| General OSGB | Hizmetlerimiz

Risk Değerlendirmesi (Analiz)

İş sağlığı ve güvenliğinin profesyonel aşamalarından birisi olan risk değerlendirmesi, işyerinde yaşanma ihtimali olan tüm rizikoların hesaplanması ve bunlara alınabilecek önlemlerin kararlaştırılması sürecidir.

Risk değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki maddelere göre yapılmaktadır. İş güvenliği kapsamında yapılan çalışmaların rapor edilmesi de aynı sürecin parçasıdır. İsmi geçen kanunun bir maddesi sadece bu süreçle ilgilidir.

Risk Değerlendirmesi Kaç Yılda Bir Yapılır
Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır
Risk Değerlendirmesi Nedir?
Risk Değerlendirmesi Örnekleri

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinesinde yapılmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla bu hizmetler yürütülmektedir. Ancak tüm bu hizmetlerin en üstünde bakanlık bulunur.

Risk değerlendirmesi nedir

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının üzerinde en fazla durduğu konulardan biri de risk değerlendirmesi nedir konusudur. Zira bir işyerinin güvenliği risklerin hesap edilmesine bağlıdır. İş sektörü ile ilgili alınacak tedbirler risk değerlendirmesi sonucu ortaya çkar.

İşyerlerinde yaşanacak iş kazaları ve meslek hastalıklarının risk değerlendirmesi ile önlenmesi mümkün olmaktadır. Profesyonel bir şekilde yapılan risk değerlendirmesi iş güvenliğinin en önemli safhalarından birisidir.

Risk analizi nedir kısaca

OSGB firmalarının iş sağlığı ve güvenliği uzmanları aracılığıyla işyeri yetkililerine risk analizi nedir kısaca anlatması önemlidir. Risk analizi çalışmaları kapsamında iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri gerekli hazırlıkları işyerleriyle birlikte yapmaktadır.

Deneyimli personelin risk analizini işyerinin şartlarına bağlı olarak yapması önemlidir. İşyerinin ekonomik yapısı, çalışanların niteliği, personel sayısı ve iş koşulları risk analizine dahil edilmelidir. Çalışanların sağlığı risklerin analiz edilmesiyle korunabilir.

Risk Değerlendirmesi Pdf
Risk Değerlendirmesi Soruları
Risk Değerlendirmesi Yöntemleri
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Risk analizi yöntemleri

Risk analizi yöntemleri bilimsel bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Binlerce araştırma ve inceleme sonucunda en kapsayıcı yöntemleri belirlenmiş ve günümüz iş dünyasında bu metotlar en profesyonel şekilde kullanılmaktadır.

OSGB firması olarak yılların vermiş olduğu tecrübeyle iş ortaklarımız için en güvenli metotları belirlemek için değişik risk analizi yöntemleri kullanıyoruz. Çalışma koşullarındaki neden-sonuç ilişkilerini incelerken L Tipi Matris Analiz Yöntemini, geçmişe dönük 5 yıllık kaza analizi yaparken X Tipi Matris Yöntemini, olası tehlikelerin sonuçlarının çalışanlar üzerindeki olası etkilerini incelerken Fine-Kinley Yöntemini, birim ve materyal arızalarının sonuçlarını incelerken FMEA yöntemini, hataların kaynaklarını incelerken Hata Ağacı analizini kullanıyoruz.

Bunların dışında en yaygın olarak kullanılan risk analizi yöntemleri; Olay Ağacı Analizi (ETA), Tehlike ve İşletebilme Analizi (HAZOP), Neden-Sonuç Analizi, Olursa Ne Olur Analizi (What If), Ön Tehlike Analizi (PHA) ve İş Güvenlik Analizi (JSA)’dir.

Risk analizi nasıl yapılır

İş güvenliği denince birçok bileşen ve bunların nasıl yapıldığı bilinmelidir. Sigorta risk analizi nasıl yapılır konusu da iş güvenliğini ilgilendiren konulardan birisidir. Sigorta bakımından ortaya çıkabilecek risklerin incelenmesi, olası iş kazalarından sonra sonuçların sigorta bağlamında değerlendirilmesi esasına dayanır.

Sigorta risk analizi için iş güvenliği uzmanlarının sigorta temsilcileriyle işbirliği yapması önemlidir. Risk analizi sonucu ortaya çıkan raporun sigorta konusunda uzmanlaşmış biri tarafından da değerlendirilmesi müthiş önem arz eder.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.