| General OSGB | Blog

Pandemi Dönemi Acil Durum Eylem Planı

Pandemi dönemine özgü acil durum eylem planı yapmak iş güvenliği uzmanlarının yapacakları işleri kolaylaştıracaktır. Covid-19 sürecinde işyerlerinin önceden yaptıkları acil durum eylem planlarına ilaveten bir düzenleme yapılması veya güncelleme yapılarak, bu yeni döneme özgü faaliyetlerin de ilave edilmesi faydalı olacaktır. Pandemide yaşanabilecek olası problemler ile ilgili Sağlık Bakanlığının ve Çalışma Bakanlığının eylem planlarından ve genelgelerinden yararlanmak, süreç için ortak yol haritasına uymayı kolaylaştırır.

Pandemi Dönemi Acil Durum Eylem Planı - General OSGB

Pandemi döneminde acil durum eylem planlarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, herhangi bir pozitif vaka durumunda ne yapılması gerektiğidir. Covid-19 ile ilgili en acil durum bu olmaktadır. Pozitif vaka çıktığında alınacak önlemleri içeren bu eylem planı tüm çalışanlar ile paylaşılmalıdır. İşveren ve iş güvenliği uzmanının birlikte koordine etmesi gereken acil durumlar çalışanlar ile paylaşılmalıdır ki; eylem gerçekleştiğinde herkes hızlı şekilde uyum sağlayabilsin.

Dünyadaki tüm sektörleri bir şekilde etkileyen Pandemi süreci, özel önlemlerin alınmasını gerekli kılmıştır. Bu tip salgın hastalıklarda sivil yaşam tehdit altında iken iş yaşamının da alınan ortak önlemlere dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle gıda sektörü gibi özel alanlarda önlemlere birkaç kat daha fazla riayet edilmesi gerekiyor. Ülkemizde de tüm sektörlerde alınan önlemler hayati önem taşıdığı için acil durum eylem planlarının revize edilmesinin önemi çok büyük olmaktadır.

Covid-19 Sürecinde Acil Durumlarda Nelere Dikkat Edilmeli?

Covid-19 sürecinde en acil durum işyerinde virüs bulunan çalışan olmasıdır. Bu durumda hızlı şekilde aksiyon almak önem arz eder. Yapılması gereken ilk şey belirti gösteren kişinin ortamdan izole edilmesidir. Elbette gerekli testlerin yapılması amacıyla anlaşmalı olunan sağlık kuruluşuna veya testleri yapan OSGB firmasına yönlendirilmesi gerekir. Test sonucu çıkana kadar çalışanın işyerine gelmemesi gerekir.

Covid-19 Sürecinde Acil Durumlarda Nelere Dikkat Edilmeli? - General OSGB

Diğer yandan pozitif vaka ile temas halinde olan çalışanların da önlem olarak izole edilmesi önemlidir. Eğer bu şekilde bir vaka ve temas olayı söz konusu ise temasta olan kişilerin de teste tabi tutulması gerekir. Testlerin sonucuna göre acil durum eylem planına uyumlu şekilde konuyu yeniden değerlendirmeye ihtiyaç duyulur. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin acil durumlarda rol alması ve izlenecek yol haritası konusunda çalışanlara rehberlik etmesi gibi sorumlulukları vardır.

Acil durumlar vuku bulmadan önce gerekli tüm tedbirlerin alınması işverenin sorumluluğu altındadır. Virüs bulaşmasını önlemek için çalışanlara temin edilmesi gereken kişisel koruyucu donanımlar ve dezenfektanlar konusuna önem verilmelidir. Çalışanların iş güvenliği uzmanı tarafından virüs ile ilgili bilgilendirilmesi, hijyen eğitiminin gerekirse yeniden verilmesi alınacak tedbirlerin başarıya ulaşmasını kolaylaştıracaktır.

Pandemi Döneminde Acil Durum Eylem Planı Güncellenmeli mi?

Pandemi birçok sektörü olumsuz etkileyerek çalışma hayatının sekteye uğramasına neden oldu. Ülkeler yaşanan çalışma kayıplarını telafi etmek için önlemler alsa da normal sürece dönene kadar eski çalışma aksiyonunun gerçekleşmesi zora benziyor. Bu riskli çalışma ortamında önceki şartlara göre hazırlanış olan acil durum eylem planının güncellenmesi gerekir. Eski koşullarla ilgili iş kazalarını önleyici veya meslek hastalıklarına karşı alınan tedbirlere ilaveten, virüsten korunma, virüse yakalanma halinde davranış kalıbı oluşturma gibi hususları içeren bir eylem planının varlığı herkesi rahatlatacaktır.

Pandemi Döneminde Acil Durum Eylem Planı Güncellenmeli mi? - General OSGB

Bu eylem planında hangi tür acil durumlarda ne yapılacağı, ortaya çıkacak riskli durumları yönetmek için nelerin yapılacağı, değerlendirmenin nasıl yapılacağı gibi temel eylem planı davranış örüntülerinin yer alması gerekir. İş güvenliği profesyonellerinden alınacak yardım ile çalışanların da bu konularda bilgilendirilmesi gerekir. Belirti gösteren işçiye nasıl davranılacağı, temas kuranlara karşı ne yapılacağı, izolasyon süreleri ve tedavi süreci gibi konuların en baştan netlik kazanması, kriz anında sakin davranılmasını kolaylaştırır.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.