| General OSGB | Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş sağlığı ve güvenliği çalışma alanında yapılan yetkinlik sınavında başarılı olan ve Bakanlık tarafından sertifikalandırılan uzmanlık alanı iş güvenliği uzmanlığıdır.  Mühendislik lisans bölümlerinden mezun olan kişiler, fizik ve kimya bölümlerinden mezun olan kişiler, teknik öğretmenlik alanından mezun olan kişiler Bakanlık tarafından yetki verilen eğitim kurumlarında ilgili eğitimi alıp, yine bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olarak İş Güvenliği Uzmanı olabilirler.

İş Güvenliği Uzmanı Kimler Olabilir?
İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu
İş Güvenliği Uzmanlığı Maaş
İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur
Kimler İş Güvenliği Uzmanlığı Yapabilir?
İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?
İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu Ve Sınavı
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri Hakkında Detaylı Bilgi

Yasal çerçevesi 6331 sayılı kanun ile belirlenen iş güvenliği uzmanlığı “iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman” şeklinde ifade edilmektedir.

İşin doğası gereği taşıdığı tüm riskleri belirlemek, insan faktörünü göz ardı etmeden gerekli tüm önlemleri almak ve alınması için rehberlik etmek iş güvenliği uzmanlığının temel çalışma alanıdır. Son yıllarda bir bilim dalı olarak da kabul edilen iş güvenliği başlığı altında birçok araştırma yöntemleri ile birlikte bilimsel-deneysel çalışma alanları da bulunmaktadır.

Kimler iş güvenliği uzmanlığı yapabilir?

Aşağıda belirtilen kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sosyal güvenlik uzmanı belgesi alabilecek ve iş güvenliği uzmanı olabilecektir;

– Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen  müfettişler.

– Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları.

– Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları.

– Teknik öğretmenler.

– Fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar.

 • A sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları tüm işyerlerinde,
 • B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,
 • C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları ise sadece az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,

görev alabilirler.

İş güvenliği uzmanı olma şartları nelerdir?

  (A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:

 • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar,
 • Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlar,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları,
 • sınıfı belge alabilirler.

(B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:

 • (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl görev yapan müfettişlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar,

(B) sınıfı belge alabilirler.

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:

 • (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapan müfettişlerden (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılanlar,

(C) sınıfı belge alabilirler.

Dolayısıyla iş güvenliği uzmanlığı belgesini, durumlarına göre bazı kişiler doğrudan alabilecekken, bazı kişiler İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmaları halinde belge alabilecekler, bazı kişiler ise önce iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılacaklar, eğitim sürecini tamamladıktan sonra girdikleri sınavda başarılı olmaları halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabileceklerdir. Bu kişiler üç ayrı kategoriye ayrılarak aşağıda belirtilmiştir;

 • Eğitime ve Sınava Girmeden İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:
 • Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlar,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları,

eğitime katılmadan ve sınava girmeden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirler.

 • Eğitime Katılmadan Doğrudan Sınava Girerek İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:
 • İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar eğitime katılmadan doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınava girerek sınavda başarılı olmaları halinde (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirler. Ancak bu kapsamdaki kişiler, bu haklarını en fazla iki defa kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, tekrar sınava girebilmeleri için ilgili eğitim programına katılmaları gerekir.
 • Belge Alabilmeleri İçin Önce Eğitime Sonra Sınava Girmesi Gerekenler:
 • (A) sınıfı belge alabilmek için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar.
 • (B) sınıfı belge alabilmek için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar.
 • Daha önce iş güvenliği uzmanlığı belgesi almamış olup, ilk defa belge almak isteyen mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar. Bunlar sadece (C) sınıfı belge alabilirler.

İş Güvenliği Uzmanlığı nedir ve maaş?

İş güvenliği uzmanı kursu ve sınavı

İş güvenliği uzmanı kursu eğitimler şeklinde yapılmaktadır. Bakanlık tarafından eğitim vermeye yetkili kurumlar tarafından A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı kursları/eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerde uzman olmak için gerekli şartlar, risklerin nasıl değerlendirileceği gibi güncel ve iş sahasına yönelik önemli bilgiler verilmektedir.

İş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar eğitimlerde sunulmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kanun, yönetmelik, genelge ve çalıştaylar ile ilgili mühim konular kurslarda uzman eğitimciler tarafından verilmektedir.

