| General OSGB | Hizmetlerimiz

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti (DSP)

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği konusunda deneyimli firmaların işyerlerine görevlendirdikleri iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, işyeri hemşiresi dışında diğer sağlık personeli hizmeti de bulunmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işyeri sahiplerinin işçilerin sağlığı hususunda özenli olması önemlidir. Bunun için gerekli diğer sağlık personeli hizmetini sunmalıdır. Hem işçilerin sağlığı hem de üretimin sürekliliği için bu iki yönlü durum söz konusu olmaktadır.

Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri
Diğer Sağlık Personeli Hizmeti
Diğer Sağlık Personeli İş İlanları
Diğer Sağlık Personeli Kursu

İşyerlerinde görevlendirilen diğer sağlık personelinin işçilerin periyodik muayeneleri, ilkyardım hizmeti, sağlık eğitimleri, genel hijyen kurallarını uygulama görevleri bulunmaktadır. Bunu işyeri hekimi ve işveren ile eş güdümlü şekilde yapması toplam kalite yönetimi açısından ve ilgili yönetmelikler açısından dikkat edilmesi gereken bir konudur.

OSGB’lerin yetkili olarak görevlendirme yaptığı ve uzmanların sisteme kayıt edildiği son dönemde, raporların da sistem üzerinde belirli düzenlerde kontrol edilmesinde fayda vardır.

Diğer Sağlık Personeli Hizmet Süresi

İşyerlerinde yasal olarak zorunlu olduğu için görevlendirilen diğer sağlık personeli hizmet süresi, işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişmektedir. Çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için aldığımız örneklerde;

  • 10-49 arasında çalışanı bulunan çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ayda minimum 10 dakika
  • 50 – 249 arasında çalışanı bulunan çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ayda minimum 15 dakika
  • 250’nin üzerinde çalışanı olan çok tehlikeli sınıftaki işyerinde ise ayda minimum 20 dakikalık bir hizmet süresi öngörülmektedir.

Bu süreler az gibi görünse de birden fazla işyerinde görevlendirilen diğer sağlık personelinin çalışma süresi toplamda bir hayli fazla olmaktadır. İşyerlerinin birbirlerine uzak olduğu düşünülürse bu hizmetin uygulamada yarattığı problemler hizmeti aksatabilmektedir.

Hem işyerinin ceza almaması hem de çalışanların sağlıklarının korunması veya olası sağlık problemlerinin çözülmesi için mutlaka sağlık personeli görevi ifa edilmelidir. İş kazalarının ülkemizdeki oranı düşünüldüğünde işyerlerinde alınacak önlemlerin vahameti ortaya çıkmaktadır.

Diğer Sağlık Personeli Maaşları
Diğer Sağlık Personeli Sınavı
Diğer Sağlık Personeli Soruları
Diğer Sağlık Personeli Yönetmeliği

Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma Zorunluluğu 2018

Belirli kapasitedeki işyerleri için diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu 2018 yılında yaygınlaşmaya devam ederken, önümüzdeki yılların planı OSGB’ler tarafından yapılmaktadır. Genel 

hatları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ile çizilmiş olan bu görevden hareketle düzenlenen yönetmelikler sonucu 2014 yılı başı itibariyle diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu başlamıştır

Kapsamı giderek genişletilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmeleri öncelikle işyerlerinde başlarken sonrasında ise resmi kurumlara da zorunlu hale getirilmiştir. Günümüzde İSG Katip sistemi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tek bir merkezde veri toplama amacı gerçekleşmektedir. Aynı sistem üzerinden görevlendirilecek diğer sağlık personelinin de sözleşmesini sistem üzerinden onaylaması gerekir.

Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri 2018

Diğer sağlık personeli çalışma süreleri 2018 yılında değişmemiştir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda bulunan işyerlerinde çalıştırılma zorunluluğu bulunan diğer sağlık personelinin aylık ne kadar süreyle buralarda hizmet vereceği yönetmelikler çerçevesinde belirtilmiştir.

10-15-20 şeklinde devam eden çalışma süreleri işyerlerinin kapasitesinin (10-49), (50-249) ve (250’den fazla) durumuna bağlı olmaktadır. İSG uzmanlarını, işyeri hekimlerini ve diğer sağlık personelini görevlendiren OSGB firması sayısı da giderek artmaktadır.

OSGB firmalarının büyük rekabet içinde yetişmeye çalıştığı işyerleri, kendi sorumluluk alanlarında gereken işlemleri yapmalıdır. Sistem üzerinden iş güvenliği uzmanının, işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin devam takibi de olmaktadır.

6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nda belirtilen hemşire olma şartlarına haiz kimseler işyerlerinde diğer sağlık personeli olarak görevlendirilebilmektedir. Diğer sağlık personeli hemşire olarak görevlendirilince yeni statüsü işyeri hemşiresi olmaktadır. Sağlık personeli görevlendirmesinin unutulduğu zamanlar için ise yüklü para cezaları uygulanmaktadır.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.