| General OSGB | Blog

Covid-19'a Karşı İş Yerlerinde Ne Yapılmalı?

Yüzyılın en büyük salgını olarak sosyal hayatımızı etkileyen, iş hayatını sınırlayan ve kamu görevlerinde esnekliğe yol açan Covid-19 salgınına karşı işyerlerinde ne yapılmalı, hangi önlemler alınmalı ve bu önlemlerin faydası var mı konularında İSG uzmanlarımızın aktardığı bilgileri kaleme aldık. Hızla yayılan virüs neticesinde Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İç işleri Bakanlığı’nın ortak idaresiyle iş dünyası için bazı önlemler almak gerekmişti. Bu süreçte bazı işyerlerinin faaliyetlerine 4-6 ay arası ara verilmiş, bazı iş kollarının faaliyetleri ve süreleri sınırlandırılmıştı.

Covid-19'a Karşı İş Yerlerinde Ne Yapılmalı? - General OSGB

Faaliyetlerine devam eden işyerlerinin Covid-19 önlemleri ile işlerine devam etmesi zorunluluğu getirilmişti. Bu nedenler hazırlanan el kitapçıklarında ve yayınlanan genelgelerde işyerlerinde Covid-19’a karşı ne yapılmalı konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Buna göre tüm işyerlerinde virüsle mücadele amacıyla hijyene ve dezenfektasyon çalışmalarına çok önem verilmesi gerekiyor. Çalışanların HES kodu oluşturarak riskli durumlarda işyerlerine gitmemeleri gerekiyor. İşyerlerinde kullanılan kişisel koruyucu donanımların yine işyerinde çıkarılması öneriliyor.

İşverenler çalışanların kullanacağı eldiven, maske veya siperlik gibi KKD’leri temin etmek zorunda. Ayrıca işin niteliği ile ilgili kullandıkları kişisel kıyafetler de yine işveren tarafından temin edilip gerekirse zimmet ile çalışana teslim edilmelidir.

İş Güvenliği Uzmanları İşyeri Ziyaretlerine Ara Verebilir mi?

Covid-19 sürecinde birçok sektörde uzaktan çalışma modeli uygulanmıştı. Mümkün olan masa başı işlerinin uzaktan bağlantı ile yürütülmesi ve irtibatın dijital araçlarla sağlanması yönünde bir uygulama kamu kurumlarında da uygun görülmüştü. Özellikle işyerlerinde Korona Virüs görülmeye başlanmasıyla iş güvenliği uzmanlarının da uzaktan çalışma modeline ilgi duydukları ve zaman zaman bu şekilde talepleri olduğu görülmüştü.

İş Güvenliği Uzmanları İşyeri Ziyaretlerine Ara Verebilir mi? - General OSGB

Bu konuyla ilgili Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın web sitesine sıkça sorulan sorular kısmında soru-cevap şeklinde yapılan açıklamayla, iş güvenliği uzmanlarının bu süreçte işyeri ziyaretlerine ara verip veremeyecekleri sorunsalı da netlik kazanmış oldu. Özellikle bu kritik süreçte hijyen eğitimi başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri konusunda İSG uzmanlarının rehberlik rolünün çok etkin şekilde ifa edilmesi gerektiği konusunda görüş belirtilmiştir.

İşyerlerinde çalışanlar ve işverenlerin ilk kez görülen salgın karşısında şaşkın oldukları, kimilerinin önemsemediği, kimilerinin fazla stres yaptığı bir ortamda iş güvenliği uzmanlarının işyerlerine bu süreci atlatmaları ile ilgili yardımcı olması gerektiği ifade edilmiştir. İşyerlerinde virüs bulaşma veya işyerine virüs bulaştırma ihtimallerinin çok olduğunu belirten İSG uzmanlarının işyeri ziyaretlerine ara vermemeleri gerektiği anlaşılmıştır. Özellikle Covid-19 sürecinde revize edilen risk değerlendirmeleri ve acil durum planlarının uygulanması evresinde uzmanlara önemli sorumluluk düştüğü görüş olarak öne sürülmüştür.

Covid-19 Tanısını İşyeri Hekimi Verebilir mi?

Covid-19 tanısını işyeri hekiminin verip veremeyeceği yönünde birçok soru yöneltilmiştir. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki bu süreçte İSG uzmanları kadar işyeri hekimlerine de önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Çalışanların sağlık durumlarının takipçisi olan işyeri hekimleri herhangi bir hastalıklar ilgili önlem alma durumunda aktif rol oynamaktadır. Ancak gerek tanı yapılacak kitlerin gerekse daha üst düzey testlerin ve kontrollerin sağlık merkezlerinde daha sağlıklı şekilde yapılacağı aşikardır.

Covid-19 Tanısını İşyeri Hekimi Verebilir mi? - General OSGB

Bu yüzden işyeri hekimlerinin Covid-19 tanısı koyma durumlarına açıklık getirmek üzere, Çalışma Bakanlığı’nın web sitesinde, resmi tanıyı Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği hastanelerin koyması gerektiği vurgulanmıştır. Bu nedenler bu süreçte belirti gösteren veya temasından şüphelenilen çalışanların yetkili hastanelere yönlendirilmesi ve buralarda test olarak tanı alması önemlidir.

Bu şekilde Covid-19 tanısı alan çalışan için yine işyeri hekiminin koordinesinde karantina süreci başlatılarak, işyerinde bu hastayla teması olan kişilerin de sağlık kuruluşlarına yönlendirmelerinin yapılması gerekmektedir.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.