| General OSGB | Eğitimler

İşaretçi ve Sapancı Eğitimleri

İş makinelerinin kullanıldığı ve çalıştığı alanlarda görev yapan elemanların yetiştirilmesi amacıyla işaretçi ve sapancı eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yetki verilen eğitim kurumları işaretçi ve sapancı eğitimlerinin verebilmektedir.

OSGB firması olarak da bilinen bu eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri hekimliği sertifika programları da yapılmaktadır. İş hayatındaki kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına yapılan çalışmalar bir bütün halinde eksiksiz ve kör nokta bırakılmayacak şekilde yapılmaktadır.

İşaretçi Sapancı Eğitimi Kimler Verebilir?
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İşaretçi ve Sapancı Eğitimi
İşaretçi Hareketleri
İşaretçi Sapancı Eğitimi Yönetmelik

İşaretçi personel, vinç ve sapan operatörlerine işaret yoluyla yardımcı olan ve bir nevi rehberlik faaliyeti yürüten personeldir. Sapancı ise vince takılacak yükü takan personeldir. İş kazası olma riski yüksek olan bu sektörlerde anılan işlerin mutlaka eğitimli kişiler tarafından yapılması önemlidir.

Sapancı İşaretçi Eğitim Sunumu

Daha çok pratik eğitim içeren ancak teorik eğitimin de önemli yer tuttuğu faaliyetlerde sapancı işaretçi eğitim sunumu, bu alandaki uzmanlar tarafından hazırlanıp yapılmalıdır. Çalışma Bakanlığının bu konudaki sunumlarından da faydalanılabilmektedir.

Eğitimlerin çerçevesini Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte belirleyen Çalışma Bakanlığı, eğitimin sonunda yapılan sınavı da aynı bakanlık ile birlikte yürütmektedir.

İşaretçi ve sapancı ile birlikte aynı minvalde iş görevi üstlenen diğer bir personel de bayrakçıdır. Diğer iki personelin olduğu yerde çevre güvenliğinin sağlanması için çaba gösterir.

Sapancı Eğitimi Kimler Verebilir?

Riskli bir çalışma alanı olduğu için sapancı eğitimi kimler verebilir konusu önem arz etmektedir. Çünkü ağır makine grubunda olan vinçlerin yük ile iştigali sırasında yaşanabilecek kazalar ancak eğitimli görevliler tarafından önlenebilir. Bu eğitimli görevlileri eğitecek uzmanın da alanında yetkin olması bu nedenle mühimdir.

OSGB firmalarında bu konuda uzman olan eğitimciler tarafından verilen sapancı eğitimi bilgi içerikli ve uygulamalı olarak iki bölümde verilmektedir. Genel teorik kavramların sunumları eşliğinde öğretilmesinden sonra esas işin öğrenileceği kısım uygulamalı derslerde olmaktadır.

Bu çerçevede vinç gibi kaldırma makinelerinin tanımı ve türleri, yük kaldırmada güvenli metotlar, ekipmanların nitelikleri, uyulacak normlar, bu çalışma alanında yaşanabilecek iş kazaları ve alınabilecek tedbirler, sapanların teknik özellikleri, sapancıların uyması 

gereken iş güvenliği kuralları ve diğer sorumlulukları, yapılan el işaretleri ve bu işaretler için gerekli personel özellikleri, herkes tarafından kullanılan ortak dil olan dikey-yatay ve tehlike kodlama işaretleri, iş sahasında alınacak iş güvenliği önlemleri, vinçlerin bakımı veya onarımı sırasında alınacak tedbirler konuları işlenmektedir.

Sapancı Talimatı

Bu sektörde görev yapan tüm sapancılar tarafından ortak olarak kullanılması gereken sapancı talimatı, iş güvenliği için gerekli tüm önlemleri de kapsamaktadır. Burada genel amaç iş kazalarının önlenmesidir. Bu talimatta uygulama safhasındaki kurallar yer alır.

Bu uygulama talimatında işaretçi ve vincin hazırlık durumu, çalışmadan önce kontrol edilmesi gereken ekipmanlar, sorumlulara haber verilecek durumlar, vincin hareket yönlerindeki engeller, vincin çalışma esnasında etrafta personel bulunmaması, tüm personelin iş güvenliğine uygun korumalı elbiseler giymesi, baret takması gibi hususlar yer almaktadır.

Talimatta sapancının yükü bağladıktan sonra uzaklaşması gerektiği, işaretçinin sapancı ile eşgüdümlü şekilde çalışması ve tehlikeden uzak durması, aktive olmayan vincin park halinde durması, güvenliksiz yüklerin kaldırılmaması gibi iş güvenliğiyle ilgili konular da bulunmaktadır.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.