| General OSGB | Eğitimler

Temel İş Güvenliği Eğitimi

Birçok işyeri çeşitli tehlikelere açık ve risk derecesi de yüksek işyerleri kapsamında değerlendirilebilir. Risklerin en aza indirgenerek tehlikelerin de azaltılması için temel iş güvenliği eğitimi noktasında çalışanların teşvik edilmesi de gerekiyor. Temel iş güvenliği eğitimi kapsamında kişilerin çalıştıkları yerde daha da dikkatli ve kontrollü olmaları sağlanmaktadır.

Günümüzde inşaat sektörü başta olmak üzere endüstriyel alanlar, fabrikalar ve madenler gibi iş alanlarında tehlikeler her an olabilir. Tehlike ile birlikte insanların can ve mal güvenliği de risk altındadır. İşveren başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının da burada devreye girerek bu tehlike durumlarını en aza indirgemesi gerekmektedir.

Tehlike durumlarının oluşmasını engellemek için de çalışanların mutlaka dikkatli olmaları gerekmektedir. Nerede, nasıl biçimde davranması gerektiğiyle alakalı eğitimler de yine temel iş güvenliği eğitimleri kapsamında verilmektedir. İş güvenliği uzmanlarının da katılması gereken bu tür eğitimlere çalışanların da katılması gerekmektedir.

Temel İş Güvenliği Eğitimi - General OSGB

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası

Temel iş güvenliği eğitimine katılanların eğitimi başarılı bitirmesiyle birlikte temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sertifikası almaya da hak kazanacaktır. Temel iş güvenliği eğitimini başarıyla tamamlayan kişiler ağır işlerde dahi çok dikkatli biçimde davranarak tehlike oranlarını da en aza indireceklerdir.

Temel iş güvenliği eğitimi kapsamında kişiler çeşitli konular üzerinde bilgiler edinir. Özellikle de ağır işlerde çalışan kişiler bu noktada nerede, nasıl biçimde davranacaklarını en iyi biçimde kontrol edecektir. İşverenler tarafından da denetiminin yapılması gereken bu eğitimlerin mutlaka alınmasında yarar vardır.

Nitekim ülkemiz genelince inşaat sektörü oldukça yaygınlık göstermektedir. İnşaat sektöründe tedbirlerin alınmamasından kaynaklı olarak tehlikelerin görülmesi insanların can ve mal kaybı yaşamasına da sebep olabilir. Bu kapsamda kişilerin eğitimler bazında edineceği bilgiler ile birlikte çok fazla tecrübeye ve bilgiye sahip olacakları da gerçektir.

Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği - General OSGB

Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kapsamınca artırılan tehlikeli faaliyetlere karşı önlemler kaza risklerini de en aza indirgemektedir. Nitekim iş güvenlik uzmanları elde ettiği bilgi ve birikimler ile birlikte son derece kapsamlı ve kompleks biçimde çalışmalarını sürdürmektedir. 

İnşaat, fabrika, sanayi ve endüstriyel alanlarda çalışan işçilerin de bilgilerini artırarak iş güvenliği uzmanlarına yardımcı olmaları da gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının aynı zamanda işverenler tarafından iş alanlarına çağrılarak işe dahil edilmeleri de gerekmektedir.

Nitekim ağır işlerde oluşabilecek patlamalar, yanmalar, düşmeler ya da buna benzer birçok olaylar kişilerin can kaybına bile sebep olabilir. Bu kayıpların yaşanmaması, bununla da birlikte tehlike durumlarının en aza indirgenerek risk oranının da azaltılması için iş güvenliği uzmanlarına her zaman için gerek vardır.

Temel İş Güvenliği Eğitimi Konuları - General OSGB

Temel İş Güvenliği Eğitimi Konuları

Temel iş güvenliği eğitim konuları çeşitli kategorilere ayrılır. Buna göre;

Genel konular şunlardan oluşmaktdır:

 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

Sağlık konuları şunlardan oluşmaktadır:

 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • İlkyardım,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

Teknik konular ise;

 • Elle kaldırma ve taşıma, 
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Tahliye ve kurtarma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,  
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, 
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.