İşyeri Hemşireliği ve İşyeri Sağlık Personeli

Kanun çerçevesinde işyeri hekimi ile sözleşme imzalayan işletmelerin tamamı işyeri sağlık personeli de istihdam etmek zorundadır. Bu istihdam şekli sözleşmeli çalışan şeklinde OSGB ile yapılan anlaşma ile mümkün olmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan sektöre ait yönetmeliklerde işyeri hekimi ve işyeri sağlık personelinin birlikte çalışması maddesi bulunmaktadır. Diğer sağlık personeli şeklinde de geçen bu statüde çalışacak olanların 2015 yılından sonra sertifikalı olması zorunluluğu getirilmiştir.

İşyeri Hemşiresi Maaşları
İşyeri Hemşiresi Nedir?
İşyeri Hemşiresi | İşyeri Sağlık Personeli
İşyeri Hemşireliği Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca verilen işyeri sağlık personeli eğitimini tamamlayan ve bakanlıkça yapılan sınavdan geçer not alan sağlık personelleri diğer sağlık personeli olarak görev yapmaya hak kazanmış olmaktadır. İşyeri hemşireliği başlığı altında çalışan bu personellerin toplam eğitim saati 90 saattir.

Diğer Sağlık Personeli Maaşları

İşyerlerinde OSGB firmaları tarafından görevlendirilen ve işyerindeki genel sağlığı organize eden işyeri hekimi ile birlikte çalışan diğer sağlık personeli maaşı OSGB’ler tarafından ödenmektedir. Her yıl belirli oranlarda artış gösteren diğer sağlık personeli maaşları tam zamanlı olarak asgari ücretten yüksek olmaktadır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından istihdam edilen diğer sağlık personelleri, çeşitli işyerlerine görevlendirilmektedir. İşyerlerinde ne yapacağı yönetmelik hükümlerinde belirtilmektedir. İşyerinin özel koşullarını da dikkate alarak yapacağı işleri liste halinde OSGB’den almaktadır.

Diğer Sağlık Personeli
İşyeri Hemşiresi ve Görevleri
Kimler İşyeri Hemşiresi Olabilir?
Kimler İşyeri Hemşireliği Ve Diğer Sağlık Personeli Olabilir

Diğer Sağlık Personeli Ne Kadar Maaş Alıyor?

Bu sektörde iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile birlikte çalışan diğer sağlık personeli ne kadar maaş alıyor? Bu konuda bakanlığın kıstasları çerçevesinde belirli bir miktar olmakla birlikte, OSGB’ler özel teşebbüs olduğu için şehirden şehre veya bölgeden bölgeye maaşlar değişik olabilmektedir.

Eğitimini tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan diğere sağlık personelleri daha sonra Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerine başvurup iş aramaktadırlar. Genelde bu eğitimi tamamlayan personel sayısı henüz az olduğu için maaşlar doyurucu olmaktadır. Maaş + SGK olarak çalışana yansıtılan diğer sağlık personeli maaşları için bağlı olduğunuz OSGB ile istişare edebilirsiniz.

Diğer Sağlık Personeli Sınavı

İlgili mevzuat çerçevesinde eğitimlerini tamamlayan iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri gibi diğer sağlık personeli sınavı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. İSG Katip sisteminden takip edilen sınav durumu bakanlığın web sayfasından da kontrol edilebilir.

Diğer sağlık personelleri uzaktan eğitim ile veya örgün eğitim ile eğitimlerini tamamladıktan sonra diğer sağlık personeli sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. 90 saatlik eğitimi tamamlayanlar ilgili sınavda başarılı olup iş güvenliği alanında faaliyet gösteren Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerine müracaat edebilirler.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.