| General OSGB | Blog

Kritik Tesis Güvenlik Yönetimi (Güvenlik Riski Değerlemesi)

Kritik tesis güvenlik yönetimi bir ülkede kritik seviyede olan bütün binaların güvenliği ile ilgilenir. Kritik düzeyde sayılan cezaevleri, sanayi tesisleri, havaalanları, askeri tesisler, devlete ait daireler, yüksek ölçekli ticari binalar kritik tesis güvenlik yönetimi kapsamında ele alınır. Bu tesislere yönelik olarak hem içeriden hem de dışarıdan çeşitli tehlikeler söz konusu olabileceği için güvenlik yönetimi oluşturulurken tüm riskler göz önüne alınmalıdır.

Kritik Tesis Güvenlik Yönetimi Güvenlik Riski Değerlendirmesi
Standart Kritik Tesis Güvenlik Sistemleri
Endüstriyel Kritik Tesis Güvenlik Sistemleri
Ticari Kritik Tesis Güvenlik Sistemleri

Kritik tesis güvenlik yönetiminde esas ele alınacak konu büyük ölçekli mal veya can kaybı yaşanması muhtemel olan yerlerde herhangi bir kaza veya güvenlik ihlali söz konusu olduğunda bütün buralardaki güvenlik yönetimini ele alınmasıdır. Özellikle bünyesinde patlayıcı ve yanıcı madde içeren tesisler çabuk tutuşmaya ve büyük patlamalara neden olabilecek akaryakıt depolama, doldurma ve imal tesisleri, yüksek potansiyel içeren enerji üretim ve dağıtım merkezleri, kimyasal madde ile uğraşan tesisler, savunma sanayi konusunda faaliyet gösteren askeri birimler ile bu ve buna benzer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında ele alınacak bütün güvenlik önlemleri bu kapsamda ele alınmaktadır. Özellikle bu bölgelerde meydana gelebilecek herhangi bir zayıflık ciddi anlamda can ve mal kaybına neden olabilmektedir. Bu yüzden kritik tesis güvenlik yönetimi tamamen profesyonel bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

Kritik Tesislerin Korunmasında Güvenlik Riski Değerlendirmesi

Kritik tesislerin güvenlik yönetiminde ele alınması gereken en önemli konu risk değerlendirmesidir. Çünkü daha sonra meydana gelmesi muhtemel bütün tehlikelerin kaynağında tespit edilmesi ve bunların önüne geçebilecek tedbirlerin alınması bu aşamada planlanmaktadır. Güvenlikle ilgili risk değerlendirmelerinde kurum, kuruluş veya tesisin zayıf noktaları ve güçlü yanları ele alınır.

Özellikle zayıf noktalar üzerinde alınması gereken önlemler üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Buna rağmen herhangi bir doğal afet veya ihlal sonrası yaşanabilecek tehlikelerle ilgili boyut boyut neler yapılabileceği planlanır. Bu değerlendirme sonucunda kimlerin hangi görevleri alacağı, hangi durumlarda nasıl tedbirlerde bulunacağı ve hangi birimlerle işbirliği yapılacağı belirlenmektedir.

Bunun yazılı bir şekilde evrak halinde saklı olması herhangi bir durumda yapılacaklarla ilgili somut bir veri sağlaması açısından önemlidir. Bu yüzden kritik tesislerin korunmasında güvenlik değerlendirmesi, alanında uzman profesyonellerin çalışması gereken bir alandır.

Kritik bölgelerde güvenlik yönetiminde ele alınması gereken en önemli konular arasında giriş çıkışları yapan personele ait kimlik bilgilerinin bulunması ve her gün giriş çıkışların kayıt altına alınması, gelecek araçların özellikle taban kısmının dikkatli bir şekilde taranması ve gelecek ziyaretçilerin kayıt altına alınarak hangi birimlerle görüşeceğinin tespiti önemlidir. Kritik tesislerin korunmasında güvenlik risk değerlendirmesi konusunda son zamanlarda bütüncül yaklaşımlar ele alınmaktadır. Güvenlik alanında yapılacak bilimsel çalışmalar her yeni düzeyde güvenliğin daha fazla nasıl sağlanabileceği ile ilgilidir. Bu nedenle her gün gelişen yeni teknolojiye karşı oluşan yeni riskler ve tehditler ile ilgili güvenlik riski değerlendirmelerinin, yeni yaklaşımlar da ele alınarak belirlenmesi son derece önemlidir. Çünkü bir çağa uygun olan bir tehdit yeniçağda tehdit niteliğini kaybetmektedir. Her yeniçağda da yepyeni tehditler kritik tesisler ile ilgili güvenlik güncellemesini gerektirmektedir.

Kritik Tesis Güvenlik Yönetimi (Güvenlik Riski Değerlemesi)

Kritik Tesis Güvenlik Sistemleri

Tüm bu konular ele alındığında kritik tesis güvenlik sistemlerinin son derece yeni teknoloji kullanılarak yerleştirilmesi, görsel, işitsel ve algılayıcı sistemlerin sağlıklı bir şekilde monte edilip düzenli bakımlarının yapılması, güvenlik biriminde görevli personelin ilgili ekipmanların kullanımı ile ilgili eğitim alması gerekir.

Kritik tesis güvenlik sistemlerinin uzaktan erişilebilir olması da önemlidir. Yetkili personel tarafından uzaktan erişimin sağlanması tesislerin herhangi bir ihlal söz konusu olduğunda kayıtlarına ulaşılması için önemlidir. Ancak bunların tamamen yetkili kişilerce belirlenmesi son derece mühimdir 

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.