| General OSGB | Blog

Temel İSG Eğitimi Uzaktan Eğitim ile Verilebilir mi?

Temel İSG Eğitimi çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgileri vermek amacıyla düzenli olarak verilen ve her çalışanın almak zorunda olduğu eğitimlerden biridir. İşyerlerinde İSG tedbirleri alınırken eşgüdümlü şekilde personelin eğitilmesi, onların uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır. Bu da İSG kültürünün yerleşmesi adına gayet olumlu olmaktadır. Bunu sağlamak ise iş güvenliği uzmanlarının eğitimci kişiliklerinin ön plana çıkmasıyla sağlanır.

Temel İSG Eğitimi Uzaktan Eğitim ile Verilebilir mi? - General OSGB

Temel İSG eğitimleri normal şartlarda yüz yüze eğitim şeklinde verilmesi gereken, etkileşimli, soru-cevaplı bir eğitim olmaktadır. Ancak Covid-19 salgınında işyerlerinde alınacak önlemler neticesinde bazı periyodik uygulamaların ve faaliyetlerin uzaktan yapılması hakkında Sağlık Bakanlığı’nın bağlayıcı kararları vardır. Tüm Bakanlıklar bu kararlar kapsamında kendi faaliyet alanlarını ilgilendiren özelleştirilmiş kararlar almışlardır. Aile ve Çalışma Bakanlığı da bu kararlara iştirak etmiş, işyerlerinde alınması gereken önlemler ile ilgili sıkı kurallar yayınlamıştır.

İşte bu kurallardan biri de uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgilidir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden görev alan iş güvenliği uzmanlarının işyerlerinde yüz yüze verdikleri temel İSG eğitimini uzaktan eğitim şeklinde verebilecektir. Pandemi süreci biterse bu eğitimler eskiden olduğu gibi yine işyerlerinde iş başında verilecek şekilde düzenlenecektir.

İSG Uzmanları Hangi Hizmetleri Uzaktan Verebilir?

İSG uzmanlarının Covid-19 sürecinde hangi hizmetleri uzaktan verebilecekleri ile ilgili ise yine Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın bilgilendirmesi esas alınıyor. Temel İSG eğitimleri uzaktan verilebilir ancak iş güvenliği uzmanlarının diğer hizmetlerini bizzat işyerine giderek yürütmesi gerektiği de bildirilmiştir. Özellikle sağlığı ilgilendiren ve işyerinde alınması gereken önlemlerin yoğun olduğu bu dönemde iş güvenliği uzmanlarının işyerlerindeki görevlerini aksatmaması gerektiği vurgulanmıştır.

İSG Uzmanları Hangi Hizmetleri Uzaktan Verebilir? - General OSGB

Belki de iş güvenliği uzmanlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemdeyiz. İşyerlerinde Covid-19 için alınması gereken tedbirleri organize edecek ve tavsiyede bulunacak uzmanlar İSG profesyonelleridir. Bu yüzden problemli süreci yönetmek, işyerinde motivasyonu sağlamak, tedbirleri almak, teması ve virüs salgınını minimize etmek gibi özel amaçların ortaya çıktığı bu dönemde, iş güvenliği uzmanlarının değerli hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Dolayısıyla temel İSG eğitimleri uzaktan verilebilmekte ancak diğer hizmetler işyerleri ziyaret ederek yürütülmektedir. İşyerinde Covid vakasına rastlanması durumunda yapılması gerekenler ile ilgili Bakanlığımızın yönlendirici talimatları vardır ancak oluşacak riskli havayı dağıtmak için iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin üstleneceği rol de önemli olacaktır. Hastanın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi, izolasyonunun sağlanması, temaslı çalışanların teste yönlendirilmesi ve pozitif çıkmaları halinde karantinaya alınması gibi tedbirlerin sıkı sıkıya uygulanmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.

OSGB’ler Covid-19 Sürecinde Hangi Zorlukları Yaşamıştır?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri her türlü işletme gibi Covid-19 sürecinde çeşitli problemlerle karşılaşmıştır. Hem kendi özelinde Covid-19 önlemlerini almak, hem de sorumluluğu altındaki işyerlerinde gerekli tedbirleri almak üzere yoğun bir çaba sarf etmişlerdir. OSGB firmalarında görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli bu süreçte görevlerinin başında olacak şekilde çalışmışlardır. Esnek çalışma modelinde mümkün olduğunda uyumlu hareket etmişler ancak Çalışma Bakanlığı’nın iş güvenliği uzmanlarının işyerlerine gitmesi hakkındaki kararı ile personelin görevlendirmesini sürdürmüşlerdir.

OSGB’ler Covid-19 Sürecinde Hangi Zorlukları Yaşamıştır? - General OSGB

İşyerlerinde Covid-19 salgını ile ilgili bilgilendirmeleri işyeri hekimleri ile birlikte yürüten iş güvenliği uzmanları kalabalık ortamlarda çalışmak durumunda kalmış ve temas riskini taşımışlardır. Bu süreçte Bakanlığımızın aldığı kararlara riayet edilerek iş yerlerindeki periyodik sağlık taramalarını yürüterek Covid-19 riskine karşı gerekli önlemler alınmıştır.

İş güvenliği uzmanlarımız bu kritik süreçte işyerlerinde çalışanların izlemesi gereken yolları, işverenlerin alması gereken sağlık tedbirlerini organize etmiş ve bu konuda birçok işyerinin sıfır temas ve vaka ile süreci sürdürmesine katkı sağlamışlardır.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.