| General OSGB | Blog

İşyerlerinde Genel İş Güvenliği Kuralları

İşyerlerinde genel iş güvenliği kuralları uygulanarak ilgili işyerine ait tüm kaza riskleri ve iş hasarları da en aza indirgenir. Bu anlamda özellikle de inşaat, fabrika, sanayi alanları ve buna benzer birçok alanda da kişilerin profesyonel çözümler üreterek önlemler alması, iş güvenliği kurallarına uyması gerekmektedir.

Bu tarz işyerlerinde meydana gelmekte olan kazaların çoğu ihmallerden ve kişinin kendisine fazla güvenmesinden kaynaklı olarak gerçekleşmektedir. Nitekim kişiler kendilerine ekstra olarak güvenerekherhangi bir önlem almadan yüksekte çalışma, tehlikeli maddeler ile çalışma ve daha birçok çalışma gayreti içerisine girerse iş kaza riski de bir hayli artacaktır. Buna göre iş yerlerinde, özellikle de inşaat, fabrika, sanayi ve endüstri gibi iş sektörlerinde uygulanması gereke iş güvenliği kuralları şunlardan oluşmaktadır:

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları - General OSGB

 • Dikkat gerektiren işlerde çalışanların rahatsız edilmemesi,
 • İşyerine içkili ya da uykusuz biçimde gelinmemesi,
 • Çalışılan alanın sürekli olarak temiz tutulması,
 • Düzenli iş ahlakına uygun biçimde çalışılarak kişilere rahatsızlık verilmemesi,
 • İşe uygun araç ve gereçlerin kullanılması,
 • Elektrikli araçlara sürekli olarak bakım yaptırılması,
 • Kendi güvenliğiniz için ve diğer çalışanların da güvenliği için mutlaka sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi,
 • Kaza durumlarına karşı mutlaka sağlık kuralları çerçevesinde yaklaşılması,
 • Herhangi bir kaza ya da olumsuz durum olduğunda anında yetkililere haber verilmesi.

Bu gibi kurallar dahilinde çalışıldığında mutlaka iş güvenliği en iyi biçimde yakalanarak kişilerin sağlıkları da tehlikeye atılmamış olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uyulması Gereken Kurallar

İş sağlığı ve güvenliği uyulması gereken kurallar bağlamında nitekim bahsettiğimiz kurallar yeterli olacaktır. Ancak kişilerin bu kurallara, özellikle de işveren ve iş güvenliği uzmanı tarafından ele alınacak olan kuralların fazlasıyla önemsenmesi gerekmektedir.

İş sahasında oluşabilecek herhangi bir patlama, yanıcı maddelerin olmasıyla birlikte yangın durumları ya da elektrik kaçağı gibi durumlar çeşitli felaketlere yol açabilir. Uygulanması gereken kurallara uyulması durumunda kişilerin mutlaka güvenlik ve sağlıklarının da kontrol altına alınması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uyulması Gereken Kurallar - General OSGB

Bunlarla birlikte yine iş güvenliği her sektörde geçerli bir durum olmakla birlikte kişiler ve çalışanlar gerek kendilerini daha da iyi geliştirmesi gerekse de çevredeki diğer çalışanların yaşamlarını da tehlikeye atmaması adına kurallara uyulması gerekmektedir.

İşveren ve iş güvenliği tarafından ele alınan kurallar çalışanlar tarafından önemsenerek tüm iş kapsamınca uyulması halinde herhangi bir hata, kaza, olumsuz durumla da karşılaşılmaz. Bu da ortamın güvenli ve hasarsız olmasını da sağlayacaktır.

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları ele alındığında inşaat, sanayi ve fabrika gibi alanlar başta olmak üzere diğer tüm firmalarda da kuralların hayat kurtarıcı olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim iş çerçevelerinde kişilerin daha güvenilir bir ortamda olmaları için genel güvenlik kurallarının daha da disiplinli biçimde ele alınması gerekiyor. Bununla birlikte çeşitli oryantasyon eğitimleri başta olmak üzere İSG eğitimleri de kişilerin bu alanlarda daha bilinçli, tecrübeli olmasına katkı sağlamaktadır. 

İşyerlerinde Genel İş Güvenliği Kuralları - General OSGB

Sizler de genel iş sağlığı ve güveliği kuralları için çeşitli araştırmalar yapmalı, birçok kaynaktan faydalanmalı ve pratikte de bu kuralları uygulayarak sağlık açısından son derece güvenli olmalısınız. Tüm kuralların harfi harfine uyularak hareket edilmesi ile gerek işverenler gerek iş sağlığı güvenliği uzmanları gerekse de çalışanlar çok daha güvende olacaklardır. Bu güven kapsamında iş alanlarındaki iş kazaları en aza ineceği gibi risklerin oluşma durumu da yine ortadan kalkacaktır. 

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.