| General OSGB | Blog

Kamuda İş Güvenliği Uzmanlığı

Kamuda iş güvenli uzmanlığı bünyelerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı alabilecek personeller tarafından yürütülmektedir. Devletin temel kurumları olması nedeniyle diğer sektörlere örnek teşkil etmeleri gerekmektedir. Bu yüzden hem İSG uygulamaları hem de uzmanların görev tanımları açısından dikkatle uygulanması gereken hizmetler kamuda iş güvenliği hizmetleri olarak tanımlanabilir.

general osgb banner

Kamuda iş güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanlar, çalışan temsilcileri, işveren olarak devlet, işyeri olarak kurum, iş güvenliği uzmanı olarak sertifika sahibi personel, İSG uygulamalarını ana paydaşlarıdır. Bu paydaşlar dışında özel sektörle ortak geçen tanımlar da yer almaktadır. İş kazası, işyeri hekimi, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, meslek hastalığı, onaylı defter, ortak sağlık ve güvenlik birimi, risk değerlendirmesi, tehlike sınıfı ve toplum sağlığı merkezi birimi gibi kavramlar hem kamuyu hem de özel sektörü ilgilendirmektedir.

Kamuda İş Güvenliği Uzmanlığı
Kamuda İş Güvenliği Uzman Kadrosu
Kamuda İş Güvenliği Uzmanlığı Devlet Kadrosu
Kamuda İş Güvenliği Uzmanlığı Maaş
Kamuda İş Güvenliği Uzmanlığı Ücretleri
Kamuya İş Güvenliği Uzmanlığı Alımı
Kamuda İş Güvenliği Uzmanlığı Görevleri
Kamuda İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşveren

6331 sayılı İŞ Güvenliği Kanunu gereği kamu bile olsa çalışanların olduğu her yerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin uygulanması gerekmektedir. Kamuda görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanlar temel olarak aşağıdaki görevleri yerin getirmektedir;

 • Acil durum planlarının hazırlanması
 • Çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılması
 • Çalışanların İSG eğitimlerinin verilmesi
 • Risk değerlendirmesinin yapılması
 • Genel İSG hizmetlerinin uygulanması

Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Ne İş Yapar?

Kamuda iş güvenliği uzmanları mesleki risklerin önlenmesi ve meslek risklerinden çalışanların korunması amacına hizmet etmektedir. Bunun için yapılacak iki temel çalışma çalışan sayısının tespit edilmesi ve işyerinin tehlike sınıfının belirlenmesidir.

Tabi ki çalışanların daha önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alıp almadıklarını tespit etmek de aşama kat etmek için çok faydalıdır. Kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği için alınacak temel tedbirlerin alınması, çalışanların ortak şekilde katılımının sağlanması ve birim amirlerinin görüşlerinin alınması çok önemlidir.

İşyerinin tehlike sınıfının belirlenmesinin ardından yapılacak olan risk analizinde çalışanlar açısından risklerin belirlenmesi, işyerinin yapısı açısından risklerin belirlenmesi ve iş açısından risklerin belirlenmesi gerekir. İşyerinin stratejik planında yer alan SWOT analizine göre güçlü ve zayıf yönler belirlenerek alınacak önlemlere kaynak teşkil etmesi iyi olacaktır. İşyerinizin tehlike sınıfını İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinden bularak işlemeniz gerekir.

kamuda is guvenligi uzmanlari ne is yapar

Kamuda İşverenin Görevleri

Kamu kurumlarında işveren olarak nitelendirilen üst yönetimlerin görevleri konusunda ilgili kanun ve yönetmeliklerde çerçeve çizilmiştir. Bu görevler temel olarak;

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında sertifikalı bir profesyonelin görevlendirilmesi
 • Görevlendirilen İSG uzmanına çalışabileceği bir alan tesis edilmesi
 • İSG uzmanı ve diğer birimler arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması
 • İSG tedbirlerine uyulması ve uyulmasının takibi
 • Her çalışanın bilgilendirilmesi
 • Olası meslek hastalıklarının ve iş kazalarının bildirilmesi

Görevlendirme yapılırken bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapılırken bir de işyeri hekimi görevlendirmesi yapılması uygundur. Eğer çalışanların sayısı 10 ve fazlası ise bir de diğer sağlık personeli görevlendirmesi yapılması gerekmektedir.

Eğer kamuda İSG hizmetlerini yürütmekle yetkili sertifikalı bir İSG uzmanı yok ise o halde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alımı yapılabilmektedir. Bu hizmet alımı için göz önüne alınan OSGB firmasının Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup olmadığını incelemek gerekir. Unutulmamalıdır ki OSGB firmaları hizmet verirken kendi illeri ve yakın illerle sınırlı sayıda bölgeye hizmet götürebilmektedir. Yetkisiz olduğu illerde görev tanımları yoktur.

İşyerinin tehlike sınıfına göre İSG uzmanının kamu kurumlarında ne kadar süre ile görev alacağı belirlenmiştir. Bu tabloya bakılarak işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı tespit edilerek çalışma süreleri belirlenmeli ve buna riayet edilmelidir.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.