İş güvenliği uzmanlığı için açılan kurslardan sonra Bakanlık tarafından ÖSYM aracılığı ile yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girmek gerekmektedir. Bu sınavdan belirtilen puanı alanların iş güvenliği uzmanı olmak için başvurularının ardından uzman olarak göreve başlamaları sağlanmaktadır. Bu süreçte gerekli olan başvuruları iş güvenliği uzmanlığına başvuracak kişilerin takip etmesi gerekmektedir.

İlgili sınavda başarılı olmak için gerekli olan eğitimlerin alınması için yetkilendirilen kurumlara eğitimler için kayıt yapılması ve sınav tarihlerinden önce sınav başvurusu yapılması önemlidir. Sınav sonucunu takiben hangi işlemlerin yapılacağı, başvuruların nereye-nasıl yapılacağı, hangi belge ve bilgilerin hazırlanacağı takip edilmelidir.

iş sağlığı ve güvenligi uzmanı ne demek

İş Güvenliği eğitimleri hakkında detaylı bilgi

İş güvenliği uzmanı olmak için gerekli olan eğitimlerde dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. İş güvenliği eğitimi için işverenler birinci dereceden sorumludur. 6331 Sayılı kanuna göre eğitimde verilmesi gereken konuları içeren eğitimler işveren tarafından düzenlenen süre, maliyet ve izinler gibi detaylar sonrası verilmektedir.

Çalışanların iş sahasına alınmadan önce iş güvenliği eğitiminden geçmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda devlet kurumlarında veya özel kuruluşlarda iş güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitimler de verilebilmektedir. Çalışanın iş değişikliği veya aynı işletmede birim değişikliği sonrası yeni çalışma alanının özelliklerine göre eğitimin yenilenmesi önemlidir. Zira kullanılacak olan araç-gereçler değişmekte, çalışma usul ve şekilleri de yenilenmektedir.

İş güvenliği eğitimi konusunda hangi tür işletmelerde çalışanların kaçar saat eğitim alacakları ilgili mevzuatta bildirilmiştir. Buna göre az tehlikeli işletmelerde çalışanlara asgari 8 saat, tehlikeli işletmelerde çalışanlara asgari 12 saat, çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde çalışanlara ise asgari 16 saat eğitim verilmelidir. 

İş Güvenliği uzmanı olacaklara tavsiyeler

Bir bilim dalı olarak kabul edilen iş güvenliği alanında uzman olarak çalışacaklara ilişkin önemli tavsiyeler bulunmaktadır. Çalışanların sağlığını ve işletmenin güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu meslek grubu ile ilgili dikkatli olunması gerekir.

İş güvenliği uzmanı olmak isteyen bireylerin analitik düşünme becerisine sahip olması, risk değerlendirmesi yapabilmesi, risk haritası oluşturabilmesi, problem çözme yeteneğinin olması, ekip çalışmasına yatkın, çözüme yönelik strateji geliştirebilen, ilgili mevzuata tamamıyla hakim, ilgili evrakları tutmakta ve arşivlemede kabiliyetli olması gerekir.

Riskli durumlarda, iş kazarı veya meslek hastalığı gibi tehlikeli durumlarda stresi yönetebilmesi gerekir. Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etmesi, yeniliklere açık olması, değişiklikleri uyarlayabilmesi, işinde oto kontrol yeteneğine sahip olması, disiplini elden bırakmaması ve iletişim becerilerinin gelişmiş olması çok önemlidir.

İş güvenliği uzmanlığı alanında işveren, çalışan, ÇSG Bakanlığı ve çalıştığı kurumla eş güdümlü şekilde çalışabilmesi dengeyi sağlayabilmesi ve görevini başarılı şekilde idame ettirmesi, iyi bir uzmandan beklenen kriterlerdir. Elbette ki riskli durumlar da yaşanabilir. Böyle durumlarda öfke kontrolünün olması, işveren kadar çalışanın da güvenliğini göz önünde bulundurması ve ilgili yönetmeliklere uygun davranarak devletin de menfaatlerini koruması çok mühimdir.

Yeni başlayan C sınıfı iş güvenliği uzmanına rehberlik edebilecek A sınıfı iş güvenliği uzmanı olması OSGB kurumlarına düşen en önemli görevlerden biridir. İş güvenliği alanı henüz çok yeni bir alan olduğu için Bakanlık tarafından yapılan denetimler çalışma sahasına yönelik birebir denetimler olamamaktadır. İSG modülü üzerinden veriler incelenmekte, uzaktan kontrol yapılmaktadır. Bu iş güvenliği uzmanları için dezavantajdır. Ayrıca yeterli sayıda iş güvenliği uzmanı olmamasından ötürü, mevcut iş güvenliği uzmanlarına düşen sorumluluk da artmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Yapmaya Yeni Başlayacaklar İçin Tavsiyeler

İş güvenliği uzmanlığının amacı?

