| General OSGB | Blog

Yüksek Gerilim Risk Analizi (Çalışma Türleri)

Yaklaşık her 3 dakikada 1 iş kazası meydana gelmektedir. Her 4 saatte 1 kişi iş kazası nedeniyle hayatını kaybetmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilincin sağlanması için yürürlükte olan yasalara uyulması zorunludur.

General OSGB Banner

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi gereği İşverenler, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin saptanması ve bertaraf edilmesi için Risk Analizi / Risk Değerlendirmesi yapmak zorundadır.

Yüksek Gerilim ve Risk Analizi

Risk Analizi Nedir? ve Riskleri Minimize Etmek

İşletmenin çalışması sırasında ortaya çıkabilecek olan iş kazası risklerinin önceden belirlenmesi ve ayrıntıları tanımlanıp değerlendirilmesi için yapılan tüm işlemleri kapsayan çalışmalara risk analizi denir. İş güvenliği uzmanları tarafından yapılan risk analizleri riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasıdır.

Yüksek Gerilim Hattında Risk Analizi

Çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli sınıfta yer alan her bir işletme için farklı bir sistem uygulanır. Sınıfı belirlendikten sonra iş yerleri sınıflarına göre 2,4 ve 6 yılda bir analizlerini yenilemek zorundadırlar.Tehlike 

İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik (RG–25369) gereğince;

Elektrik tesisatı yangın ve patlama tehlikesi yaratmayacak şekilde projelendirilip tesis edilecek ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunacaktır. Elektrik tesisatı ve koruyucu cihazlar kullanılan voltaja, ortam şartlarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olacak, yetkili kişiler tarafından işletilecektir.

 Riskleri Minimize Etmek

Yüksek gerilim ile ilgili çalışmalar işin türüne göre farklı güvenlik önlemleri gerektirebilmektedir. Bu kurallar yalnızca genel bilgi amaçlı verilmiştir.

  • Her türlü güvenlik tedbirleri alınmadan herhangi bir işe girişmemelidir.
  • Yetkili amirin bilgisi dışında tehlike uyarı levhaları ile kartların yerleri değiştirilmemelidir.
  • Çalışma sahasında bulunan uyarı ve tehlike levhalarına kesinlikle uyulmalıdır.
  • Bütün çalışmalar mevcut talimatlar doğrultusunda yapılmalıdır
  • İş elbiseleri makinaların çalışan kısımlarına girecek veya takılacak şekilde bol ve yırtık olmamalıdır
  • Koruyucu tertibatın kaldırılmasını gerektiren hallerde; onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra koruyucu tertibat kaldırılmalıdır.
  • Çalışma alanında çalışan sistemler durdurulmadan yapılması gereken bakım ve onarım işleri, yetkili amir gözetiminde ve güvenlik tedbirleri alınarak yapılmalıdır.
  • Sabit iş güvenliği ve ilk yardım malzemeleri her an kullanmaya hazır halde bulundurulmalıdır. Yalıtkan eldiven, ayakkabı, baret emniyet kemeri gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanıma hazır halde bulunmalı ve gerekli yerlerde mutlaka kullanılmalıdır.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.