| General OSGB | Blog

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Hizmeti Alınması

6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanunu çıkış tarihine bakacak olursak 20 Haziran 2020 ‘dir.6331 nolu iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu olarak bilinen ve tüm işyerlerini kapsayacak şekilde çıkan bu kanuna göre 3 farklı tehlike sınıfı bulunmakta ve sıralanmaktadır. (General OSGB sitemizden bunlara bakabilirsiniz.) Bunlar;

Az Tehlikeli

Tehlikeli

Çok Tehlikeli

Bu bahsi geçen tehlike sınıfları tehlike tebliği ile işyerlerinin  hangi tehlike sınıfına ait olduğu sıralanmakta ve dolayısı ile işyerlerinin hangi şekilde hizmet alacağı buradan belirlenmektedir.

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Hizmeti Alınması
Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Hizmeti
Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Hizmeti Alınması Zorunluluğu
Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Hizmeti Alınması Zorunlu mu?

Yukarıda bahsi geçen ve hizmet zorunluluğu bulunmayan işyeri de vardır. Bunlar da ilgili kanunun aşağıdaki sınıftaki işyerlerini istisna tuttuğunu söylememiz gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

  1. a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
  2. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
  3. c) Ev hizmetleri

ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar

  1. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri

6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıktıktan sonra tehlike sınıflarına ve çalışan sayılarına göre farklı zamanda uygulamalara geçilmiştir. Şöyle ki;

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Hizmeti Alma Zorunluluğu

1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

Burada 1. Maddedeki kısım ise 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ise 2016 temmuz ayında

Yürürlüğe girecekti. Fakat 1 yıl erteleme gelerek 2017 Temmuza ertelenmiş oldu.

1 Haziran 2017 yılında ise Sanayinin Desteklenmesi ve Üretimin geliştirilmesi hakkında bir takım tasarıların görüşülmesi esnasında  kabul edilen tasarı ile 50’den az az tehlikeli işyerlerinin İSG hizmeti alma zorunluluğu 2020 yılı Temmuza kadar tekrar ertelenmiş oldu.

Şimdi ise 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 50’den az çalışanı olan Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Ve İş Yeri Hekimliği Hizmet alma zorunluluğu başlıyor.Bu kanuna göre her çalışanı olan işyeri kısmi zamanlı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti alması gerekiyor. Bu süreler çalışan sayısına göre değiştiği için hizmet süresi ile bağlantılı olarak da iş güvenliği hizmet ücretleri de değişiyor. Bu hizmet süreleri de çalışan sayısına bağlı olduğu için işletmede geçirilecek süre de işletmedeki çalışan sayısı ve hizmet verme süresi ile orantılı olarak artmış oluyor.

Siz de daha detaylı bilgi ve teklif almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.