| General OSGB | Blog

Laboratuvar Tetkikleri

Laboratuvar tetkikleri iş dünyasında sıkça kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu terimin sık kullanılmasının en temel nedeni işe alınacak olan personelin bu teste tabi tutulmasıdır. Ülkemiz gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer aldığından iş kolları da her geçen gün artmaktadır. Bu artış neticesinde yeni iş dallarına ait özellikleri taşıyan personeller istihdam edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında laboratuvar tetkikleri yapılacak araştırmalar neticesinde işe alınacak personelin o işin gerektirdiği sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığı tespit edilmektedir.

Laboratuvar Tetkikleri - General OSGB

Bu konunun işverenler açısından da oldukça önemli bir takım hükümleri vardır. İş sağlığı ve güvenliği unsurları göz önüne alındığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tehlikeli işlerde çalıştırılmak üzere istihdam edilecek bazı işçilere bu tetkiklerin yapılmasını zorunlu koşabilmektedir. Bu iş türlerine ve yapılacak tetkiklere bakanlığın yayınlamış olduğu yönetmelik aracılığı ile ulaşmak mümkündür.

Laboratuvar Tetkikleri Nasıl Yapılır?

Laboratuvar tetkikleri nasıl yapılır? sorusuna verilebilecek en güzel cevap bağlı bulunulan osgb sanayi bölgesinde laboratuvar kurmak olacaktır. Osgb yöneticileri Çalışma Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlığından alacakları izinlerle kendi bölgelerinde laboratuvar kurulmasını sağlayabilmektedir. Bu sayede o çevrede faaliyet yürüten firmalar rahatlıkla laboratuvar tetkiklerini yapabilmektedir. Çalışanlardan alınacak her türlü örnekle birlikte bu laboratuvarlar işverenlere kesin sonuçları mümkün olan en kısa sürede verebilmektedir.

Laboratuvar Tetkikleri Nasıl Yapılır? - General OSGB

İşe alınacak işçilerden ya da hâlihazırda çalışan personelden alınacak örnekler bu laboratuvarda yapılacak testlere kaynaklık etmektedir. Bu örnekler kan, idrar ya da doku örnekleri olabilmektedir.  Ayrıca yine çalışanlarca bizzat verilebilecek solunum ve ortodonti testleri de bu laboratuvarlarda kullanılabilmektedir.

Laboratuvar Tetkiki Yapabilmek İçin Ruhsat Nasıl Alınır?

Laboratuvar tetkiki yapabilmek için ruhsat nereden alınır? sorusuna tek bir kurumu cevap olarak vermek mümkün değildir. Çünkü osgb bölgelerinde ya da başka herhangi bir yerde laboratuvar kurabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlıklarından izin almak gerekmektedir. Bu bakanlıkların ortak kararı ile laboratuvara tetkik yapabilmek için ruhsat verilmektedir.

Laboratuvar tetkiki yapabilmek için ruhsatın haricinde son teknoloji ekipmanları da bulunması gerekmektedir. İşçi sağlığı açısından son derece kritik bir öneme sahip olan bu durum nedeniyle laboratuvar kurmak bir hayli masraflı olabilmektedir.  Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği alanında ciddi atılımlar gerçekleştirmektedir. Bu atılımlardan bir tanesi de tetkik yapabilmek için laboratuvar kuracaklara karşılıksız hibe verilmesidir. Bu hibelere ek olarak uzun vadeli krediler de laboratuvar kurmak isteyenlerin hizmetine sunulmuştur.

Laboratuvar Tetkikleri Ne Zaman Uygulanır?

Laboratuvar tetkikleri ne zaman uygulanır? sorusuna verilebilecek iki cevap vardır. Bu cevaplardan birincisi işe ilk giriş zamanı yapılacak olan tetkiktir. İkinci cevap ise rutin olarak gerçekleştirilen tetkik işlemidir. İşe ilk girişte uygulanacak tetkikler osgb bölgesinde yer alan her firma için işçilerine uygulama zorunluluğu bulundurması sebebiyle oldukça önemlidir.  Bu işlemi gerçekleştirmeden yeni işçisini işe başlatan işletme sahiplerine işyerlerini geçici olarak kapama ya da idari para cezası verilebilmektedir. Bu cezalar nedeniyle işe başlama laboratuvar tetkiki son derece önemli bir işlemdir.

Laboratuvar Tetkikleri Ne Zaman Uygulanır? - General OSGB

Laboratuvar tetkikleri ne zaman uygulanır sorusunun ikinci cevabı olan rutin kontroller ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu işlemi zorunlu tuttuğu iş türleri için geçerlidir. Özellikle ağır ve tehlikeli iş kolları bu rutin tetkikleri yaptırmak zorundadır.  Rutin tetkikleri yapacak olan iş türleri ve iş yerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mali yılbaşında açıklanmaktadır. Bu iş kollarında işletmesi bulunan işverenler çalışanlarını teste soktuklarına dair bakanlığa belge sunmak zorundadır.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.