yatırım planlarını da olumsuz etkilemiştir. Pandemi sürecinde dönemsel olarak bazı sektörlerin kapanması, bazı sektörlerin ise uzun süredir açılamaması nedeniyle birçok açıdan problemli geçen bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Açık olan işletmelerle ilgili olarak ise Covid-19 karşısında işverenin yükümlülükleri belirlenmiş olup, tüm işletme sahiplerinin sağlık açısından bu yükümlülükleri yerine getirmesi faydalı olarak değerlendirilmiştir.

Covid-19 Karşısında İşverenlerin Yükümlülükleri - General OSGB

İşveren hali hazırda işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri almak durumundaydı. Son gelişmeler ile birlikte çoğu yeniden İSG kapsamında değerlendirilebilecek bir dizi Covid19 önlemi de alma gerekliliği hasıl olmuştur. Çalışanların sağlığını öteden beri düşünmek zorunda olan işveren Pandemi döneminde alacağı özel önlemler ile daha da hassas olan bu dönemi zararsız ya da en az zararla atlatmaya çalışmalıdır.

Bu kapsamda öncelikli olarak mesleki risklerin önüne geçmek amacıyla tüm çalışanların bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda İSG uzmanları ve işyeri hekimlerinin uzmanlık alanına göre eğitimleri vermesi uygun olacaktır. Covid-19 ile mücadele anlamında gerekli tüm teçhizatların bulundurulması ve sağlık tedbirlerinin alınması mühimdir. Tüm bu önlemlere uyulup uyulmadığını gözlemleyecek olan da işverendir.

İşverenin Aldığı Covid-19 Tedbirlerine İşçilerin Uyması

İşverenin Aldığı Covid-19 Tedbirlerine İşçilerin Uyması - General OSGB

İşveren tarafından aşağıdaki önlemlerin alınması durumunda işçiler de bu tedbirlere uymak zorundadır:

 • Tüm personelin temassız ateş ölçer kullanarak göreve başlatılması, ateşi yüksek çıkanın işyeri hekimine gönderilmesi,
 • İşyeri giriş-çıkış kayıtlarının herhangi bir cisme dokunmadan alınması yönünde önlem alınmalı,
 • Sosyal mesafeyi koruyacak şekilde bir çalışma pratiği düzenlenmeli ve benimsenmeli,
 • Personelin Covid-19 belirtileri ile ilgili bilgilenmesi amacıyla broşürlerin görünen yerlere asılması, basit önlemlerin bu broşürlerle görsel olarak anlatılması,
 • Personelin iş başlamadan önce ellerini yıkaması için uygun ortamın oluşturulması, kurutucuların bireysel olarak kullanılması,
 • Dezenfektasyon sağlayan jel veya sıvıların işyerinde bulundurulması,
 • Kronik rahatsızlığı olan personelin uzaktan çalışma modeliyle iş yapmasının sağlanması,
 • Çalışan bir personelin virüse maruz kalması durumunda temas kuran personelin ne yapacağı konusunda eğitilmesi,
 • Yakın temas olmayacak şekilde araç ve ekipman kullanılması,
 • Hijyen kuralları konusunda personelin bilgilendirilmesi, hijyen eğitimine tabi tutulması,
 • İşyeri servislerinin sosyal mesafeye göre kullandırılması,
 • Yemekhane veya yatakhanelerde sosyal mesafeye göre yemek yenmesi ve ikamet edilmesi,

Bu tür yükümlülükleri yerine getiren işverenin haricinde, işçilerin de sağlık güvenliği için tedbirlere harfiyen uyması gerekir.  Bu kişisel olarak çalışanı koruyacak, genel anlamda ise işyerinin güvenliğini sağlayacaktır.

İşyerinde Covid-19 Tespit Edilirse Ne Yapılmalı?

İşyerinde Covid-19 tespit edilirse ne yapılmalı sorusu akılları kurcalamaktadır. Bir çalışanın bariz belirti göstermesi durumunda hemen izole edilip teste tabi tutulmasının sağlanması gerekir. Ayrıca kişiyi izole ettikten sonra da, test sonucu belli olmadan önce de şüphenin varlığı diğer çalışanlar ile paylaşılmalı, temas edenlerin de test sonucu belli olana kadar koruyucu izole edilmesi önemlidir.

İşyerinde Covid-19 Tespit Edilirse Ne Yapılmalı? - General OSGB

Bilindiği gibi test sonuçları çok hızlı çıkmamaktadır. Test sonuçlarını beklemek, birçok kişiyi daha riske atmak anlamına gelecektir. Şüphe duyulan çalışan test verdikten sonra işyerine gelmemelidir. Temas kurduğu belirlenen çalışanların da dikkatli olması yönünde uyarılar yapılmalıdır. Eğer çalışanın test sonucu pozitif çıkarsa hemen işyeri hekimi ile bağlantı kurulmalı ve kişinin sağlık tedavisine başlanmalıdır. Çalışana karantina süresi kadar izin verilmeli ve gerekli sosyal hakları düzenlenmelidir.

İşyerinde belirlenen bir Covid-19 vakasını takiben işçinin çalışma bölgesi başta olmak üzere genel bir dezenfektasyon operasyonu uygulanmalıdır. İşçinin varsa yemek yediği ortam dahil olmak üzere, kaldığı yatakhane gibi detaylar gözden kaçırılmamalıdır.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.