İş güvenliği uzmanlığının amaçları hem işveren hem çalışan hem de devletin çıkarına uygun olmalıdır. İş güvenliğindeki temel amaçlar;

 • Çalışma veriminin artmasını sağlamak
 • Riskli durumları hesap ederek işletmenin maddi ve manevi zararlarını minimize etmek
 • Risk etmenlerini değerlendirerek zararı ortadan kaldırmak
 • İşin gerektirdiği nitelikler ile çalışan arasında uyum sağlamak
 • Çalışanların çalışma alanının negatif etkilerinden korunmasını sağlamak
 • Çalışanların mümkün olan en iyi seviyede sağlıklı bir ortama sahip olmalarını sağlamak

İş güvenliği uzmanları işletmelerin denge unsurlarından biri olmaktadır. İşverenin iş güvenliği mevzuatına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak, çalışanın mesleki hastalıklardan ve iş kazalarından korunmasını sağlamak, sağlık taramalarının yapılmasını kontrol etmek, Bakanlığın işletmelerin iş güvenliği konusunda alması gereken önlemleri ve bu konuda yapılan faaliyetleri takip edebilmesi için ilgili İSG modülüne verileri kaydetmek iş güvenliği uzmanlarının başlıca sorumlulukları ve amaçları arasına yer almaktadır.

İş güvenliği uzmanlığının önemi?

Çalışanların can güvenliğini doğrudan ilgilendiren iş güvenli uzmanlığı, tehlike sınıflarına göre işyerlerinde alınacak önlemlerin alınmasını sağlayarak olası kazaların ve felaketlerin de önüne geçmektedir. İş güvenliği çalışmaları yaygınlaşmaya başladığından beri iş kazalarında yaşanan vakaların azaldığı söylenebilir.

İş güvenliği alanında bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri yapılan çalışmaların tehlikenin varlığını ortadan kaldırmadığıdır. Tehlike tamamen yok edilemez ancak yapılması gereken şey tehlike durumlarının yaşanmasını önlemektir.

Sanayi bölgelerinde en fazla kullanılan enerji türlerinden biri olan elektrik enerjisi olmadan işlerin yürümeyeceği muhakkaktır. Elektrik nitelik olarak her daim tehlike varlığı taşıyan ancak olmazsa olmaz enerji kaynaklarından birisidir. İş güvenliği uzmanı elektrik enerjisinin kullanılmak zorunda olduğunun bilinciyle, kullanım esnasında ortaya çıkabilecek riskleri değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.

İş Güvenliğinin Önemi Nedir? - İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş güvenliği uzmanlığı yönetmelik

İş güvenliği uzmanlığı hakkında en genel yönetmelik olarak kabul edilen 28512 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliktir. Bu yönetmelik genel ve özel ifadeleriyle iş güvenliği uzmanlarının tüm sorumluluk, yetki ve görevlerini içermektedir.

İş güvenliği alanında bilinmesi gereken bakanlık, eğiticilerin eğitimi belgesi, eğitim kurumu, eğitim programı, genel müdürlük, İSG-KATİP, iş güvenliği uzmanı, sorumlu müdür, teknik eleman gibi kavramların tanımlarını içermektedir.

Ayrıca bu yönetmelikte işverenin yükümlülükleri, iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, görev, yetki ve yükümlülükleri ile çalışma usul ve esasları, eğitim kurumlarına ilişkin hükümler, iş güvenliği uzmanları, ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ile sınavları, eğiticiler ve belgelendirme konuları tüm ayrıntılarıyla yer almaktadır.

İşverenin yükümlülükler arasında iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlülüğü bulunmaktadır. Usul ve esaslar arasında ise iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirmeleri, iş güvenliği uzmanlığı belgesi, iş güvenliği uzmanlarının görevleri, iş güvenliği uzmanının yetkileri, iş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri, iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri, iş güvenliği uzmanlarının belgelendirilmesi yer almaktadır.

Eğitim kurumlarına ilişkin hükümler bölümünde ise eğitim kurumu başvuru işlemleri, eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar, derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar, aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları, eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi, belgelendirilmesi ve vize işlemleri, eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları, sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları, eğitim programları, eğitim programlarına başvuru bilgileri yer almaktadır.

Eğitim ve sınav başlığı altında ise iş güvenliği uzmanlarının eğitimi, diğer sağlık personelinin eğitimleri, yenileme eğitimleri, sınavlar bulunur.

