| General OSGB | Blog

Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP Uygulama)

Kriz zamanlarında akla ilk gelen hastanelerden hastaların ve personelin sağlık durumlarının stabil sürdürülebilmesiyle ilgili hastane afet ve acil durum planları hayati önem taşımaktadır. İlgili birimlerin desteği ve eş zamanlı koordinesiyle hazırlanan planlar olmaktadır. Bu planların özellikle birincil amacı hastanelerde görevli personelin 3 gün boyunca dışarıdan destek almaksızın sağlık hizmetlerini sürdürmelerini sağlamaktır.

Hastane Afet ve Acil Durum Planları
Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP Uygulama)
Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP Hazırlık)
Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP)

Bu planların hazırlanmasında bakanlığa bağlı ilgili genel müdürlük sorumlu olmaktadır. İl merkezlerinde ise il sağlık müdürlüklerinin denetim görevinin sürdürülmesiyle hastanelerin kendi afet ve acil durum planlarını hazırlamaları takip edilmektedir. Bu planı hazırlamakla sorumlu baş kişi hastanelerde başhekim olmaktadır. Ayrıca başhekim yardımcısı, idari işlerden sorumlu müdür, sağlık bakımla ilgili müdür, acillerden sorumlu hekim, acillerden sorulu hemşire, ameliyathanelerden sorumlu hekim ve hemşire, yoğun bakımdan sorumlu hekim ve hemşire, güvenlikle ilgili müdür yardımcısı, döner sermaye ile ilgilenen müdür yardımcısı, enfeksiyon kontrol sorumlusu, hastane afet ve acil durum planı oluşturma birimi sorumlusu, kalite direktörü, sivil savunmadan sorumlu uzman ve işin doğal parçası olarak iş güvenliği uzmanı, hastane afet ve acil durum planı hazırlama komisyonunda görevli olmaktadır.

general osgb banner

Hastanelerin hizmet türüne ve oluşturulma amacına göre hazırlama komisyonunda görevli kişiler de değişebilmektedir. Bu konuyla ilgili en detaylı bilgiye 18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayılı resmi gazetede yayınlanan hastane afet ve acil durum planları uygulama yönetmeliğinden ulaşılabilir.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanır?

Hastane afet ve acil durum planı nasıl hazırlanır konusunda birçok iş güvenliği uzmanı ciddi çalışmalar yapmaktadır. Hazırlanan planların yılda en az bir kez komisyon tarafından güncellenmesi esastır. Yıl başında başlayan güncelleme çalışmaları için 14 günlük bir süre verilir ve en geç her yılın 15 Ocak tarihinde üst makama sunulmak zorundadır.

Hastanelerde incelenerek ilgili sağlık müdürlüğüne gönderilmesi için gereken süre ise bir aylık süreçtir. Makamlar bunu inceleyerek 15 Şubat tarihine kadar iş sağlık müdürlüğüne göndermek zorundadır. Tabi ki bu planların incelenmesi sıradan olmamaktadır. Belirli standartları bulunduğu bir ölçeğe göre değerlendirilir ve ölçme işlemi tamamlandıktan sonra müdürlüğe gönderilir.

15 Ocak tarihi dışında güncelleme yapılabilir mi? Elbette herhangi bir gelişme söz konusu olduğunda elde edilen deneyimler ışığında planın güncellenmesi yapılabilmektedir. İş sadece plan hazırlamakla yeterli olmamaktadır. Ayrıca plan dahilindekilerin tatbik edilmesi, yıl içinde belirli zamanlarda uygulama örneğinin icra edilmesi gerekir.

Tatbikat olarak adlandırılan bu deneme örneklerinde bir defa masa başında tatbikat, bir defa da uygulamalı tatbikat yapılmaktadır. Bunun kesinlikle ihmal edilmemesi ve bu süreçte elde edilen gözlem verilerinin gerekirse plan güncellemesi için kullanılması gerekir.

Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP Uygulama)

HAP Yönetmeliği 2020

HAP yönetmeliği 2020 yılında 18 Mart tarihinde oluşturulmuş olup, ilgili tüm birimlerin Resmi Gazetede yayınlanan örneğe ulaşmaları önem arz etmektedir. Genel olarak hastane afet ve acil durum planları uygulama yönetmeliği başlığı altında yayınlanan bu yönetmelik maddeleri arasında yerel düzeyde sorumluluk, koordinasyon, hastane afet ve acil durum planı başkanı, planın hazırlanması, planların incelenmesi, hastane ek binaları ile ilgili hükümler, planlarla ilgili sorumluluklar, idari yaptırımlar, güncelleme, tatbikatlar, plan eğitimleri, kayıtların tutulması ve hastanelerde afet timlerinin oluşturulması ile ilgili hükümler yer almaktadır.

Bu detayların tümüyle ilgili gerekli incelemelerin yapılması ve gerek teoride gerekse uygulamada yönetmelik hükümleri dışına çıkılmaması, idari yaptırımlar açısından üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu yüzden planların hazırlanmasından uygulanmasına kadar geçen sürelerde kesinlikle profesyonellerden yardım alınması önemlidir.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.