| General OSGB | Blog

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Saat?

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti verilen tüm işyerlerinde çalışanlara zorunlu olarak verilen temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kaç saat sürmektedir, bu eğitimler nerede yapılmaktadır, çalışanlar hangi saatlerde eğitime katılmaktadır gibi farklı konular, eğitim düzenleyicileri olan İSG uzmanlarının işveren ile birlikte planlayacağı konular olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı

Bu nedenle çalışanların temel İSG eğitimleri almalarında birincil derece sorumlu olan lojistik destek sağlayan işverene, destek sağlayan düzenleyici ve uygulayıcı İSG uzmanı olmaktadır. Bu eğitimler çok önemlidir ve çalışanlara eksiksiz verilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının başarılı şekilde sürmesi ve yine başarılı şekilde yılsonuna varılması gibi hedefler ancak ve ancak topyekün bir sahiplenme ile mümkün olmaktadır.

İSG Temel Egitimi Kaç Saat?
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Saat Sürer?
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Saattir?
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
B Sınıfı Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Saat?
A Sınıfı Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Saat?
C Sınıfı Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Saat?
A B C Sınıfı Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Saat?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları işverenler ve çalışanlar ile iş güvenliğini sağlamak için işbirliği yapar. Çok tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki işyerlerine ilk kez çalışmak için gelen tüm nitelikteki çalışanlara gerekli risklerin ve korunma tedbirlerinin anlatıldığı İSG eğitimi verilmeli ve daha sonra işe başlatılmalıdır.

İşverenlerin çalışanların eğitim alması konusunda sorumlu olmaları nedeniyle hem yer-mekan sağlamak hem de zaman düzenlemek asli görevleri arasındadır. Konumuz olan temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden önce çalışanlara mutlaka işe başlama eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak verilmelidir. Böylece temel eğitim gerçekleşmeden önce iş ile ilgili riskli durumlardan korunmanın yollarını öğrenmiş olmaktadır.

İSG Eğitimlerine Katılmak Zorunlu mu?

İş güvenliği eğitimine tüm çalışanların katılması zorunludur. Çalışanların sektör değişikliği durumlarında tehlike sınıfına uygun eğitimleri yeniden alması gerekir. Ayrıca sektöre özgü yeni gelişmeler yaşandığında, ekipmanların değişmesi durumlarında yeni çalışma ortamına uyum sağlanması için çalışanların eğitimlerinin ek bilgilerle yenilenmesi faydalı olmaktadır.

Çalışanlar az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 3 yılda minimum bir kez temel İSG eğitimini almak zorundadır. Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların ise 2 yılda bir kez temel İSG eğitimini almaları gerekmektedir. Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların ise yılda minimum bir kez almak zorundadır.

Herhangi bir meslek hastalığına yakalananların işlerine döndüklerinde kesinlikle daha güvenli şekilde çalışma tarzı konusunda eğitimler almalıdırlar. İş kazası yaşayan ve işine tekrar dönecek çalışanların da bu kapsamda yenileme eğitimlerini almaları iyi olacaktır.

Aynı sektörde ve tehlike sınıfında iş değiştiren çalışanların eğitimleri konusunda ise İSG uzmanlarının yeni eğitim programlarına dahil etmesi de faydalı olacaktır. Önceki işyerinde temel eğitim almış ve çalışma tarzı ile şekli değişmeyen çalışanların işveren tarafından temel eğitim belgelerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Saat? (A, B, C Sınıfı)

İş güvenliği eğitim slaytları

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili slaytların önceden hazırlanması, programlara dahil edilmesi, eğitim zamanında çalışanların seviyesine uygun şekilde sunulması önemlidir. Görsel materyallerin temel eğitimlerde kullanılması ve konuların somutlaştırılması çalışanların eğitimleri konusunda son derece önemlidir.

Çalışanların temel eğitim olarak iş güvenliği alanında konuları öğrenmesi ve pratiğe dökmesi iş güvenliği hizmetlerinin sağlam bir tabana oturtulması için gereklidir. Unutmamak gerekir ki iş güvenliği hizmetleri profesyonel olarak iş güvenliği uzmanlarının koordinesinde olmakla birlikte, çalışanların da desteği ve dikkatiyle taçlanır.

İşverenlerin çalışanların temel İSG eğitimini alabilmeleri için mesai saatlerinde düzenleme yapması, eğitim ortamını düzenlemesi ve her çalışanın eğitime katılmasını sağlaması görevleri arasındadır. Bu önemli sorumluluğu yerine getirmesi işyerinin güvenliği açısından da gerekli olduğu için, bir görev olmasının yanı sıra yatırımlarını koruması anlamına da gelmektedir.

Diğer taraftan çalışanların sağlıklarının korunması ve çeşitli meslek hastalıklarına yakalanmalarının önlenmesi için temel iş güvenliği eğitiminin önemi yadsınamaz.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.