| General OSGB | Blog

Şantiyelerde Covid-19 Tedbirleri

2020 yılının Mart ayından itibaren ülkemizi tehdit etmeye başlayan Korona Virüs salgını, önce vaka sayısının azlığı nedeniyle kısmi önlemler ile geçiştirilmiş, ancak vaka sayılarının artması nedeniyle kısıtlamalarda genişlemeler söz konusu olmuştur. Pandemi döneminin hızlanması ile birlikte kısıtlamalar iş yaşamını da kapsamış, kimi işyerleri uzun süre kapalı tutulmuş, kimilerine hizmet sınırlaması getirilmiş, bazılarında ise esnek çalışma modeli uygulanmıştır. Açık hava iş kollarından biri olan şantiyelerde Covid-19 tedbirleri konusunda da Bakanlık bir genelge yayınlamıştır. Bu genelge hükümleri kapsamında şantiyeye sahip olan bütün işletmelerin dikkat etmesi gereken hususlar belirlenmiş olmaktadır.

Şantiyelerde Covid-19 Tedbirleri - General OSGB

COVID-19 salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla birçok iş sektöründe alınan önlemler şantiyeler için de özel olarak belirlenmiştir. Bu konuda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa da atıfta bulunulmaktadır. Alınacak önlemler arasında ilk sırada tüm çalışanların iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından salgına karşı bilgilendirilmesidir. Alınacak mesafe önlemlerine göre bilgilendirmelerin yapılması gerekmektedir.

Şantiyelerde Covid-19 Önlemleri - General OSGB

Şantiyelerde belirli yerlere herkesin görebileceği şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış bilgilendirme broşürleri asılacaktır. Olası bir yıpranma veya yırtılma durumunda afiş ve broşürlerin yeniden asılması gerekmektedir. Toplu kullanılan yemekhane, sosyal birimler ve yatakhanelerde havalandırma ilkelerine riayet edilecektir. Bu tip mekanların yeteri kadar havalandırma bölümleri yoksa temiz hava sirkülasyonunu sağlamak için amaca ve mekana uygun filtreler kullanılacaktır.

Şantiyelerdeki Pandemi Tedbirlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Şantiyelerde alınacak Pandemi tedbirlerinde özellikle toplu kullanılan birimlerin esnek şekilde kullanılması gerekiyor. Yemekhanelerde vardiyalı şekilde yemek düzeni kurulması, yatakhane gibi bölümlerde ise kalabalık bir ortam oluşturmadan kaçınılacak, hacim olarak yeterli imkanı sağlamıyorsa, ek yatakhaneler oluşturulacaktır. Tüm toplu kullanım mekanlarının günlük olarak dezenfekte edilmesine ihtiyaç vardır.

Şantiyelerdeki Pandemi Tedbirlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - General OSGB

Tüm toplu kullanım yerlerinde hiçbir malzeme ortak kullanılmayacaktır. Gıdadan temizlik malzemelerine kadar her şey bireysel kullanım için yapılandırılacaktır. Masa başı çalışan personelin de dönüşümlü olarak uzaktan çalışmasına imkan tanınması gerekiyor. Şantiye alanında ateş ölçer ve kişisel koruyucu donanımların bireysel olarak kullanılmasına dikkat edilecek, her çalışan için işveren tarafından yeterli miktarda eldiven ve maske gibi donanımlar sağlanacaktır.

Şantiye alanına yetkisiz kimselerin girmesine özellikle Covid-19 salgını devam ederken izin verilmeyecektir. Ziyaretler sınırlandırılacak hatta mümkün mertebe iptal edilecektir. Bu şekilde işyerinin Pandemi salgınından etkilenme düzeyi minimal seviyede kalacaktır. Islak bölgelerin dezenfektasyonu konusunda temizlik personeli ayrıca İSG kapsamında salgın dönemi hijyen eğitimi konusunda bilgilendirilecektir.

Şantiyeler Covid-19 Salgınında Korunmak İçin Başka Neler Yapabilir?

Şantiyelerde alınması gereken önlemler konusunda Bakanlık genelgesinde bahsedilen tedbirlerin aynen uygulanması gerekiyor. Bu tedbirler çeşitli denetimlerle kontrol edilecektir. Burada iş güvenliği uzmanlarına da ciddi sorumluluk yüklenmektedir. İSG uzmanları OSGB firması ile birlikte salgın dönemi ile ilgili özel önlemler konusunda inisiyatif alacaktır. Şantiyelerde dışarıdan gelecek ve işletmenin faaliyetleri konusunda inceleme yapmakla görevli her türlü resmi personel de içeriye alınmadan önce ateşleri ölçülmek suretiyle kontrol edilecektir. Ayrıca maske ve eldiven kullanmalarına dikkat edilecektir.

Şantiyeler Covid-19 Salgınında Korunmak İçin Başka Neler Yapabilir? - General OSGB

Bulaşma riskini azaltmaya yönelik tüm çalışmalara rağmen olası bir vaka tespitinde şantiyelerde neler yapılması gerektiği ile ilgili Sağlık Bakanlığı talimatları uygulanacaktır. Vakanın izole edilmesi, yasal izinlerinin verilmesi, HES koduna gerekli bilgilerin işlenmesi, temas kuran çalışanların teste tabi tutulması gibi önlemler önemlidir.

Olası problemli durumlarda 14 gün izolasyon sürecinin uygulanması yapılacaktır. Ofis çalışanları da dahil olmak üzere şantiye alanına girmek isteyen herkesin gerekli önlemler alındıktan sonra girmesine izin verilecektir. Genel sağlığı korumak adına işletme sahiplerinin şantiyelerde alınması gereken önlemleri takip etmesi, uymayanları uyarması, gerekirse eğitimlerin yeniden verilmesini sağlaması ve risk oluşturacak durumları ortadan kaldırması gerekir.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.