| General OSGB | Blog

İş Kazalarından Doğan Cezalarda Kusur Tespiti

Geçmişten günümüze kadar uzanan süreçte ve bu dönemden itibaren de yine çeşitli iş sahaları başta olmak üzere birçok alanda iş kazası meydana gelmektedir. İş kazalarından doğan ceza sorumluluğunda kusur tespiti de yapılarak yine ortaya kusurlar çıkarılmakta, iş kazalarının nedenleri tespit edilmekte ve genel anlamda yaptırımlar da uygulanmaktadır. İş kazalarının ardından suçun kime ait olduğu, kazaların neyden ve nasıl biçimde meyana geldiği gibi araştırmalar da yine iş kazası tespit kusurlarında açıklık göstermektedir. 

General OSGB Banner

İş kazalarından kaynaklanan sorumluluklar idari, hukuki ve cezai olabilmektedir. Çalışma ceza hukuku olarak da isimlendirilen iş kazalarından meydana gelen ceza sorumluluğunun konusunun kapsamı da oldukça geniş olabilir. Ceza sorumluluğunda ele alınması gereken kriterlerden biri de kusurdur. Kusur varsa ceza vardır, kusur yoksa ceza yoktur kanunu da yine bu çerçevede ele alınabilir.

İş Kazalarından Doğan Ceza Sorumluluğunda Kusur Tespiti

Bu kanunlar kapsamında iş kazalarını meydana getiren kişilerin genel olarak kusur kapsamında değerlendirilerek bu kazaların neyden, nasıl biçimde meydana geldiği de araştırılmaktadır.

İşverenin Kusur Sorumluluğu

İşverenin kusur sorumluluğu da yine yargıtay tarafından ele alınarak değerlendirilen bir konudur. Buna göre özellikle de işyerlerinde meydana gelmekte olan kazaların işveren ile ilgili olduğu da kanıtlanabilir. Yargıtay tarafından ele alınan konu gereğince işyerinde meydana gelen kazaların işverenin genel yükümlülüklerine aykırı biçimde olduğuna da kanaat getirilebilir. İşverenin kusurlu olabileceği bir ortamda işveren, yönetici ve bu konumdaki kişilerin mutlaka gerekli önlemleri almasında yarar vardır. Nitekim çeşitli işyerlerinde meydana gelebilecek kazalar işverenin kusur sorumluluğu bazında da değerlendirilebilir. Bundan kaynaklı olarak işverenin mutlak surette önlemler alması, çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini koruma altına alması ve tüm olası iş kazalarını da maksimum düzeyde engellemesi gerekmektedir.

İşverenin Kusur Sorumluluğu - General OSGB

İş Kazasında Kusur Oranlarını En Aza İndirmek

İş kazasında kusur genel olarak işveren üzerinden ele alınabilir. Ancak burada önemli olan kısım ise işverenin iş kazasında kusur oranlarını en aza indirgeyecek biçimde planlama yapması ve neticesinde de iş sağlığı ve güvenlik uzmanlarını da devreye sokarak en kapsamlı biçimde iş ilerleyişini sürdürmesidir. Bu anlamda özellikle de işçi ile işveren arasındaki bağın da çok iyi biçimde oluşturulması, işçi sağlık ve güvenliğinin oluşturulması noktasında da yine işverenin tüm önlemleri alması gerekmektedir.

İş Kazasında Kusur Oranlarını En Aza İndirmek - General OSGB

İş sahalarında meydana gelebilecek her türlü kaza çeşitli kusurlara bağlanabilir. İş sağlığı ve güvenlik uzmanlarından kaynaklı kusurlar, işçi kusurları ve işveren kusurları olarak ele alınabilecek bu durumlar karşısında daha çok işveren tarafı sorumlu tutulmaktadır. Bu anlamda işverenin tüm koordinasyonu sağlayarak iş kazasında kusur oranını en aza indirgemesi de gerekmektedir. İş kazalarından doğan ceza kusur tespiti de yine yargıtay tarafından ele alınarak işlenebilir.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.