| General OSGB | Blog

İş Sağlığı ve Güvenliği Periyodik Kontroller Listesi

Her çalışma alanında disiplinli bir periyodik kontrol çalışması yapılması ve bu kontrollerin kayıt altına alınması önemlidir. Sağlık açısından da işyerinin güvenliği açısından da oldukça önem arz edene kontroller uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Bu amaçlar hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği periyodik kontroller listesi İSG uzmanı tarafından işaretlenmeli ve görülen eksiklikler tamamlanmalıdır.

Yalnızca sağlık ve güvenlik boyutuyla değil teknik olarak da ekipmanların ve çalışma sahasının değerlendirilmesi gerekir. İş organizasyonu ile ilgili yapılacak periyodik kontrollerde de dikkat edilmesi gereken başlıklar ilgili yönetmeliklerde belirtilmektedir. Sağlık, güvenlik, teknik ve organizasyon şeklinde yapılan kontroller sonucunda İSG ilkeleriyle uyuşmayan dönütler düzeltilmelidir.

İş Ekipmanları Periyodik Kontrol
İSGB ve OSGB Kontrolleri
Periyodik Kontrol Çalışması
Periyodik Olarak Kontrol Altına Alınması

Sağlık açısından dikkat edilmesi gereken hususlar personel işe giriş formları, çalışan periyodik kontrol belgeleri, portör muayeneleri, akciğer filmleri, suni radyoaktif maddeler veya kaynak çalışmaları sağlık kontrolü, yüksek basınçlı odalarda çalışanların sağlık kontrolleri, nemli ve havasız ortamlarda çalışanların sağlık kontrolleri, enfraruj ışınlar altında çalışanların sağlık kontrolleri, personelin sinir sistemlerinin incelendiğine dair tutulan kayıtlar, kulak işitme testleri kontrolleri, kan-idrar tahlillerine ilişkin kayıtlar listelenmektedir.

Teknik açıdan yapılan düzenli kontrollerde ise kişisel koruyucu ekipmanlar, katodik koruma, üretim yeterlilik belgesi, ex-proof elektrik tesisatı, kimyasallarla çalışma havalandırma kontrolü, ölçüm cihazları kalibrasyonu, termal konfor şart ölçümü, kompresör kontrolü, hidrofor-tank kontrolü, sıcak su kazanı kontrolü, buhar kazanı kontrolü, kaldırma araçları, paratoner, statik elektrik, topraklama, elektrik tesisatı, vibrasyon, gürültü, işyeri gaz ölçümleri listelenmektedir.

İşletmenin organizasyonu açısından yapılacak kontrollerde ise; çalışma izin belgesi, operatör belgeleri, işçilerin eğitimleri, çalışma talimatları, İSGB ve OSGB kontrolleri, İSG kurulu, acil eylem planı, risk değerlendirmesi ve işletme belgeleri listelenmektedir.

İş Ekipmanları Periyodik Kontrol Formu

İş ekipmanları periyodik kontrol formu İSG hizmetlerinde kullanılan formlardan birisidir. İSG uzmanı koordinesinde işin içine makine mühendisleri, malzeme mühendisleri, teknik öğretmenler ve makine yüksek teknikerlerinin dahil olduğu kapsamlı bir teknik incelemeyi içerir.

Bu kapsamda incelenecek ekipmanlar tehlikeli sıvı içeren depolar ve tanklar, kriyojenik tanklar, basınçlı hava tankları, LPG tüpleri, sıvılaştırılmış gaz tankları, manifoldlu tüpler, taşınabilir gaz tüpleri, kalorifer kazanları ve buhar kazanlarıdır.

Ayrıca farklı bir grup olarak yapı iskeleleri, istif makineleri, yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar, kaldırma ve iletme araçları da teknik olarak iş ekipmanları kategorisinde değerlendirilmektedir.

Havalandırma ve klima tesisatları, yangın söndürme cihazları, yangın tesisatları, hortumlar, paratonerler, topraklama tesisatları ve elektrik tesisatları da iş ekipmanları periyodik kontrol formunda incelenen listesinde yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Periyodik Kontroller Listesi

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yararlanması gereken mevzuatlardan birisidir.

Bu yönetmelikte genel yükümlülükler, iş ekipmanı ile ilgili genel kurallar, iş ekipmanlarının kontrolü, özel risk taşıyan iş ekipmanları, iş sağlığı ve ergonomi, çalışanların bilgilendirilmesi, çalışanların eğitimi, çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi, yetkilendirme, eğitim ve denetim gibi konulara açıklık getirilmektedir.

İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yararlanması gereken birçok mevzuat vardır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanının alanı ile ilgili tüm kanun, genelge ve yönetmeliklere hakim olması, yapılan değişiklikleri takip ederek işyeri temsilcisini ve çalışanları bilgilendirmesi önemlidir.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının iş sağlığı ve güvenliği periyodik kontroller listesi içerisinden ciddi incelemeler yaparak tüm maddeleri tam olarak karşılayan bir çalışma yapması, işletmenin güvenliği açısından risklerin elemine edilmesine yardımcı olur.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.