| General OSGB | Blog

İş Güvenliği Uzmanının İş Güvencesi Var mıdır?

İş güvenliği uzmanının iş güvencesi ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından sağlanır.  İSG uzmanlarının çalıştığı sektörlere göre, çalıştığı kurumlar veya kuruluşlar iş güvencesine sahip çıkmakla yükümlüdür.

Sosyal sigorta kapsamında sigortalı olarak çalışan iş güvenliği uzmanları, tam zamanlı çalışan statüsündedir.  İSG KATİP Modülü'nde sözleşmeleri imzalanan ve karşılıklı olarak onaylanan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak mesai harcarlar.

İş Güvenliği Uzmanının İş Güvencesi Var mıdır?
İş Güvenliği Uzmanlarının iş Güvencesi Sorunu
İSG Profesyonellerinin iş Statüsü
İSG Profesyonellerinin iş Statü Calışma ilişkileri
İSG Profesyonellerinin iş Statüsü Uygulamaları
İş Güvenliği Uzmanın iş Güvencesi
İş Güvenliği Uzmanı Kovulursa
İş Güvenliği Uzmanın iş Güvencesi Nedir?

İş güvenliği uzmanları görevlerinde herhangi bir suistimal veya ihmal söz konusuysa sözleşmeleri feshedilebilir. Bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği anlamında eğitimlerin hakkıyla yapılması ve uzmanlık sertifikalarının saha çalışmalarıyla desteklenmesi gerekir.

İş yaşamında, işverenlerle çalışanlar arasında  iş sağlığı ve güvenliği boyutunda yasal prosedürleri uygulamakla görevli olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları  çalıştığı işletmeyi sahiplenerek bir aidiyet duygusu içerisinde çalıştığı sürece iş güvencesiyle ilgili bir problem yaşamaz.

İşletmelerde çalışan işçilerin sözleşmelerinin feshedileceği gibi iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının da sözleşmeleri feshedilebilir. Özel sektörde çalışan iş güvenliği uzmanları, iş yaptıkları sektörlere göre  belirli görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kanuni prosedürlere uygunluğu yerine getirdikleri sürece, işverenle bir problem yaşamayan, aynı zamanda ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından da sözleşmeleri uzatılan iş güvenliği uzmanları, haksız yere işten çıkarıldıkları takdirde yasal yollara başvurarak haklarını arayabilirler.
Bu kapsamda Sosyal Sigortalar kapsamında, ayrımcılık tazminatı ve kötü niyet tazminatı gibi uygulamalar söz konusudur.

general osgb banner

İş Güvenliği Uzmanı SGK Primi

Sosyal Sigortalar Kurumu  prosedürlerine göre, bir çalışan olan iş güvenliği uzmanları, tam zamanlı çalıştıkları sürece tam zamanlı sigortaları yatar.  İSG KATİP modülüne işlenen sözleşmelerinde kısmi süreli bir çalışma sistemi söz konusuysa sigortaları da kısmi süreli olarak yatar.

Her çalışan gibi sigortalı çalışma hakkına sahiptirler.  Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri bünyesinde çalışmaya başlamadan önce sözleşme şartlarını karşılıklı olarak konuşmalıdırlar. SGK primi de konuşulacak konular arasında olmalıdır.

İş güvencesi kapsamında yapılan genel geçer uygulama bir iş güvenliği uzmanının bir birimde veya kurum ile kuruluşta en az 6 aylık bir deneyime sahip olmasını gerektirir.  Bir başka uygulama ise iş güvenliği uzmanının iş güvencesinin oluşması için çalışılan kurumda veya kuruluşta 30’dan fazla çalışana sahip olması gerekliliğidir.  Bu iki şart yerine getirildiğinde İş Güvenliği Uzmanı iş güvencesinden yararlanabilir.

İş Güvenliği Uzmanının İş Güvencesi

İş Güvenliği Uzmanı Özlük Hakları

İş güvenliği uzmanlarının özlük hakları ve çalışma şartları, iş güvencesi ile yakından ilgilidir.  Günümüzde iş güvenliği uzmanlarının iş güvencesiyle çalışması için yapılacak yeni çalışmalar bulunmaktadır. Bunlar bir öneri halinde Çalışma Bakanlığına veya Çalışma Bakanlığı bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne sunulabilir.
Bu amaçla yapılacak çalışmalarda iş güvenliği uzmanlarının özel firmalarda çalışmaları yerine devlet yapısı altında çalışmaları daha uygun olacaktır.  Böylece kontrol altına alınmaya çalışılan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları tek elden yönetilecek ve asıl işverenin devlet olduğu süreçlerde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının denetimi daha kolay olacaktır.
Bu konudaki bir diğer eksiklik de iş güvenliği uzmanlığının teknik bölümlerden mezun kişilere ayrıcalık tanınarak yaptırılmasıdır.  Teknik bölümlere öncelik verilecek olsa dahi iş güvenliği uzmanlarına, hukuk, psikoloji ve sosyoloji gibi konularda da eğitim konusu içeriği sağlanması gerekir.
İş güvenliği uzmanları ile işveren arasında mali açıdan bir bağ bulunması  işverenin İSG uzmanlarına, işveren konumunda algılanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda iş güvenliği uzmanları görevlerini yerine getirirken, işverenin isteklerine öncelik tanıma gibi hata yapmalarına neden olabilmektedir. 

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.