| General OSGB | Blog

İlk Yardım Eğitiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

İlk yardım eğitimi özellikle çalışma hayatında tüm personele verilmesi gereken ve hayata kurtaran bir eğitimdir. Temel ilk yardım uygulamalarını normalde okullarda ders olarak vererek tüm toplumun tepeden tırnağa bilgilenmesini sağlamak daha genelleyici ve hızlı sonuç alıcı bir faaliyet olacaktır. Ancak hali hazırda çeşitli eğitim kademelerinden mezun olmuş çalışanların ilk yardım eğitimlerinin hizmet içi eğitimler ile verilmesi daha uygun olmaktadır.

İlk Yardım Eğitiminde Nelere Dikkat Edilmelidir? - General OSGB

İlk yardım eğitiminde çalışanların seviyesine uygun eğitim materyalleri kullanmak son derece önemlidir. Bilgileri sadece aktararak değil benimseterek ve kesin bir şekilde uygulamalı olarak öğretmek kalıcı olmasını sağlar. İlk yardım eğitiminde eğiticilerin dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bu konular katılımcıların eğitim düzeyi, hazır bulunuşlukları, uygulamaya yönelik istekli olmaları gibi önemli kriterlerden oluşmaktadır.

Elbette küçük katılımcılar ile uygulamalı ilk yardım eğitiminin daha kolay öğrenildiği görülmektedir. Herkesin uygulamaya katılabilmesi ve öğretilen teknikleri pratik yaparak öğrenmesi önemlidir. Öğretim yöntem ve teknikleri arasında beyin fırtınası, anlatma, soru-cevap, rola-play ve oyun tekniklerinin kullanılması birçok duyu organına hitap edeceği için daha kolay öğrenilmesini ve kalıcı olmasını sağlayacaktır.

Temel İlk Yardım Eğitimi Nerelerden Alınır?

Temel ilk yardım eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilebilmektedir. Resmi kurumların yanında OSGB firmaları da bünyelerinde işyeri hekimleri aracılığı ile ilk yardım eğitimi verebilmektedir. Küçük gruplar halinde yıl içinde birçok kere verilen bu temel eğitimlerin amacı her katılımcıyı temel ilk yardım pratiği konusunda yetkin duruma getirmektir.

Temel İlk Yardım Eğitimi Nerelerden Alınır? - General OSGB

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin iş güvenliği alanı kadar iş sağlığı alanında da yetkili oldukları, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile bu hizmeti yürüttükleri görülmektedir. Çalışanların iş hayatı boyunca meslek hastalıklarından ve iş kazalarından korunması amacıyla birçok eğitim verilmektedir. İlk yardım eğitimi de çalışma hayatında herhangi bir problem yaşayan veya iş kazasına maruz kalmış personele yapılacak ilk yardım uygulamasının bileşenlerini içerir. Bu sayede tüm çalışanlar temel ilk yardım uygulamaları konusunda aktif birer katılımcı oldukları için herhangi bir ihtiyaçta anında müdahaleye yatkın olmaktadırlar.

İlk yardım eğitiminin temelinde üç ana unsur yer almaktadır. Katılımcılara öğretilen bu üç ana bileşen temeli ifade eder. Yardıma ihtiyacı olan kişiyi koruma, profesyonel sağlık personelinden yardım almak için ilgili iletişim kanalları ile bildirme ve kurtarma şeklinde, hızlı cereyan eden bir süreç söz konusudur. Kazaya karışan bireyi çevresel risklerden koruyup, ilgili ambulansa haber verilmesi ve kurtarıcı müdahalenin yapılması hayat kurtarıcı uygulamalardır.

İlk Yardım Eğitimi Almak Zorunlu mu?

İlk yardım eğitimi hayat kurtaran bir eğitimdir. Maruz kalanların bilincini açık tutmak, kanamalarını durdurmak, kırık bölgelerini sabitlemek gibi ilk yardım tekniklerini öğreten bir eğitimin herkes tarafından alınması zorunlu tutulmalıdır. İş hayatında ağır seviyede tehlikeli sektörlerde çalışanlar için çok önemli olan bu eğitimin OSGB firmaları tarafından işyeri hekimleri aracılığı ile verilmesi önemlidir.

İlk Yardım Eğitimi Almak Zorunlu mu? - General OSGB

Esasında tehlike sınıfı ne olursa olsun, çalışanların çeşitli mesleki risklerle karşı karşıya olduğu gerçeği yadsınamaz. Bu, ofislerde çalışanlar için de ağır sanayi tesislerinde çalışanlar için de geçerlidir. Elbette karşı karşıya olunan riskler ve tehlikeler farklıdır ancak her sektörde ilk yardım eğitimini almanın faydası tartışılmamalıdır.

Sektörlere göre en fazla karşılaşılan meslek hastalıkları veya iş kazaları incelendiğinde her kesimin temel ilk yardım eğitimi almaları konusunda tüm uzmanların hemfikir olduğu görülmektedir. Bu yüzden iş koşullarının riskleriyle gerçekçi şekilde karşılaşmak için ilk yardım eğitiminin OSGB firmaları tarafından çalışanlara verilmesi zaruri bir ihtiyaç olarak benimsenmelidir.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.