| General OSGB | Blog

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

İş güvenliği alanında yapılan en önemli işlemlerden biri de çalışanların işyerindeki İSG eğitimleridir. İş sağlığı ve güvenliğinde, çalışma hayatında çalışanlar da işbirliği yapan paydaşlar oldukları için eğitimleri son derece dikkatli yapılmalıdır. Esasen çalışanların sahiplenmediği bir İSG uygulamasının da başarılı olma şansı çok düşük olmaktadır.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bir yönetmelikle kanuni sınırları çizilmiştir. Yapılacak uygulamalar ve işlemler ile ilgili en temel mevzuat bu olmakla birlikte, İş Kanunu ve İSG ile ilgili tüm yönetmeliklerde de çalışanlar ile ilgili hükümler bulunmaktadır.

Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Bu yönetmelikte çalışanların İSG eğitimleri ile ilgili işverenin yükümlülükleri, yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi, eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler ile çalışanların yükümlülükleri yer almaktadır. Bu hükümlere İSG uzmanları, işverenler ve çalışanlar riayet etmelidir.

Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanında alacakları eğitimlerle ilgili programların planlaması ve düzenlenmesi de yönetmelikte madde olarak yer almaktadır. İş güvenliği uzmanlarının vereceği eğitim programlarının hazırlanması, eğitimin süreleri ve eğitimde işlenecek konular, eğitimin temel prensipleri ayrı birer başlık halinde yönetmelikte yer almaktadır.

Eğitimlerle ilgili herhangi bir konuda çelişkiye düşülmesi durumunda bu yönetmelikte geçen hükümler ve maddeler geçerli olmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi ve belgelendirilmesi, eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar, eğitim verilecek ortamın nitelikleri, eğitimlerin belgelendirilmesi, yapılacak uzaktan eğitimin temel prensipleri hep hüküm altına alınmıştır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları

Çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde birçok konu yer almaktadır. Bu konular; genel konular, sağlık konuları, teknik konular ve diğer konular olarak dört ana başlıkta işlenmektedir. Bu konular içerisinde çalışma mevzuatı ile ilgili genel bilgiler, çalışanların kanuni hakları ve sorumlulukları, iş yerlerinin temizlik ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığı yaşanmasından ötürü doğan hukuki sonuçlar yer almaktadır.

Sağlık konuları başlığı altında ise yaşanan meslek hastalıklarının en yaygın sebepleri, bu hastalıklardan nasıl korunulacağı ve hangi tekniklerin uygulanacağı, hastalıklara yakalanma ihtimalini artıran biyolojik ve psikososyal risk faktörleri, uygulanacak ilk yardımlar ve kullanılan tütün ürünlerinin zararları ile pasif içicilik konuları yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Temel Eğitimi

Çalışanların iş güvenliği alanında aldıkları eğitimlerde işlenen teknik konular ise fiziksel kimyasal ve ergonomik risk faktörleri, yükü elle kaldırma-taşıma ve dikkat edilecek kurallar, parlama, patlama yangın ve yangından korunma, kullanılan iş ekipmanlarının güvenilir şekilde kullanılması, ekran içeren araç ve materyaller ile çalışma, elektrik, elektrikten ortaya çıkabilecek riskler, tehlikeler ve alınabilecek önlemler, yaşanabilecek iş kazalarının nedenleri ve nasıl korunacağı ile ilgili teknikler, işyerinde uygulanacak güvenlik ve sağlık tedbirleri ile bunlarla ilgili işaretler, çalışanların kullanacağı kişisel koruyucu donanımlar ve bunların hijyeni, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel ilkeler ile tahliye ve kurtarma konuları yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Temel Eğitimi

Diğer konular arasında ise çalışılan sektöre özgü işlenmesi istenen veya işe yarayacak bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler arasında yüksekte çalışma ile ilgili eğitimler olabilir. Kapalı ortamda çalışma ve kullanılan kimyasal maddelerden korunma ile ilgili konular olabilir. Radyasyon ihtimali olan bölgelerde dikkat edilecek hususlar olabilir. Kaynak makinesi ile çalışma usul ve özel risk taşıyan ekipmanlar ile çalışma kanserojen maddeler ile çalışma ile ilgili sağlık tedbirleri yer alabilmektedir

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.