| General OSGB | Eğitimler

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim olayı tamamen bir sanattır. Bu sanatı karşı taraftaki bireylere aktarabilmek ve eğitimin amacına ulaşabilmesi bazı detaylara bağlıdır. Bu detaylar ise eğitim içeriğini bilmek ve bildiği eğitimi doğru ve etkili bir şekilde sunabilmekten geçmektedir.

GENERAL OSGB, Eğiticinin eğitimi programını kendi alanında uzun yıllar eğitim vermiş olan yetenekli eğitmenler ile çalışmaktayız. Verilecek eğiticinin eğitimi programı Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) onaylıdır.

Bu program yıllarca eğitim verenlerin de ayrıca faydalanabileceği etkili öğretme tekniklerini öğrenerek eğitimi amacına uygun bir şekilde aktarmak isteyenlerin de öğrenmesi ve katılması gereken bir eğitim programıdır.

Egitici Egitimi Meb Onayli
Egitici Egitimi
Egiticinin Egitim Programi
Egiticinin Egitimine Kimler Katilmalidir

Eğiticinin Eğitimi Programının Amacı

Katılımcıların özellikle yetişkin eğitimi ile ilgili bilgi ve becerilerini  daha etkin ve verimli bir şekilde aktarabilmek ve rahatlıkla istenilen düzeyde amaçlanan hedeflere ulaşabilmektir.

Özellikle de iş güvenliği uzmanları tarafından da bu eğitimlerin alınması özelikle büyük önem arz etmektedir.

Bu programın adı Eğiticinin eğitimi yada eğitmenin eğitimi olarak da adlandırılmaktadır. Hangi isimle ifade edilmesinden ziyade bu eğitimi hedeflere uygun bir şekilde kaliteli eğitmen tarafından verilmesi çok önemlidir.

Eğicinin Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Bu programa özellikle iş güvenliği uzmanları katılmalıdır. Fakat sadece İş güvenliği uzmanları ile sınırlı bir eğitim değildir.Eğitim alanında eğitmenlik yapanlar kendi işletmelerinde eğitim verenler, Halk eğitim merkezlerinde eğitim verenler, kısaca tüm eğitim sektöründe eğitim veren kişiler tarafından bu eğitimi alması gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

 1. b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (45) kırkbeş saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete:20.07.2013 - 28713

 1. c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (40 )kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen  eğiticilerin eğitimi belgesini
 • İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler)
 • İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları)
 • Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)
 • Sağlık eğitimi vermek isteyen Hemşireler
 • Eğitimin İçeriği

  Yetişkin Özellikleri ve Yetişkinler Eğitimi
  Yetişkin eğitimi nedir?
  Yetişkin kimdir?
  Yetişkinlerin temel özellikleri,
  Yetişkin eğitiminin temel ilkeleri,
  Yetişkin eğitimi uygulamalarında dikkat edilecek noktalar,
  Yetişkin eğitimindeki öğrenme engelleri

  İletişim Becerileri

      Kendimizi anlamak,
      İletişim hedeflerimizi belirlemek,
      Dinlemek ve aktif dinlemek,
      Vücut dilimiz ne söylüyor?
      Görsel öğelere dayalı dinleme,
      İletişimdeki paradigmalar,
      Ses ve dilin kullanılması,
      Başarılı toplantı düzenlemek için stratejiler

  Eğitim Programı ve Öğretim

      Eğitim ihtiyacını belirleme,
      İhtiyaca uygun eğitim planlama:
      Eğitim hedeflerini belirleme,
      Eğitim uygun içerik seçimi ve yapılandırılması,
      Öğrenme yaşantılarının seçimi ve düzenlenmesi,

  -Eğitim değerlendirilmesi,

      Eğitimin uygulanması,
      Uygulanan eğitimin değerlendirilmesi,
      Geri bildirimlere uygun, kurum vizyon ve misyonunun revize edilmesi

  Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri

      Model, strateji, yöntem ve teknik kavramları arasındaki ilişki,
      Öğretim yöntem ve tekniklerini seçerken dikkat edilecek ilkeler,
      Öğrenme stiline dayalı öğretim yöntem teknikleri ve uygulaması,
      İşbirliğine dayalı öğretim yöntem ve teknikleri ve uygulaması,
      Tartışmaya dayalı öğretim yöntem ve teknikleri ve uygulaması

  Sunu Teknikleri ve Materyal Geliştirme

      Etkili sunu becerileri ve kullanımı,
      Araç gereç kullanımın öğretimdeki yeri ve önemi,
      Öğretim materyalinin öğretim ortamındaki işlevi,
      Öğretim materyalini hazırlamadaki temel ilkeler,
      Materyal sunumunun temel ilkeleri,
      Uygun öğretim materyalinin tasarlanması

  Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri

      Ölçme, değerlendirme kavramı,
      Ölçme aracında bulunması gereken temel nitelikler,
      Ölçme aracı türleri,
      Ölçeme değerlendirmenin planlanması,
      Ölçeme aracı geliştirilmesi ve uygulanmasında dikkat edilecek ilkeler,
      Süreç odaklı değerlendirme araçları geliştirme ve değerlendirme ilkeleri

Eğitim Takvimi ve Ücretlendirme:

Eğitim süresi toplam 45 saatten oluşmaktadır.4 gün uzaktan eğitim olup 1 gün örgün eğitim olarak düzenlenmektedir.

Kişi başı ücret: 400 TL’dir.Gruplarda ayrıca indirim uygulanmaktadır. Her sınıf 12 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Takvimi: 2 Şubat 2019 Cumartesi

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.