| General OSGB | Blog

Acil Durum Tahliye Planları

Acil durum tahliye planları, bir işyerinin veya kurumun yangın ve doğal afet gibi acil durumlarda binayı boşaltmalarını ve ortamdan ayrılmalarını sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olan planlardır. Henüz acil durum vuku bulmadan önce hazırlanması ve zaman zaman tatbik edilmesi gerekir.

Bulunan herkesin binadan ayrılmasını kolaylaştıran bu tahliye olanları sayesinde can kaybının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Acil durum tahliye planlarının uzmanı tarafından hazırlanması ve görev alan kişilerin görev tanımlarının net şekilde belirtilmesi çok önemlidir. Zira acil durumlarda personel arasında sahip oldukları sertifikalar veya görev aldıkları birimler göz önüne alınarak acil durum görev dağılımı yapılmaktadır.

Acil Durum Tahliye Planları
Acil Durum  (Yardımcı Planlar)
Acil Durum Tahliye Planları Yardımcı
Acil Durum Kat Planları

Personelin bir kısmı kurtarma, bir kısmı ilk yardım için görev alırken bir kısmı da tahliye çalışmalarında görev almaktadır. Tüm görev alanların temel amacı can kaybını önlemek veya miminize etmektir. Acil durum tahliye planlarının uzmanlar eliyle hazırlanması önemli olduğu kadar, çalışanların ve işyeri temsilcilerinin de fikirlerinin alınması çok önemlidir. Zira genelde tahliye planlarını hazırlayanlar kurumdan veya işyerinden biri olmadığı için, planların tatbik edilmesinden sorumlu olacak personelin de işin içinde olması, hazırlanma aşamasında bilgi aktarımının yapılması hayati önem taşımaktadır.

Kat Tahliye Planı

Acil durum tahliye planlarının bir parçası olan kat tahliye planları, o kattan tahliye işleminin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili detayları içermektedir. Binanın boşaltılması için katlardan sağlıklı şekilde tahliyelerin yapılması gerekir. Yangın merdivenlerinin kullanılmasında katlardan tahliyelerin gerçekleştirilmesi, çıkış yolu konusunda bir tehlike söz konusu değilse gerçekleştirilmelidir. Böylece insanların yangından veya dumandan etkilenmeden katlardan bina dışına doğru yöneldiği bir hareket, can kayıplarını önleme konusunda çok etkili olmaktadır.

Kat tahliye planı da acil durumlarda her katta görevli bir tahliye görevlisinin koordinesinde gerçekleştirilir. Çalışanların bu tip durumlarda tahliye planlarına nasıl uyacaklarını daha önceden verilen eğitimlerle ve yapılan tatbikatlarla anlatmak ve benimsetmek, tahliye planlarının hazırlanması kadar önemli olmaktadır.

Çalışanların acil durumlar ile ilgili tutumlarını sözel eğitimler, uygulamalar ve geri bildirimlerle değiştirmek, kurum kültürü oluşturmak ve acil durumlarda önce kendi sonra çalışma arkadaşlarının canını kurtarmak açısından gereklidir. Zira çoğu çalışan daha önce hiç karşılaşmadıkları için acil durumlarla ilgili çok gerçekçi ve hayata tutunur bir tavır sergilememektedir. Zira yaşanan can kayıpları da bazen bu tutum farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

Kat tahliye planlarının hazırlanmasında, koridorun uzunluğu, acil durum çıkışlarına yönelme hareketi, acil çıkış kapılarının yeri ve durumu, kriz türüne göre davranış şekli gibi hususlar yer edinmektedir. Bu tür kaçış ve tahliye davranışlarının panik yaşamadan ve birbirine zarar vermeden gerçekleşmesi, çeşitli sağlık problemlerinin önüne geçilmesinde önemli rol oynar.

Okul Tahliye Planı

Acil durumlar tüm işyerleri ve özel teşebbüsler kadar, kalabalık bir grubun bulunduğu okullar için de planlanmalıdır. Deprem, yangın ve benzeri kriz durumlarında okul tahliye planı dereye girerek, öğrencilerin ve personelin binanın dışına çıkmasının sağlıklı olması hedeflenir.

Okul tahliye planı, kat tahliye planı ve acil durum tahliye planları iş güvenliği uzmanı tarafından, gerekli paydaşların da rol almasıyla hazırlanır. Bu planların belirli ve düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi, personel değişikliklerinde güncellenmesi, her yıl yeterli sayıda tatbikatının yapılması ve davranışların gözlemlenmesi hayati önem taşır. Zira personel değişikliğinde tahliyede rol alacak kişilerin de yeniden plana dahil edilmesi ve tabi ki bilgilendirilmesi gerekir.

Yıl içinde genelde Mart ayında yapılan sivil savunma tatbikatları ile çalışanların tahliye durumlarında adaptasyonu sağlanır. Herhangi bir acil durumda neler yapılacağı, hangi yolların izleneceği, toplanma merkezleri gibi önemli hususlar acil durum tahliye planlarının vazgeçilmez unsurları arasındadır.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.