| General OSGB | Blog

Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar için Hijyen Eğitimi

Hijyen eğitimi, gıda başta olmak üzere her türden hizmet sektörü ve temizlik işlerinde çalışanların almak zorunda olduğu ve Pandemi dönemiyle birlikte üzerinde çok durulan eğitimlerden biridir. Eskiden klasik bir sertifika programı olarak düşünülürken, son süreçlerde yaşananlardan sonra artık hayati önem taşıyan bir eğitim olarak algılanmaktadır. Bu yüzden hem bu programı veren firmalar hem de Halk Eğitim Merkezi gibi resmi kurumlar, sertifika programını çok ideal şekilde ifa etmek durumundadır.

Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar için Hijyen Eğitimi - General OSGB

Gıda ve su sektörü üretim, paketleme veya depolama gibi tesislerde insan eli marifetiyle birçok işlem yapılmasını istemektedir. Gıdaların paketlenmesi, depolanması, nakledilmesi veya sunulması gibi birçok işlemde hijyen kurallarına azami dikkat etmek gerekir. Özellikle bulaşıcı hastalıklar taşıyan personel çalıştırılmaması gerekir. Bu personelin bu tür sektörlerde çalıştırılması inanılmaz riskler doğurur. Zaten her çalışanın hijyen eğitimi alma zorunluluğu varsa bulaşıcı hastalık taşıyanların bu eğitimi almaları mümkün olmaz. Dolayısıyla da çalıştırılması mümkün olmayacaktır.

Sağlık Bilimleri alanından mezun olan hekimlerin, hemşirelerin, acil yardım personelinin, ebelerin, sağlık memurlarının, tıbbi laborantların verebildiği bu eğitimler Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden alınabilmektedir. İşyeri hekimleri tarafından tam modül üzerinden verilen bu eğitimler sonucunda hijyen eğitimi sertifikası almaya hak kazanırsınız.

Gıda ve Su Sektöründe Çalışanların Hijyen Eğitimi Konuları

Gıda ve su sektöründe çalışanların hijyen eğitiminde sorumlu olduğu konular, genel hijyen kurallarının yanı sıra sektöre özgü bilgilendirmelerin de yer aldığı bir müfredatın içeriği olarak sunulmaktadır. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre alınması gereken konular:

Gıda ve Su Sektöründe Çalışanların Hijyen Eğitimi Konuları - General OSGB

 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Mikrobiyoloji
 • Bulaşma Yolları
 • Enfeksiyon Zinciri
 • Sık Görülen Hastalıklar
 • Koruyucu Yaklaşımlar
 • Ağız yolu ile bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
 • Temasla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
 • Hava yoluyla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
 • Hijyen Eğitimine İlişkin Yasal Durum
 • Çalışanlara Yönelik Yasal Durum
 • İşyeri sahiplerine ve işletenlere yönelik yasal durum

Bu konular teorik ve uygulamalı şekilde sunulmaktadır. Katılımcıların aktif şekilde öğrenebilmesi için uygun öğretim metot ve teknikleri kullanılır. Katılımcıların sağlık ve hijyen ilkelerine uygun şekilde gıda üretiminde, satışında, su paketleme ve satışında halk sağlığı ilkelerine uyması beklenmektedir. Tek bir kişinin ihmali yüzlerce hatta binlerce insanın sağlığını riske atabilir. Bu yüzden özellikle bu sektörlerde çalışan kişilerin maske ve eldiven kullanıp, genel hijyen kurallarına riayet etmesi önem taşır.

Gıda Sektöründe Çalışanlar Hijyen Eğitimi Sertifikasını Nereden Alır?

Gıda ve su sektöründe çalışanlar hijyen eğitimi sertifikası alarak iş başvurusu esnasında istenen sertifikayı tamamlamış olurlar. Genelde işe başlamadan önce alınan bu eğitim zaman zaman işe alım takvimindeki belirsizlikler veya zamanlama hatası yüzünden işe başlamadan sonra da alınabilmektedir. Ülkemizde bu eğitimi vermeye yetkili eğitim kurumları bulunmaktadır.

Gıda Sektöründe Çalışanlar Hijyen Eğitimi Sertifikasını Nereden Alır? - General OSGB

Bu sertifika yılın her döneminde aktif olarak kursları bulunan ve Çalışma Bakanlığı tarafından sınırlı sayıda yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden alınabilir. İlinizde bulunan OSGB’lere başvurarak bu sertifikayı eğitimler sonucunda edinebilirsiniz. Geçerlilik süresi olmayan bu eğitim sertifikasının önemi, iş başvurularında ortaya çıkmaktadır.

Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen OSGB’lerden alacağınız eğitim MEB onaylı olarak verilmektedir. Kurs modülleri hakkında Halk Eğitim Merkezleri ile entegre edilmiş bir sistem üzerinden, tüm kursiyerlere MEB onaylı sertifikaları verilmektedir. Sertifika sonrası dilediğiniz gibi iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Eğer zaten bir işte çalışıyorsanız kurumunuzun veya işvereninizin talep ettiği hijyen eğitimini alarak sertifikalı ve eğitimli olarak işlerinizi sürdürebilirsiniz.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.