Eğiticiler ve belgelendirme bölümünde ise işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi, eğiticilerin görev ve sorumlulukları, eğiticilerin belgelendirilmesi yer almaktadır.

Ayrıca genel müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları, ihlaller ve ihtar puanı uygulanması, yetkilerin askıya alınması ve iptali, mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler, yürürlükten kaldırılan yönetmelik, mevut eğitim kurumlarının durumu ve yürürlük konularına açıklık getirilmektedir.

İş güvenliği uzmanı olanlar ne iş yapar?

İş güvenliği uzmanı olanlar ne iş yapar sorusunun en temel yanıtı işyerlerinde risk teşkil eden durumları tespit etmesi ve bunu çözümlemesi için işveren / işveren vekiline yazılı bir rapor ile sunmasıdır. İş güvenliği uzmanı sadece işyeri sahibine karşı sorumlu değildir. Aynı zamanda tutulan raporlar, güvenlik birimini sağladığı işyerinin bilgilerini İSG Katip modülüne girerek bakanlık tarafından istenilen bilgileri de girmesidir.

Bunu sağlamak için işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile eş güdümlü olarak çalışması gerekir. Sağlık taramaları ve olası meslek hastalıklarına karşı bu iki personel ile işbirliği sağlaması önemlidir

İşyeri ile ilgili riskleri değerlendirerek acil eylem planı hazırlamak da iş güvenliği uzmanının sorumlulukları arasındadır. Düzenli şekilde bakım yapılmasını, kontrol edilmesini ve ilgili maddelerin ölçümünün yapılmasını da sağlamak zorundadır. İşyerinin tehlike sınıfını göz önünde bulundurarak mevzuatta istenen belge, bilgi, doküman ve raporları hazırlamakla yükümlüdür.

Ayrıca çalışanların tamamına iş güvenliği ile ilgili eğitimlerin verilmesi de diğer görevleri arasındadır. Eğitimler için de olası risklerin gerçekleşmesi durumunda tehlike sınıfına göre tatbikatların yapılması da yine iş güvenliği uzmanı tarafından gerçekleştirilir. İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili tüm önlemlerden bazılarında birincil, bazılarında ise ikincil olarak mutlaka ortak bir paydada bulunan iş güvenliği uzmanı hayati görevler ifa etmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri Nelerdir?

İş güvenliği uzmanı maaşı ne kadar?

İş güvenliği uzmanlığı temel olarak 3 ana sınıfa sahiptir. A, B ve C sınıfı olarak kategorize edilen iş güvenliği uzmanlığı, işyerlerinin tehlike durumlarına göre görev yaparlar. Ayrıca işletmelerin üretim veya hizmet sınıflarına göre de iş güvenliği uzmanlığı sınıfı değişmektedir.

İş güvenliği uzmanlığı bilindiği gibi C sınıfı ile başlar. İlk kez iş güvenliği uzmanı olacak olan teknik öğretmenler, mimarlar, mühendisler ve ön lisans iş güvenliği bölümü mezunları C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmaya başlarlar. Bir nevi kıdem anlamında olan bu sınıflar B ve nihayetinde A sınıfına kadar yükselerek en yüksek sınıfı ihtiva eder.

İş güvenliği uzmanı olarak görev yapan kişiler, yıllık enflasyon değerine göre ortalama maaş almaktadır. Kişilerin sahip oldukları iş güvenliği uzmanı evrak sınıfına göre, elde edilen maaş tutarı değişmektedir. C sınıfı iş güvenliği uzmanlarına alt limitte maaş ödemesi yapılırken, B ve A sınıfı iş güvenliği uzmanları için üst limitten ücretlendirme yapılmaktadır. İleri düzey tehlikeye sahip olan bir alanda görev yapan iş güvenliği uzmanlarına, 3 bin TL ila 7 bin TL aralığında maaş ödemesi yapılmaktadır. Meslekteki yeterliliğe ve sertifika türüne göre, kişilere ödenecek maaş tutarı değişmektedir.

A sınıfında çalışan iş güvenliği uzmanları, üst düzey güvenlik tedbiri gerektiren yerlerde görev almaktadır. Bu sebepler, A sınıfı iş güvenliği uzmanlarına yüksek tutarda maaş verilmektedir. Başlangıçta 5 bin TL ve üzeri ödeme alan iş güvenliği uzmanları, meslekte tecrübe edindikçe 7 bin TL ila 8 bin TL aralığında maaş alabilirler.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.