| General OSGB | Blog

Hastane'lerde İş Güvenliği Uzmanlığı

Ülkemizde bütün hizmet alanlarında gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı hastanelerde de olması gereken bir uygulamadır.  Hastanede iş güvenliği uzmanlığı devlet kurumu ise kadrolu şekilde bulunması gereken, özel sektör ise hizmet alımı şeklinde yürütülen hizmetlerden oluşur.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Hastanelerin çeşitli risklerden ve tehlikelerden korunması için İSG uzmanları, yürürlükte olan yönetmeliklerde yer alan maddelere göre hareket eder. Hastanelerin, elektrikle çalışan ekipmanlar ile kimyasal maddeleri içeren laboratuarları ve yangın çıkışlarıyla ilgili, hem hastaların hem de çalışanların meslek hastalıklarından korunmasıyla ilgili  birçok hizmet dalı İş Sağlığı ve güvenliği uzmanlığının kapsamındadır.

Hastanede İş Güvenliği Uzmanlığı
Hastanede İşyeri Hekimliği
Hastanede İş Güvenliği Uzmanlığı Nasıl Yürütülür
Hastanelerde İSG Hizmetleri
Hastanelerde İş Güvenliği Talimati
Hastanede İş Güvenliği Uzmanları Bulundurma Zorunluluğu
Hastanelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Ne iş Yapar?
Devlet Hastanelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Hastanenin, yönetimsel kademesine uygun bir şekilde iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi veya işyeri hekimliğini yine hastaneden  eğitim almış bir hekim tarafından yürütülmesi aynı zamanda, İSG hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan diğer personelin diğer sağlık personeli şeklinde uygun kişilerce yürütülmesi kaynakların verimli kullanılması açısından önemlidir.

Hastanede iş güvenliği uzmanlığı gerçekten dikkat gerektiren bir mesleki alandır. Hijyenin ve çalışanların kendi sağlıklarının korumalarının çok önemli olduğu, aynı zamanda çeşitli zorlukları da içerdiği sağlık kuruluşu olması hasebiyle, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının tüm hastane personeli ile birlikte planlanıp uygulanması hayati önem taşır.

Daha fazla '' İş Güvenliği Uzmanlığı '' içeriği için hemen generalosgb.com/is-guvenligi-uzmanligi.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde iş güvenliği uzmanlığı alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Hastanede iş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri nasıl yürütülür?

Hastanelerde ayrı bir birim olarak kurulan İş Sağlığı Güvenliği birimi hastanenin bütün risklerinin belirlenmesinde, yangından korunmasında, deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı önlemlerin alınmasında önemli işlevlere sahiptir.

Aynı zamanda meslek hastalıklarının yoğun bir şekilde görülebileceği bir ortam olduğu için iş güvenliği uzmanlarının, çalışanlara gerekli sürede eğitim vermesi gerekir. Kişisel koruyucu  donanımların kullanılması, hastanenin temizlik işlerinden sorumlu personelinin gerekli hijyen eğitimlerinden geçirilmesi  gibi başlıklarla iş sağlığı güvenliği uzmanının  işyeri hekimi ile birlikte yönetmesi gereken görevler çok yönlü olarak el alınır.

Yapılan tüm çalışmaların rapor halinde oluşturulması, gerekli risk analizlerinin yapılması, bu risklerin değerlendirmesi ve gerekli olan test ve envanterlerin uygulanması, çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması, tüm işletmeler gibi hastanelerde de gereklidir.

Dolayısıyla hastane yönetimi ile birlikte alınacak bütün tedbirler bir çalışma planı dahilinde hazırlanıp her ay yapılacaklar şeklinde planlanmalıdır.

Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Hastanede İSG Hizmetleri

Üretim yapılan fabrikalar gibi hizmet yürütülen hastanelerde de iş güvenliği ve sağlığı  hizmetleri verilmelidir.  İnsanın olduğu her yerde hata yapılacağının düşünülmesi ve bunun hesaba katılarak,  zaten risk etmeninin yüksek olduğu  sağlık kuruluşlarında ikinci bir tehlikeye mahal verilmemesi sağlık ve güvenlik uygulamalarının sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine uygun olacaktır.

Alınacak önlemlerin Hastane idaresi, sağlık personeli ve diğer tüm çalışanlarla birlikte alınması ve uygulamaya o şekilde geçirilmesi önemlidir. Özellikle risk analizi yapılırken, tüm çalışanların fikirlerinin alınması tüm açılardan fayda sağlayacaktır. Özellikle hastanelerin kimyasal madde içeren bölümlerinde personelin kişisel koruyucu donanım giymesi ve bu açıdan sağlık tedbirlerinin alınması, meslek hastalıklarının önlenmesi açısından da önemlidir.

Yalnızca İSG uzmanları değil, işyeri hekimi statüsünde görevlendirilen hekimler ile diğer sağlık personeli, temizlik görevlileri, teknisyenler, laboratuar teknikerleri, tıbbi sekreterler, hemşireler, acil tıp teknikerleri ve hekimlerin eş güdüm içinde çalışması, çalışmaların hastane idaresi tarafından takip edilip denetlenmesi, ilgili formların doldurulması, eğitimlerin verilmesi, raporların hazırlanması ve nihayetinde merkezi sistem olarak İSG KATİP modülüne işlenmesi İSG hizmetlerinin genel işleyişi açısından harika sonuçlar doğuracaktır.

Ülkemizde daha yeni önemsenmeye başlayan iş sağlığı ve güvenliği alanı, hızlı bir şekilde uzman yetiştirilmesi süreciyle oldukça popüler hale gelmiş ve deneyimli-deneyimsiz birçok İSG uzmanı sektörde görev almaya başlamıştır. Bu hızla gidilirse yakın bir gelecekte İSG uzmanı ihtiyacı, en azından C sınıfı uzmanları için oldukça hızlı şekilde azalacaktır.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.