| General OSGB | Blog

İş Sağlığı ve Güvenliği Aylık Değerlendirme Formu (İnceleme)

İş sağlığı ve güvenliği aylık değerlendirme formu, İSG hizmetlerinde belirli periyotlarla doldurulan formlardan birisidir. Yapılan çalışmaların belirli bir düzende kayıt altına alınması yetkililer tarafından yapılacak denetlemelerde de birçok şeyin üstesinden gelinmesini ve çalışmaların olumlu yönlerinin görülmesini sağlamaktadır.

Bu nedenlerde iş sağlığı aylık değerlendirme formu aylık şekilde doldurulur ve işletmenin İSG dosyasına konur. Ayrıca bu forma işlenen veriler de İSG Katip modülüne işlenerek merkezi kayıt sistemine düşer. Gerek İSGB gerekse OSGB, her iki birim de bu tür formların nasıl doldurulacağını bilen personeller ile çalışmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Aylık Değerlendirme Formu Nasıl Doldurulur?
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Formu Örneği
İş Sağlığı ve Güvenliği İş Prosedürü Formları
İş Sağlığı ve Güvenliği EK 2 Formu
İSG Kurulu Toplantı Tutanağı
İş Sağlığı Güvenliği Aylık Değerlendirme Formu
İş Sağlığı ve Güvenliği EK 1 Formu
İş Güvenliği Günlük Rapor Örnekleri

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında doldurulan tek form iş sağlığı ve güvenliği aylık değerlendirme formu değildir. Özellikle üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği derslerinde formların isimleri, hizmet ettikleri hedef ve doldurulma şekli anlatılmaktadır. İSG uzmanlık eğitimlerinde de bu formların türleri belirtilerek nasıl doldurulacağının üzerinde durulmaktadır.

Ayrıca İSG uzmanlığı sınavında ÖSYM tarafından hazırlanan sorularda da eğitimlerde verildiği için iş sağlığı ve güvenliği alanında kullanılan-doldurulan formlar ile ilgili sorular çıkmaktadır. Bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanının kullanılan formlar konusunda yetkin olması gerekmektedir. Bu yetkinlik meslek hayatında oldukça kolaylık sağlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Aylık Değerlendirme Formunu Kim Doldurur?

İş sağlığı ve güvenliği aylık değerlendirme formu kim tarafından doldurulur, kimler bu formu doldurmakla sorumludur? İSG değerlendirme formunu bu hizmeti yürüten kişiler doldurmalıdır. Yönetmelikler göre de İSG hizmetlerini birinci elden yürüten, İSGB, OSGB ve işyeri temsilcisine karşı sorumlu olan kişiler yani iş sağlığı ve güvenliği uzmanları formu doldurmalıdır.

Form aylık çalışma özetini içermektedir. Ne yapıldığının kısa bir görünümünü ortaya koyan İSG aylık değerlendirme formu yılsonunda gerçekçi verileri ortaya koyması açısından önemli bir form olarak nitelendirilir.

İSG aylık değerlendirme formunun dışında;

  • İSG Kurulu Toplantı Tutanağı
  • Tehlikeli Durum ve Ramak Kala Bildirim Formu
  • İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim Formu
  • İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu
  • Kişisel Koruyucu Donanım Teslim ve Taahhüt Formu
  • Eğitim Katılım Formu
  • Acil Durum Tatbikat Raporu

Tüm bu formlar sağlıklı bir sürecin yürütüldüğünü, çalışmaların kontrol altında olduğunu ve gerektiğinde tek bir dosya üzerinden tüm istatistiklerin somut verilerine ulaşılabildiğini ortaya koymaktadır. Formlar yapılan çalışmaların, tehlikeli durumların, tehlikeli durumlara yaklaşma oranının, iş kazalarının, işe giriş bildirgelerinin, periyodik muayenelerin, kişisel koruyucu donanım kullanım oranının, İSG eğitimlerine katılım durumunun ve acil durum tatbikatlarının yazılı hali olarak tüm incelemelerde İSG hizmetlerinin çerçevesini sunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Aylık Değerlendirme Formunu Kim Doldurur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Aylık Değerlendirme Formu Nasıl Doldurulur?

İş sağlığı ve güvenliği aylık değerlendirme formunu doldururken çalışanların adı ve soyadını ilk sütuna yazmalısınız. İkinci sütuna çalışanın ünvanı (işçi, şef, müdür yardımcısı, teknisyen vb.) yazılmalıdır. Çalışanın görev yaptığı birimi ise üçüncü sütuna yazıyorsunuz.

Dördüncü sütunda Kaza Olay Bildirim Formunun Hazırlanması kısmı yer almaktadır. Sonraki sütunda ise Kaza/Olay tarihi yazılmalıdır. Son olarak ise Sosyal Güvenlik Kurumuna İletilme Tarihi kısmını da doldurarak formu tamamlamış oluyorsunuz.

İş sağlığı ve güvenliği aylık değerlendirme formu bu bilgileri derleyen ve tek bir tabloda ilgili kişilere sunan bir yapıya sahiptir. Böylece yıllık değerlendirmede aylık tablolar göz önüne alınır ve işletmenin genel durumu ortaya konmuş olur. Bu form İSG uzmanının, işyeri sağlık ve güvenlik biriminin, ortak sağlık güvenlik biriminin kendilerini değerlendirmesi ve işletme konusunda bilgi sahibi olması için gereklidir.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.