| General OSGB | Blog

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ne Kadar Sürüyor? (Kaç Saat)

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde zorunlu hale getirilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ne kadar sürüyor, toplamda kaç saat? İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyenlerin belirli bir eğitimden geçip sertifika almaya hak kazanmaları için İSG sınavına girmeleri gerekiyor. Uzman olmak isteyenlerin yanı sıra işyerlerindeki çalışanların da iş sağlığı ve güvenliği eğitimini 3 yılda bir geçmeleri şartı var.

Daha fazla '' İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) '' içeriği için hemen iş sağlığı ve güvenliği bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

İş güvenliği uzmanı olmak için belirli süreli eğitimlere katılmak gerekiyor. Bilgi aktarımı kısmı 180 saat, uygulama-pratik kısmı 40 saatten az olmamak koşulu ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmektedir. Yetkilendirilmiş bazı eğitim kurumları bu eğitimin süresini uzatabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ne Kadar Sürüyor?
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç  Sürüyor?
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Saat
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ne Kaç Saat Olmalı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kimlerden Oluşur?
İşe Başlama Eğitimi Konuları
İSG Kurulunda Kimler Bulunur?
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Nedir?

Eğitimin yüz yüze olması teorik dersler için önemli olmaktadır. Günde 6 saatlik bir der planı ile 30 günde 180 saatlik teorik eğitim tamamlanabilmektedir. Ardından 40 saatlik bir uygulama eğitimi ile saha çalışmalarına aşina olmaları sağlanan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, eğitimlerinin ardından Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olmaya çalışırlar.

Teorik eğitimin bir kısmı uzaktan eğitim yöntemi ile de verilebilmektedir. Teorik eğitimin yüz yüze olan kısmı başlamadan önce farklı şehirlerden katılımcıların uzaktan eğitimleri tamamlanarak sonraki kısma geçiş yapılmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi Çalışma Bakanlığının belirlediği modüller üzerinden verilmektedir. Uzman adaylarının her modülü başarıyla geçmesi ve yapılacak sınavda yeterli puanı almaları gerekmektedir.

İş güvenliği eğitimi kaç yıl geçerli?

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından uzmanlar iş güvenliği eğitimi kaç yıl geçerli sorusunu sormaya başlarlar. Yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri yalnızca iş güvenliği eğitimi değil, yüksekte çalışma eğitimi, asbest sökme eğitimi ve kapalı alanda çalışma eğitimi gibi eğitimleri de sunmaktadırlar.

İş güvenliği çalışma alanının artık bir bilim olarak kabul edilmesinin sonucu olarak birçok iş kolunda ve meslek alanında sertifika programları uygulanmaya başlamıştır. Birçok uzmanlık gerektiren iş kolunda periyodik eğitimler verilmekte, teknisyenler veya uzmanlar bu eğitimleri 2 yıl, 3 yıl veya 5 yıl gibi süre aralıklarıyla tekrar almaktadır.

Çalışma hayatında işkolunun tehlike sınıfına göre çalışanlara verilecek eğitimlerin de tekrarlanması, bilgilerin pekiştirilmesi ve yeni başlayanların eğitimi için hayati önem taşır. Bu bağlamda yapılacak tüm eğitimlerin çerçevesi 28648 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik” ile belirlenmiştir.

isg kurulu olusturmak

İş güvenliği eğitimine katılmak zorunlu mu?

Çalışma alanının tehlike sınıfına göre belirli aralıklarla iş güvenliği eğitimine katılmak zorunludur. Tehlike sınıfına göre sınıflandırılan bu eğitimlerin faydalı olabilmesi için eğitime katılacak personelin ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.

Çalışanların faaliyet gösterdikleri iş koluna yönelik eğitimler daha verimli olacaktır. Katılacak personelin eğitim düzeyine göre konuların sadeleştirilmesi ve teorik derslerin verimli olması önemlidir.

İş güvenliği eğitimleri genelde grup eğitimi olarak verilse de bireysel eğitim de verilebilir. Çok ktirik birimlerde görev alan personelin çalışma vardiyasına göre bire bir eğitim alması daha verimli olacaktır. Eğitimin ölçülebilir olması adına katılan kişilere somut hedefler sunulması da önemlidir.

Eğitimlere işveren de katkı sunmalıdır. Önceden yapılacak bir ön çalışma ile çalışanların İSG konusundaki alt yapıları ölçülerek eğitimler bu hazır bulunuşluk seviyesine göre planlanabilir.

Bu eğitim ilkelerine göre;

  • İşyeri tehlike sınıfı az tehlikeli olan çalışanlara asgari 8 saat
  • İşyeri tehlike sınıfı tehlikeli olan çalışanlara asgari 12 saat

İşyeri tehlike sınıfı çok tehlikeli olan çalışanlara asgari 16 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.