| General OSGB | Blog

İş Güvenliği Uzmanlığı ve Odaya Kayıt Zorunluluğu

Her meslek dalında olduğu gibi iş güvenliği uzmanlığında da meslek odası kayıt zorunluluğu sürekli tartışılan bir şeydir. İş güvenliği uzmanlığı ve odaya kayıt zorunluluğu  konusunda çeşitli görüşler olsa da bir meslek odasına bağlı olmanın faydaları şüphesiz tartışılmazdır.

Daha fazla '' İş Güvenliği Uzmanlığı '' içeriği için hemen generalosgb.com/is-guvenligi-uzmanligi.html bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde iş güvenliği uzmanlığı alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Son zamanlarda bir bilim dalı olarak kabul edilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı çalışma alanında faaliyette bulunacak olan meslek gruplarının bağlı olduğu meslek odası, uzmanların özlük hakları, çalışma koşulları ve bu alandaki yönetmeliklerle ilgili görüş bildiren ve hakları savunan bir karaktere bürünmektedir. Bu yüzden iş güvenliği uzmanları meslek odasına kayıt yaptırıp yaptırmama konusunda bilinçli olmalıdır.

İş Güvenliği Uzmanlığı ve Odaya Kayıt Zorunluluğu
İş Güvenliği Uzmanlığı Genel Özellikler
İSG Uzmanı ve Odası
İş Güvenliği Uzmanlığı Odası Nasıl Olmalı?
Odaya Kayıtlı Olmadan İş Güvenliği Uzmanlığı Yapılabilir mi?
İş Güvenliği Uzmanlığı Mevcut Odaların Yaptırım Güçleri
İş Güvenliği Uzmanlığı Odaya Kayıt Olup Olmamak Arasında ki Fark?
Odaya Kayıtlı İş Güvenliği Mühendisi

Meslek odaları bilindiği gibi meslek erbaplarının üye olduğu ve yolunda gitmeyen konularda üyelerin görüşlerinin alınarak, ilgili ve yetkili mercilere bildirip sorunların çözümü için mücadele eden sivil toplum örgütleridir. Bu açıdan bakıldığında odası olmayan meslek gruplarının yaşadığı sorunlar ve beklentiler göz önüne alınmalıdır.

İş güvenliği uzmanlığı profesyonel yaklaşım gerektiren bir meslek dalı olduğu için deneyimlerin biriktiği ve aktarıldığı, iş hayatında yaşanılan problemlerin çözümünün arandığı, birlik, beraberlik ve dayanışmanın hissedildiği bir meslek odası, İSG çalışma alanına çok faydalı olacaktır.

İş güvenliği uzmanı odası kaç metrekare

Ortak sağlık ve güvenlik birimleri iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının faaliyet alanlarında sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve işyerindeki çalışan sayısına yetebilecek büyüklükte olması için gerekli önlemleri almalıdır. Sadece İSG uzmanı olarak değil  işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli için de uygun çalışma koşulları sağlanırken çalışma alanı olarak kullanılacak odanın metrekaresi de hesaplanmalıdır. Buna göre işyeri hekiminin kullanabileceği, çalışmalarını rahatlıkla yürütebileceği muayene odası asgari 10 metrekare olmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanının çalışmalarını rahatlıkla yürütebileceği ve faaliyetlerini sürdürebileceği büyüklükte bir oda sağlanmalıdır. Bu koşullara bağlı olarak ilk yardım ve acil müdahale odası olarak kullanılabilecek mekan asgari 15 metrekare olmalıdır. İSG uzmanı için ayrılan uzman odasının ise asgari 10 metrekare olması uygundur.

Bu alanların dışında ayrıca 12 metrekareden oluşan bir bekleme yeri de mutlaka sağlanmalıdır Tabii ki yapılan çalışmaların saklanması ve korunması için uygun büyüklükte bir arşiv odası da gereklidir. Kişisel ihtiyaçların karşılanması için ise en az bir tuvalet ve lavabodan oluşan bir alan da hazırlanmalıdır. 

is guvenligi profesyonelleri kayitli oda varmi

İş güvenliği uzmanı ceza puanları

Her meslek dalında olduğu gibi iş güvenliği uzmanlığında da bazı çalışmalardan ötürü ihtar alınması ve uzmanlık belgesinin askıya alınması gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Bir iş güvenliği uzmanı çalışma alanını ilgilendiren konularda ilgili yönetmelikleri incelemeli, teknik gelişmeleri göz ardı etmeden çalışmalarını güncellemeli, alınacak bütün tedbirleri belirlemeli ve bu konuda işvereni yazılı olarak bilgilendirilmelidir.

Bu bilgilendirmeden sonra eksiklikleri gidermek işverenin sorumluluğu altındadır. İşveren bu konularda önlem almazsa iş güvenliği uzmanı bunu üst makamlara bildirmekle yükümlüdür ancak işveren gerekli önlemleri almadığı halde bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi eksiklerin tamamlanmadığına dair bildirim yapmazsa o zaman uzmanlık belgesinin askıya alınması söz konusu olmaktadır.  Böyle durumlarda askıya alınma süresi 3 ay olmakta; ikinci kez tekrarlandığında ise 6 ay süreyle askıya alınma işlemi gerçekleştirilmektedir. 

İş güvenliği uzmanlığı ihtar puanları;

ORTA SEVİYE İHLAL PUANI: 20 PUAN

  • Üzerine düşen görev ve yükümlülükleri yerine getirmediği zamanlarda her defasında 20 puan
  • Tehlike sınıfına uygun çalışma sürelerine riayet etmediği durumlarda 20 puan
  • Hazırlanması gereken evrakların sunulamaması durumunda 20 puan

AĞIR SEVİYE İHLAL PUANI: 20 puan

  • Uzman olduğu tehlike sınıfı dışında uygun olmayan işyerine sertifikanın verilmesi 20 puan

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.