• İşyeri Hekimliği Hizmetleri

  İşyeri Hekimliği Hizmetleri

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında işverenin yükümlülükleri ve çalışanların hakları düzenlenmiştir. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflandırmalara göre yapılan işyeri hekimi görevlendirmesi sözleşme ile yenilenmekte ve güvence altına alınmaktadır. İş güvenliği uzmanları ile birlikte eşgüdümlü şekilde yapılan görevlendirmeler her iki tarafın da hakkını korumaya yönelik olarak gerçekleşmektedir.
 • İş Güvenliği Uzmanı

  İş Güvenliği Uzmanı

  İş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanların sağılığını ve yatırımların güvenliğini korumak için pozitif çalışma koşulları sağlamak konusunda iş güvenliği uzmanı hizmeti verilmektedir. İş yerinin çalışma şartlarının kanunlarda istenilen şekilde iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve muhafaza edilmesi hizmetlerini içerir.
 • Mesleki Eğitim Belgelendirme

  Mesleki Eğitim Belgelendirme

  İş sahalarında çalışan milyonlarca kişinin sahip oldukları yeterlilikleri mesleki eğitim belgelendirme ile işyeri yetkililerine bilgilendirmesi önemlidir. Personelin uzmanlık alanına göre bir işte görevlendirilmesi, hem iş verimliliği açısından hem de iş sağlığı ve güvenliği açısından çok faydalı sonuçlar vermektedir.
 • İlk Yardım Eğitimleri

  İlk Yardım Eğitimleri

  Toplu yaşam alanlarında ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesi ve rutin işlerin yerine getirilmesi için gerekli olan site yönetimi, çoğu kişinin kaçındığı bir uğraştır. Özellikle günümüzde iş güvenliği ve işçi sağlığı, sosyal sigortalar kanunu ve yaptırımları, işletmecilerin dolayısıyla da site yönetiminden sorumlu olanların, zaman yönetimini de iyi planlamaları gerektiğini göstermektedir.
 • Mobil Sağlık Hizmetleri

  Mobil Sağlık Hizmetleri

  Hizmetlerin daha seri bir şekilde her yere ulaştırılabilmesi amacıyla verilen mobil hizmetler anlayışına iş güvenliği firmaları da mobil sağlık hizmetleri ile uyum sağlamaktadır. Birden fazla işyerinden sorumlu olunduğu için her yere hizmetin aynı hızda ve kalitede ulaşması bu sayede mümkün olmaktadır.
 • Risk Analizi

  Risk Analizi

  İş sağlığı ve güvenliğinin profesyonel aşamalarından birisi olan risk değerlendirmesi, işyerinde yaşanma ihtimali olan tüm rizikoların hesaplanması ve bunlara alınabilecek önlemlerin kararlaştırılması sürecidir. Risk değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki maddelere göre yapılmaktadır. İş güvenliği kapsamında yapılan çalışmaların rapor edilmesi de aynı sürecin parçasıdır. İsmi geçen kanunun bir maddesi sadece bu süreçle ilgilidir.
 • Yüksekte Çalışma

  Yüksekte Çalışma

  Toplu yaşam alanlarında ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesi ve rutin işlerin yerine getirilmesi için gerekli olan site yönetimi, çoğu kişinin kaçındığı bir uğraştır. Özellikle günümüzde iş güvenliği ve işçi sağlığı, sosyal sigortalar kanunu ve yaptırımları, işletmecilerin dolayısıyla da site yönetiminden sorumlu olanların, zaman yönetimini de iyi planlamaları gerektiğini göstermektedir.
 • Hijyen Eğitimi

  Hijyen Eğitimi

  Genelde tüm işyerlerini kapsayan ancak özelde gıda firmalarıyla birebir ilişkili olan hijyen eğitimi, tüm çalışanlara verilen en önemli eğitimlerden biridir. Konaklama amaçlı kullanılan otel, motel ve pansiyonların mutfak kısımlarında çalışanların yüzde yüz uyması gereken hijyen kuralları, müşterinin olduğu kadar personelin de sağlığını korumak amaçlıdır.
 • Tehlike Sınıfları Listesi

  Tehlike Sınıfları Listesi

  Sistem üzerinden Merkez ve şubelerinizdeki yapılan çalışmaları ve ziyaretleri görebilirsiniz.
 • İSG Katip Onayı

  İSG Katip Onayı

  İş Güvenliği Sağlığı alanındaki tüm dokümanlarınıza ve belgelerinize sistem üzerinden ulaşabilirsiniz.
 • Hizmet Süresi Hesapla

  Hizmet Süresi Hesapla

  İş güvenliğinde müşteri memnuniyet önemini arttırmak uzman ve doktor ziyaretleri dışında
 • Teklif Formu

  Teklif Formu

  İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili alınan aksiyonların aşamaları ve süreçleri tarafınıza
  • İşyeri Hekimliği Hizmetleri

   İşyeri Hekimliği Hizmetleri

   İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında işverenin yükümlülükleri ve çalışanların hakları düzenlenmiştir.
  • İş Güvenliği Uzmanı

   İş Güvenliği Uzmanı

   İş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanların sağılığını ve yatırımların güvenliğini korumak için pozitif çalışma koşulları sağlamak konusunda iş güvenliği uzmanı hizmeti verilmektedir.
  • Mesleki Eğitim Belgelendirme

   Mesleki Eğitim Belgelendirme

   Personelin uzmanlık alanına göre bir işte görevlendirilmesi, hem iş verimliliği açısından hem de iş sağlığı ve güvenliği açısından çok faydalı sonuçlar vermektedir.
  • İlk Yardım Eğitimleri

