| General OSGB | Blog

Meslek Hastalıkları Nelerdir?

Meslek hastalığı, işyeri ortamındaki faktörlerden kaynaklanan, yapılan iş ile alakalı olan hastalık türüdür. Yasal tanımda da 5510 sayılı kanunun 14. Maddesinde, sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre, tekrarlanan sebeplerden dolayı sürekli aynı işi yapmak, işin yürütüm şartları yüzünden oluşan hastalıklardır. Doktor, işçiyi muayene ederken mutlaka yaptığı işi sormalı ve işiyle alakalı olan hastalıkları ve işçinin hastalıklarını karşılaştırmalıdır.

Meslek Hastalıkları Nelerdir? - General OSGB

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi önemli olan uluslararası kuruluşlar da meslek hastalığı üzerinde araştırmalar yapmıştır. Ayrıca meslek hastalığıyla ilgili olarak zararlı bir etken sebebi ve bundan etkilenen insan vücudunun çalıştığı işe özgü olarak neden-sonuç ya da etki-tepki ilişkilerinin ortaya konulduğu hastalıklar olarak tanımlamaktadırlar. Meslek hastalığı, çeşitli etkenlerle farklı şekillerde ortaya çıkmakla birlikte, ortaya çıkma süresi 1 hafta veya 40 yıl süre olarak ortaya çıkma durumları söz konusudur. Dolayısıyla işyerinde çalışan işçilerin çalışmalarıyla ilgili bütün raporlar saklı tutulmalıdır. İşyerinin tehlike sınıfına göre değişkenlik göstermekle birlikte, 40 yıla kadar işçinin çalıştığı kurumda yaptığı iş ve diğer belgeleri saklı tutulmalıdır.

Daha fazla '' İş Güvenliği Uzmanlığı '' içeriği için hemen generalosgb.com/is-guvenligi-uzmanligi.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde iş güvenliği uzmanlığı alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Meslek Hastalıkları Neden Önemlidir?

Çalışma hayatı içinde sürekli değişen teknoloji alanlarına göre farklı iş kolları geliştirilmektedir. Makineler, makine dışında işçi gücü veya makineyi çalıştırmak için işçi gücü gibi birçok faktör, işçiyi de çalışma hayatına katmaktadır. Bu sebeplerden dolayı ortaya iş kazası veya meslek hastalığı çıkmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. İşçinin sağlığından dolayı işverenin ihmalkarlığı varsa, işçi bu durumu şikayet edebilir ve haklarını arayabilir.

Meslek Hastalıkları Nelerdir? - General OSGB

Meslek Hastalığı Tanısının Konulması

Meslek hastalığı, tıbbi bir süreç olmakla birlikte aynı zamanda yasal ve sigortacılık alanlarını da kapsar. Meslek hastalığı tanısı, iş risklerinin işveren tarafından önlem alınmadığı, işçinin önlem alınmaması sebebiyle fonksiyon kaybına veya hastalık durumuna düşmesini kanıtlayan niteliklerdir. Meslek hastalığına uğrayan işçi için önlem alınmışsa bunlar kanıtlanabilir özellikte olmalıdır. Meslek hastalığı, işçi işten ayrıldıktan sonraki dönemlerde meydana çıkmışsa sigortalı olarak çalışmış olan işçi kanun gereği sağlanan haklardan yararlanabilir. Bu haklardan yararlanabilmesi için eski işinden ayrılmış olmasından bu yana hastalığın meydana çıkması, hastalık için kurumca verilen rapor ve kurumca belirtilen sürenin geçmemiş olması şartları aranır. Bu durumu karşılayan kişiler gerekli belgelerle kuruma başvurabilirler.

Meslek Hastalığını Önlemek

Meslek Hastalığını Önlemek

Meslek hastalığı kesinlikle önlenebilir. Meslek hastalığını önlemek için;

 • Kayıt dışı işçi veya sigortasız işçi çalıştırılmamalıdır.
 • Kişi işe girmeden önce işe giriş muayenesi yapılmalı, sağlık durumu uygun olmayan kişi çalıştırılmamalı veya sağlık durumuna zarar vermeyecek yerde çalıştırılmalıdır.
 • Ağır ve Tehlikeli işler yönetmeliğine göre belirtilmiş olan işler için kapsamlı bir inceleme yapılır; “Ağır ve Tehlikeli işyerlerinde çalışmak için uygundur” raporu almalıdır.
 • Meslek hastalığı ortaya çıkmadan önce, periyodik muayenelerin düzenli olarak yapılması ve işçilerin sağlık kontrolleri düzenli bir şekilde incelenmelidir.
 • İş yerinde hijyen kurallarına uyulmalıdır
 • İş yerinde, çalışanların bilgilendirilmesi için eğitimler verilmelidir. Yönetmeliğe uygun sürelerde verilen eğitimler yetersizse daha fazla ve farklı yollardan eğitim verilmelidir.
 • İşçi, yaptığı işin ciddiyetinde ve bilincinde olmalıdır.
 • Bulaşıcı hastalıkların olduğu dönemlerde kesinlikle işyerinde çalışanlar birbiriyle temas etmemeli, yemekhanenin dolu olması sebebiyle yemek aralarını kısa tutmalı ve dinlenme molalarında sosyal mesafe kurallarıyla mola vermelidirler.
 • Çalışma ortamı iyileştirilmeli, iş kazası ve meslek hastalığına sebep olacak etkenler ortadan kaldırılmalı ya da önlem alınmalıdır.
 • İşe uygun olan kişisel koruyucu donanımlar temin edilmeli, işçiye bununla ilgili eğitim verilmeli ve işçinin kişisel koruyucu donanımları kullanması sağlanmalıdır.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.