| General OSGB | Blog

İş Sağlığı ve Güvenliği Amacı Nedir?

Çalışma koşullarına göre yaşanabilecek iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlara yönelik olarak alınacak tedbirlerin bütün halinde uygulanması iş sağlığı ve güvenliği amacı nedir sorusunun en kapsamlı cevabıdır.

Meslek hastalığı yaşanma ihtimali yüksek koşullarda ve iş sahasında önlem alarak bu ihtimali en aza indirmek genel amaçlar arasında sayılmaktadır. Ayrıca iş kazalarının önceden çok yaşandığı sektörlere yönelik olarak tedbir planları uygulamak, uyarıcı levhalar asmak, personeli bilgilendirmek faydalı çalışmalar olmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Amacı Nedir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Görevleri Nelerdir?
İş Sağlığında Hedef Nedir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Görev Yetki Ve Sorumluluk
İş Sağlığı ve Güvenliği Önemi Maddeler Halinde
İş Sağlığı ve Güvenliği Geniş Aciklamalı Bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Amacı Nedir?
İş Güvenliğinde Hedef Nedir?

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı özetle çalışanların sağlıklarının her koşulda aynı kalmasını sağlamaktır. Tabi bunlara hafif mevsimler hastalıklar veya diğer nedenlerden kaynaklanan rahatsızlıkları önlemek dahil değildir. Sağlıkla ilgili eğitim verilir, sağlıklarını korumak kişilerin kendi sorumluluklarıdır.

İSG eğitimlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin amacı da anlatılmaktadır. Önceden belirli bir farkındalık kazandırarak çalışanları bu yönde motive etmek, iş güvenliğinin felsefesini anlamalarını sağlamak, yapılacak faaliyetleri kabullenmelerini kolaylaştırmaktadır.

Önemli olan İSG ilkelerini içselleştirmek, kendi sağlığını korumak ve dolayısıyla işyerinin güvenliğini sağlamaktır. Yapılacak bir hata veya bir gözden kaçırma başta çalışanın sağlığı olmak üzere işverenin de menfaatlerini etkilemektedir. O halde çalışanların sağlığı ile işyerinin güvenliği eşgüdümlü şekilde korunmaktadır. Herhangi birinin diğerine bir üstünlüğü veya önceliği söz konusu değildir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

İş Sağlığında Hedef Nedir?

Bütünsel olarak önce insan felsefesine sahip olmak ve çalışanın sağlığını korumak iş sağlığı hedeflerinde temelde sayılmaktadır. İş sağlığından kasıt elbette ki çalışanın sağlığını koruyarak işin de sağlığını güvenlik altına almaktır. Ancak değerlendirme aşamasında her zaman öncelik personelin sağlığını müdafaa edilmesidir.

İşçilerin sağlığının korunmasını ana hedef olarak sayıldığı iş sağlığı uygulamalarında iş kazası oranının sıfıra indirmek de sayılmaktadır. İş sağlığı uygulamalarının planlandığı şekilde ilerlemesi, eksikliklerin zamanında telafi edilmesi, kanuni olarak yaptırım almamak, sınıfına göre asgari İSG eğitimi alınmasını sağlamak ve prosedüre uygun şekilde ve sayıda tatbikatlar yapmak ana hedefler arasında sayılmaktadır.

Sağlık taramalarının ve periyodik yenilenmelerin zamanında yapılması, çalışanları portör muayenelerinin elden geçirilmesi, yetkili bir sağlık kuruluşunda tüm testlerin yapılması sağlık ile ilgili genel hedefler arasında gösterilebilir.

Herhangi bir iş kazası veya meslek hastalığı yaşamış bir bireyin, yeniden iş sahasına dönmesini sağlayacak raporların ve görüşlerin alınması da İSG uzmanı ile işyeri hekiminin sorumlulukları arasındadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ehemmiyeti

İş Güvenliğinde Hedef Nedir?

İş güvenliği ve iş sağlığı kavramları elbette birbirinden ayrılamaz. Hedef belirlerken de bunun bu şekilde olması ve sağlık ile güvenlik kavramlarının birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bir bütün halinde yapılan çalışmaları uygulama safhasına koyan İSG uzmanı ile işyeri hekimi, işveren ile çalışanların da desteğini alarak sıfır hata ile ilerlemek durumundadır.

Ancak zaman zaman iş kazalarının yaşandığı da gözlenmektedir. Her ne kadar işletmeler belirli amaçlar ve hedefler belirlese de bazen bu hedef oranlarının altına kalınabilmektedir. Böyle durumlarda tehlike sınıfına uygun İSG uzmanının da katılımıyla planlar revize edilmelidir.

Herhangi bir travma durumunda sağlık kuruluşlarının ve alanında uzman kişilerin davet edilerek çalışanların riskli durumlardan en kısa sürede çıkmaları ve iş hayatına adapte olmaları sağlanmalıdır. Bunun için de acil durum eylem planları ve risk analizlerinde herhangi bir olumsuz durumda kullanılacak B planına gereksinim olduğu aşikardır.

Hazır halde olan bir B planı sayesinde kriz durumu hiç kimseyi olumsuz etkilemez. Alınacak hızlı kararlar uygulamaya yönelik olarak hem can hem de mal kaybının önlenmesi adına yararlıdır. İSG ilkelerinde temel amaç çalışanların fiziki ve mental sağlıklarının korunması ile işletmenin genel güvenliğinin sağlanmasıdır.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.