   İlk Yardım Eğitimleri

   Toplu yaşam alanlarında ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesi ve rutin işlerin yerine getirilmesi için gerekli olan site yönetimi, çoğu kişinin kaçındığı bir uğraştır.
  • Mobil Sağlık Hizmetleri

   Mobil Sağlık Hizmetleri

   Hizmetlerin daha seri bir şekilde her yere ulaştırılabilmesi amacıyla verilen mobil hizmetler anlayışına iş güvenliği firmaları da mobil sağlık hizmetleri ile uyum sağlamaktadır.
  • Risk Analizi

   Risk Analizi

   İş sağlığı ve güvenliğinin profesyonel aşamalarından birisi olan risk değerlendirmesi, işyerinde yaşanma ihtimali olan tüm rizikoların hesaplanması ve bunlara alınabilecek önlemlerin kararlaştırılması sürecidir.
  • Yüksekte Çalışma

   Yüksekte Çalışma

   Toplu yaşam alanlarında ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesi ve rutin işlerin yerine getirilmesi için gerekli olan site yönetimi, çoğu kişinin kaçındığı bir uğraştır.
  • Hijyen Eğitimi

   Hijyen Eğitimi

   Genelde tüm işyerlerini kapsayan ancak özelde gıda firmalarıyla birebir ilişkili olan hijyen eğitimi, tüm çalışanlara verilen en önemli eğitimlerden biridir.

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
  İŞÇİ SAĞLIĞI
  GENERAL OSGB

  İş Güvenliği Uzmanlığı, İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında en yetkin firmalardan biri olarak uluslar arası koşulları yakından takip ediyor ve kendi sistemimizle entegreli şekilde ilerliyoruz. Tüm hizmetlerimizi elektronik ortamda kayıt altında tutarak hata payını minimize ediyoruz. Tam süreli veya kısmi süreli görevlendirmeler ile ortak hedefimize ulaşmak için tüm gücümüzü seferber ediyoruz.

  İş Güvenliği Uzmanlığı

  İş Güvenliği Uzmanlığı

  İş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanların sağılığını ve yatırımların güvenliğini korumak için iş güvenliği uzmanı hizmeti verilmektedir. İş yerinin çalışma şartlarının kanunlarda istenilen şekilde iyileştirilmesi ve muhafaza edilmesi hizmetlerini içerir.
  İşyeri Hekimliği

  İşyeri Hekimliği

  İşyerlerinde meydana gelebilecek herhangi bir kazayı veya diğer sağlık problemlerini önleme çalışmalarını yürüten görevliye işyeri hekimi adı verilmektedir. Mesleki hastalıkların önüne geçmek için çok önemli olan işyeri hekimliği hizmetleri alanında deneyimli firmalar tarafından yürütülmelidir.
  Acil Eylem Planı

  Acil Eylem Planı

  Bir sivil savunma terimi olan acil eylem planı, OSGB hizmetlerinde işyerinin afetlerde oluşacak acil durumlara karşı alacağı önlemleri içerir. Deprem veya yangın anında işyerinin güvenli olarak nasıl terk edileceğini, can güvenliğini sağlamak için yapılacak şeyler ve olası yaralanmalarda yapılacak..
  Mesleki Eğitim Belg.

  Mesleki Eğitim Belg.

  Kişilerin sahip oldukları yeterlilikleri mesleki eğitim belgelendirme ile işyeri yetkililerine bilgilendirmesi önemlidir. Personelin uzmanlık alanına göre bir işte görevlendirilmesi, hem iş verimliliği açısından hem de iş sağlığı ve güvenliği açısından çok faydalı sonuçlar vermektedir.
  Yangın Eğitimi

  Yangın Eğitimi

  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve iş güvenliği kapsamında yapılan yangın eğitimi geçerlilik süresi, mevzuatlardaki güncellemeye göre değişebilmektedir. İş hayatını en fazla tehdit eden ve büyük kayıplara yol açan yangın felaketinden korunmak için yapılır.
  Risk Değerlendirmesi

  Risk Değerlendirmesi

  İş güvenliği denince birçok bileşen ve bunların nasıl yapıldığı bilinmelidir. Sigorta risk analizi nasıl yapılır konusu da iş güvenliğini ilgilendiren konulardan birisidir. Çıkabilecek risklerin incelenmesi, olası iş kazalarından sonra sonuçların sigorta bağlamında değerlendirilmesi esasına dayanır.
  OSGB Hizmeti

  OSGB Hizmeti

  İş Güvenliği bilim dalı olarak geliştikçe özellikle ülkemizde iş kazalarını önlemek için atılan adımlar beraberinde OSGB hizmetlerini de getirmiştir. Bu sektörde birçok firma eğitim kurumu olarak görevlendirilmek suretiyle uzmanlar yetiştirmekte ve bu uzmanları işyerlerine görevlendirmektedir.
  Mesleki Yeterlilik Belgesi

  Mesleki Yeterlilik Belgesi

  İş hayatındaki bazı meslek grupları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mesleki yeterlilik belgesi alınması şart koşulmuştur. Bakanlığa bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen bu belge ile iş hayatında profesyonel bir şekilde yer almak sağlanmaktadır.
  Ortam Ölçümleri

  Ortam Ölçümleri

  İş güvenliği alanında yapılan en önemli belirleme çalışmalarından biri olarak ortam ölçümleri, çalışanların sağlığı ile ilgili risk oluşturabilecek her türlü etkenin ölçülmesi çalışmasına verilen addır. Bu sayede alınabilecek tedbirler listelenir ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği temin altına alınmış olur.

  General Osgb


  Adres Bilgileri

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • Telefon: 0 212 438 75 58
  • Mobil: 0 545 485 90 72
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Güncel Haberler

  Gelişmelerden kolayca haberdar olmak için E-Bültenimize kaydolun