| General OSGB | Blog

Şantiye Şefliği Yapabilmek İçin Uzmanlık Belgesi Zorunlu mu?

İş sağlığı ve güvenliği alanı birçok yere etki etmektedir. Bu noktada özellikle de şantiye şefliği konusunda uzmanlık belgesinin çıkarılması ile ilgili çeşitli sorular da sorulmaktadır. Şantiye şefliği yapabilmek için uzmanlık belgesi zorunlu mu gibi sorular da bu sorular arasında sorulan ilk sorulardandır. Bu kapsamda şunun ifade edilmesi gerekir ki, şantiye şefi olabilmek için iş sağlığı ve güvenliği belgesine mutlaka sahip olmak gerekir. 01.01.2020 tarihi itibariyle şantiye şefi olma durumundaki teknik elemanlar ve mühendislerin iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip değiller ise şantiye şefi yapamayacaklardır.

Şantiye Şefliği Yapabilmek İçin Uzmanlık Belgesi Zorunlu mu?
Şantiye Şefliği Yapabilmek İçin Uzmanlık Belgesi
Şantiye Şefliği Yapabilmek İçin
Şantiye Şefliği Yapabilmek
İş Sağlığı ve Güvenliği Şantiye Şefi
Şantiye Şefliği İçin Gerekli Evraklar
Müteahhide ait belgeler
Şantiye şefine ait belgeleR

Şantiye şefliğinin yönetimeliğinin 10. maddesinin 1. fıkrasına göre ise: “Şantiye şefinin, yapım işinin uzmanlık alanına uygun olmak üzere mimar, mühendis veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker olması şarttır.” 

Aynı maddenin 15. fıkrasında ise “mimar ve teknik öğretmen unvanlı teknik personelin şantiye şefi olarak görev yaptığı 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesi kapsamında yer alan inşaat ve tesisat işlerinde, şantiye şeflerinin iş güvenliği uzmanlığı belgesine haiz olması zorunludur.” açıklamaları bulunmaktadır.

general osgb banner

İş Sağlığı ve Güvenliği Şantiye Şefi

Belirttiğimiz üzere iş sağlığı ve güvenliği dalı artık hemen hemen her alanda kendisini hissettirmeye başlamıştır. Bu noktada iş sağlığı ve güvenliği şantiye şefi olarak da aslında karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de inşaat gibi alanlarda çeşitli faaliyetlerin sürdürüldüğü platformlarda insanların bu noktada çeşitli güvenlik ve sağlık önlemlerine de ihtiyaç vardır. Bu noktada iş sağlığı ve güvenlik uzmanlarının şantiye şefleri ile birlikte koordineli biçimde hareket etmesi de yine uzun vadede güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle de bu alanda çalışmalarını sürdürecek olan kişilerin birçok yer üzerinde araştırmalar da yaparak bu noktada etkili çözümleri ileri sürmesi de beklenmektedir.

Şantiye Şefliği İçin Gerekli Evraklar

Şantiye şefliği için gerekli evraklar da mevcuttur. Buna göre ruhsat için mal sahibine ve arsaya ait belgeler şunlardan oluşmaktadır:

 • Ruhsat Başvuru Dilekçesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Tapu Kaydı Örneği ( Hisseli ise Vekaletname ve Muvafakatname )
 • İmar Durumu Belgesi
 • Aplikasyon Krokisi
 • Harita Tus. Belgesi
 • Yol Kotu Tutanağı
 • Mal Sahibi ile Müteahhit arasındaki yapım sözleşmesi

Müteahhide ait belgeler:

 • Ticaret Sicil Kaydı Sureti
 • Faaliyet Belgesi Sureti
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküsü, Kimlik fotokopisi
 • Tüzel Kişi ise Sicil Gazetesi
 • Taahhütname

Şantiye şefine ait belgeler:

 • Diploma
 • İkametgah
 •  Şantiye Şefi Taahhütnamesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Oda Kayıt Belgesi
 • İmza Sirküsü

Şantiye Şefliği Belgesi

Projeler ve sicil durum belgeleri:

 • Mimari Proje Müellifi Taahhütnamesi – İmza Sirküsü
 • Statik Proje Müellifi Taahhütnamesi – İmza Sirküsü
 • Mekanik Proje Müellifi Taahhütnamesi – İmza Sirküsü
 • Elektrik Proje Müellifi Taahhütnamesi – İmza Sirküsü 
 • Harita Mühendisi Müellifi Taahhütnamesi – İmza Sirküsü
 • Harita Mühendisi Müellifi Taahhütnamesi – İmza Sirküsü
 • Jeofizik Mühendisi Müellifi Taahhütnamesi – İmza Sirküsü

Yapı Denetim kuruluşuna ait bilgi ve begeler:

 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküsü
 • Yapıya ilişkin bilgi formu
 • Yapı Denetim Sözleşmesi
 • Taahhütname
 • Teknik Personel Listesi
 • Denetçilerin Denetçi Belgeleri
 • Denetçi ve Kontrol Elemanları İkametgah Belgeleri
 • Proje Kontrol Formu

Şantiye Şefliği Belgesi

Şantiye şefi olmak için gerekli evraklar altında şantiye şefliği belgesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık belgesine de ihtiyaç vardır. Yönetmelik kararı gereği belirttiğimiz üzere bu gibi belgelere sahip olmayan kişilerin uzun vadede şantiye şefliği gibi alanlarda hizmet vermesi de beklenmez. Şantiye şefliği yapmak isteyen kişilerin bu belgelere sahip olmasında yarar vardır. Aksi durumda istenildiği üzere şantiye şefi olunamayacaktır.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.