| General OSGB | Hizmetlerimiz

Patlamadan Korunma Dökümanı

Sanayi kolunda veya patlayıcı maddelerle çalışan sektörlerdeki en büyük risklerden biri olan patlayıcı maddeler insan sağlığını tehdit ettiği gibi mal güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Bu yüzden bu sektörlerde patlamadan korunma metotlarının eğitimlerle anlatılması ve periyodik olarak sivil savunma tatbikatına benzer şekilde tatbik edilerek bilgiler yenilenmelidir.

İş hayatına yeni başlayan her personelin bu eğitimden geçmesi, koruyucu giysileri giymesi ve olası risklerde can güvenliğini koruyacak tedbirleri alması gerekir. Özellikle iş güvenliği alanında çalışan uzmanların bu konuda yetkin olması, işyerlerine rehberlik ederek patlamadan korunma hakkında bilgi vermesi ve gerekli dökümanları hazırlaması gerekir.

Patlamadan Korunma Dokumanı Hazırlama Zorunluluğu
Patlamadan Korunma Dökümanını Kim Hazırlar?
Patlamadan Korunma Dökumanı Örnekleri
Patlamadan Korunma Dökumanı Yönetmeliği

Patlamadan Korunma Dökümanı Nedir

İşyerlerindeki patlayıcı maddelerin oluşturacağı tehlikelerden korunmak için hazırlanan patlamadan korunma dökümanı nedir? Tüm personelin patlama esnasında alacağı önlemleri, kendini koruma yöntemlerini ve patlamayı önceden önleme taktiklerini içeren belgeler patlamadan korunma dökümanı olarak adlandırılır.

Bu dökümanın bulunduğu işyerlerine yetkili firmalar tarafından ATEX adı verilen bir uluslararası geçerliliği olan sertifika verilmektedir. Patlayıcı maddelerin kullanıldığı tüm iş alanlarında bu sertifikanın olması zorunludur. Üretim sürecinin sağlıklı şekilde devam etmesi ve can-mal güvenliğinin eşgüdümlü şekilde korunması için alınacak önlemler hakkında geniş kapsamlı bir çalışma yapmak gerekir. Uzmanlar tarafından yapılacak bu çalışmalara, binada görev alan herkesi içeren dökümanlar hazırlanarak eklenmesi gerekir.

Patlamadan Korunma Dökümanı Fiyatı

OSGB firmalarının düzenlenmesine yardımcı olduğu patlamadan korunma dökümanı fiyatı da yine çağın koşullarına göre yetkili firmalar tarafından belirlenir. Web sitelerinde genelde fiyat konusunda bilgi bulunmaz. Bunun sebebi müşteri ile birebir iletişim kurulmak istenmesi, kurumun ve faaliyetlerinin tanıtılmak istenmesi ve uzmanlarla tanıştırma gayretidir.

İş güvenliği alanında çalışan OSGB firmaları, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini, sözleşme karşılığı İSG Katip programı üzerinden görevlendirir. İşyerinin yapacağı görevlendirmeden sonra bunu onaylayan görevlendirilen uzmandır.

Patlamadan Korunma Hizmeti
Patlamadan Korunma Hizmeti - İstanbul
Patlamadan Korunma Dökümani Fiyatı
Patlamadan Korunma Dökumanı Nedir

Patlamadan Korunma Dökümanı Eğitimini Kimler Alabilir?

İşyerlerinin tehlike sınıfına göre yapılan iş güvenliği çalışmalarının bir parçası olan patlamadan korunma dökümanı eğitimini kimler alabilir? Bu konu ilgili yönetmelikte açıkça belirtilmektedir.

Yönetmelikte patlamadan korunma dökümanı hazırlama eğitimine iş güvenliği uzmanlarının, mühendislerin, teknikerlerin, ilgili alanlarda çalışan yöneticilerin katılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca gaz-buhar-sis halinde olan yanıcı birtakım maddelerin işlendiği veya bulunduğu ortamların amirleri veya yöneticileri de bu eğitime katılabilenler arasında sayılmaktadır.

Bu kişilerin ilgili eğitime katılabilmeleri için diplomalarının fotokopileri, kimlik fotokopileri, oda üyelik belgeleri, başvuru formları ve eğitim ücretlerinin yatırıldığına ilişkin makbuzları başvuruda teslim etmeleri gerekmektedir.

Patlamadan Korunma Dökümanı Kaç Yılda Bir Yenilenir?

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelikte patlamada korunma dökümanı kaç yılda bir yenilenir konusunda gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Tam bir süre belirtilmemesine karşın işyerlerinde, ekipmanlarında veya organizasyonda değişim, tadilat ve genişleme olduğu zamanlarda güncellenmesi sağlanır. Bu şekilde yapılan güncelleme dökümanın yenilenmesi anlamına gelmektedir.

Patlamadan korunma dökümanı işyerinin tehlike sınıfına göre ilgili verileri içerir. Herkesi ilgilendirir ve herkesin görevini muhteva eder. Patlama aniden oluşan ve insan sağlığını direkt olarak tehlikeye atan bir olay olduğu için alınacak önlemlerde ciddi olunması ve tam bir disiplinle hareket edilmesi hayati önem taşır.

Bu gibi dökümanlar ve iş güvenliği kapsamında yapılan eğitimler çalışanlar tarafından pek önemsenmez ise hem denetimlerde hem de olası tehlike risklerinde çalışan herkesi olumsuz etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden OSGB firmaları tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarının koordinesine girmek ve gerekli önlemleri eksiksiz almak herkes için en güzel tedbir olacaktır.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.