| General OSGB | OSGB

OSGB Hizmeti (İş Kazalarının Önüne Geçin)

İş Güvenliği bilim dalı olarak geliştikçe özellikle ülkemizde iş kazalarını önlemek için atılan adımlar beraberinde OSGB hizmetlerini de getirmiştir. Yeni gelişen bu sektörde birçok firma eğitim kurumu olarak görevlendirilmek suretiyle uzmanlar yetiştirmekte-seçmekte ve bu uzmanları işyerlerine görevlendirmektedir.

OSGB hizmetleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi bulunur. Bu uzmanlar belirli bir mezuniyete sahip ve belirli süreli eğitimleri alıp, Bakanlığın yaptığı merkezi sınavdan geçer not alan kişiler olmaktadır.

Osgb Hizmetleri Nelerdir?
Osgb Hizmetleri ve İş Güvenliği
Osgb Hizmetleri İstanbul
Osgb Hizmetleri Nelerdir?

İş Güvenliği uzmanını A, B ve C sınıfı olarak üç ana grupta görevlendiren OSGB’ler, 2012 yılında yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hareket ederler. Bu yönetmeliğe uygun şekilde iş güvenliği uzmanları eğitilir, işyerlerine görevlendirilir, belirli yetkiler verilir ve sorumluluk alanı içindeki işyerlerinin iş güvenliği ile ilgili tüm işlemlerini yürütür.

Osgb de Kimler Çalışabilir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği OSGB’de kimler çalışır? OSGB personeli buraya bağlı olarak işyerlerinde görev yapan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinden ibarettir.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı sorumluluk alanında olan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işlerini yürütmektedir. Merkezi bir sisteme bağlı olarak verileri işleyip, ülke genelindeki istatistiklere katkı sunmak görevleri arasındadır. İSG Katip sistemi ile tüm ülkede bir yıl içinde yapılan iş güvenliği çalışmaları, eğitimler ve iş kazaları kayıt altına alınabilmektedir.

İş güvenliği alanında elde edilen istatistikler önümüzdeki dönemin devlet iş sağlığı ve güvenliği politikasına da katkı sunmaktadır. İş kazalarının fazla olduğu dönemlerde eğitimlerin artması, tedbirlerin alınması ve işyeri temsilcilerinin eğitilmesi üzerine yoğunlaşılmaktadır.

Osgb Hizmeti
Osgb Hizmeti Yönetmeliği
İSG Yönetmeliği
İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Nedir?

Tüm bu işlemleri koordine eden Ortak Sağlık Güvenlik Birimi nedir? Bünyesinde en az bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, bir işyeri hekimi ve bir diğer sağlık personeliyle, bunlardan sorumlu bir müdür bulunduran, genel olarak işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürüten birimlerde Ortak Sağlık Güvenlik Birimi adı verilmektedir.

İşyerleri OSGB’ler sayesinde kadrolu iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli istihdam etmek yerine sözleşmeli olarak çalıştırma yoluna gitmektedirler. Bu, hem işyerlerinin ekonomik olarak yıpranmamasına hem de kaynakların verimli kullanılmasına vesile olur.

Ayrıca tek bir merkez tarafından yürütülen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde karar alıp uygulamak ve verileri toplamak daha kolay olmaktadır. Fatura kesebilen bir ticari kuruluş olarak tanımlanan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, bakanlık tarafından yetki çerçevesi çizilmiş kuruluşlardır.

Osgb Hizmetleri Yönetmeliği

OSGB Hizmetleri Yönetmeliği ülkemizde ilk olarak 27 Kasım 2010 tarihinde ismi anılarak yürürlüğe girmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında faaliyetleri sınırlı olan bu birimler daha sonra detaylı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde işlenmiştir.

Daha sonra bu hizmetlerin yönetmelik bazında değil daha geniş bir mevzuat olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yürütülmesine karar verilmiş olup, 30 Haziran 2012’de bu kanun yürürlüğe girmiştir.

İlk adı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olan ve yönetmelikte bu şekilde geçen birimlerin sorumluluk alanları ve ticari faaliyetleri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri adı altında toplanarak yasayla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayesine verilmiştir.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.