| General OSGB | Blog

Acil Durum Planında Dikkat Edilmesi Gerekenler?

İşyerlerinin acil durumlar için bir planının olması iş güvenliğinin temel prensipleri arasındadır. İş güvenliği uzmanları acil durum planı hazırlanması için işverene rehberlik eder. Her türden acil durumlar için bir planın hazır olması, planın tatbikatlar ile uygulanışının test edilmesi ve aksayan yönlerin revize edilmesi, büyük felaketlerin de önüne geçilmesine yardımcı olur. Bu şekilde hazırlanan ve çalışanların hakim olduğu acil durum davranış örüntüleri deprem, yangın ve sel gibi durumlarda can kaybını da azaltır.

Acil Durum Planında Dikkat Edilmesi Gerekenler? - General OSGB

Acil durum planları normal şartlarda hazırlanan ve içinde afet bilincini de barındıran, işletmenin top yekün savunmasını içeren bir plandır. Risk analizi ile zayıf yönleri saptanan işyerine ait risk değerlendirmesinde hangi yönlerden tedbir alınması gerektiği açık şekilde ifade edilir. Bu değerlendirme sonucunda gerekirse işin uzmanları da davet edilerek bir afet planı veya acil durum planı oluşturulur. Bunu oluştururken ilgili paydaşlardan yardım almak çok daha kapsamlı ve teknik bir plan oluşturulmasına yardımcı olur.

Tüm acil durumları önceden saptamak ve tamamen hazırlıklı olmak elbette mümkün değildir. Ancak olası riskleri analiz ederek öngörülebilir riskler için acil durum planı hazırlamak faydalı olacaktır. Bu konuda sivil savunma uzmanları ile istişare etmek iş güvenliği uzmanlarının düşünebileceği desteklerden biri olabilir.

İşyeri İçin Acil Durum Planında En Önemli İlkeler

İyi bir işyeri acil durum planı geliştirildiğinde, daha hızlı ve organize edilmiş bir yardım söz konusu olacaktır. Bu durum yaralanmaları, can kayıplarını, kaybolmaları ve daha nice olumsuz durumları elemin etmek için yarar sağlar. Hem hayat kurtarması hem de mülk kayıplarını önlemesi açısından kapsamlı bir acil durum planı önem arz eder.

İşyeri İçin Acil Durum Planında Dikkat Edilmesi Gerekenler? - General OSGB

Bu plan zannedildiği gibi etiket üzerindeki görevlendirmelerden, birkaç sayfalık genel ibarelerden ibaret değildir. Tüm riskleri ve tehlikeleri düşünmüş bir plan olmalıdır. Hepsi için bir ön hazırlık içermelidir. Durumun gelişmesine göre nasıl davranılacağı, bu konuda eğitim almış kişilerin öngörüsüne ve inisiyatifine bırakılabilir. Ancak o duruma gelmeden önce mevcut tedbirlerin uygulanmış olması gerekir.

İyi bir acil durum planında yer alması gereken basamaklar ve ilkeler; hazırlık, müdahale, iyileştirme, hafifletme ve restorasyon süreçleridir. Bu planda yer alan bu aşamalar sayesinde her basamakta ne yapılması gerektiği yer almaktadır. Bu da müdahaleden kurtarmaya ve iyileştirmeye kadar birçok açıdan yararlı işler yapılmasını organize hale getirebilir.

Tesislerin Acil Durumlar İçin Hazır Edilmesi

Tesislerin acil durumlar için hazır hale getirilmesi için birkaç sorunun cevabını netleştirmek gerekir. Kimler risk altında, potansiyel riskler neler, acil durumlarda tesise müdahale ekiplerinin gelme süresi ne kadar, acil durum müdahale ekipleri başa çıkamazsa B planımız nedir? Bu sorular tesisin güven içinde kalması için cevaplanması gereken ve acil durum planında yer alması gereken konulardır.

Tesislerin Acil Durumlar İçin Hazır Edilmesi - General OSGB

Acil durum senaryolarını oluştururken bu soruları sormak kesinlikle fayda sağlayacaktır. Kötü hava koşulları ve yolların kapanması gibi durumlarda için hazır olmak gerekir. Tesis için dışarıdan bir destek alınamadığında eldeki kaynakları kullanarak acil durumlar ile nasıl baş edileceği konusu, artık modern sivil savunmanın ilkeleri arasında yer almaktadır.

Acil durumlar için en önemli ilkelerden biri de iletişim sağlanması ve sürekli olmasıdır. İçeride mahsur kalanlar, acil durum ekipleri, dışarıdan müdahale edecek personel, profesyonel kurtarıcılar ve işyeri temsilcisi arasındaki iletişim ne kadar sağlıklı olursa, koruma planı da o kadar sağlıklı işler. İyi bir iletişimin önemi tartışılamaz ve bu süreci yönetmekte iletişimin oynayacağı rol inanılmazdır.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.