| General OSGB | Blog

İş Güvenliği Firmaları (Nasıl Çalışır, Neler Yapar?)

İş güvenliği firmalarının nasıl çalıştığı ile ilgili birçok kesimden sorular araştırılmaktadır. İş güvenliği hizmeti alacak olan firmalar ve işyeri temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve bu konuda bilgi sahi olmak isteyen ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, iş güvenliği firmalarının çalışma şekilleriyle ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bunu öğrenmek isteyen herkes için bilgilendirme yazısı hazırladık.

İş güvenliği firması, İş Güvenliği Kanunu çerçevesinde iş güvenliği ve iş sağlığı hizmeti veren kuruluşlardır. Hizmeti bünyelerindeki alanında uzman kişiler aracılığı ile veren bu firmalar ayrıca eğitimler konusunda da yetkin olduğunu görüyoruz. Firma bünyesinde çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli, ihtiyaç duyulan tüm işyerlerine kendi alanları ile ilgili hizmetleri götürmekle yükümlüdür.

İş Güvenliği Firmaları (Nasıl Çalışır, Neler Yapar?)
İş Güvenliği Firmaları (Nasıl Çalışır, Neler Yapar?)
İş Güvenliği Firmaları Sorumluluk
İş Güvenliği Firmaları Hangi Adla Çalışır?
İş Güvenliği Firmaları OSGB
İş Güvenliği Firmaları General OSGB
İş Güvenliği Firmaları Çalışma Şekli
İş Güvenliği Firmaları (Neler Yapar?, Nasıl Çalışır)

Çalışma Bakanlığı tarafından yetki verilen bu firmaların yasal olarak sorumlulukları, görevleri ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükleri yerin getirmek zorunda olan firmanın denetlenebilir yapısı sayesinde hesap verebilir, şeffaf bir yapıda olması beklenir. Bu yüzden iş güvenliği firmalarının kanuni gereklilikleri yerine getirmesi ve değerlendirmelere açık olması gerekir. Hem firmanın kendi mevzuatı hem de çalışanların desimal dosyaları, değerlendirmelerde incelenecek olan unsurlar olarak göze çarpmaktadır.

İş Güvenliği Firmaları Hangi Adla Çalışır?

İş güvenliği firmaları olarak bilinen firmalar Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ismiyle faaliyettedir. Faaliyet alanı iş güvenliği uzmanlığı ve işçi sağlığı olan bu birimlerin yıllık faaliyet raporları Bakanlık tarafından online olarak alınmakta olup, bu çalışma alanıyla ilgili belirlenecek olan istatistiklere de bu şekilde yansımaktadır.

İş güvenliği hizmeti almak zorunda olan şirket veya işyerlerinin OSGB arayışında oldukları ve buldukları bir birim ile iş sözleşmesi yapmaları gerektiği yasalarda belirtilmektedir. Bu sözleşmeden sonra hizmet almaya başlayan işyerlerinin kendi üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekir. OSGB firmaları bir nevi danışmanlık hizmeti yürütmektedir. İşyerlerinin iş güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi ve gerekli eğitimlerin alınması konusunda rehber olan uzmanlar eşliğinde tüm tedbirleri alması istenir. İstendik faaliyetleri işyeri yetkilisi ile paylaşan ve yazılı olarak yetkiliye ileten iş güvenliği uzmanı, bu çalışmaların yapılıp yapılmadığı konusunda ise hem danışman hem de raporlaştırıcı olarak bir misyon yüklenmesi beklenir.

Böylece işyerinin tüm önlemleri almasına yardımcı olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, Bakanlığa karşı olan sorumluluğunu da yerine getirmiş olmaktadır. Herhangi bir iş kazasında veya işçi sağlığını tehlikeye atan meslek hastalıklarında, gerekli olan çalışmaların yapılıp yapılmadığına bakılır. İş güvenliği uzmanı tarafından iletilmesine rağmen yapılmayan çalışmaların sorumluluğu işyeri temsilcisindedir. Ancak işyerinin tehlike sınıfı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alınması hususunda ise ihmali bulunan İSG uzmanları da çeşitli yaptırımlara maruz kalabilmektedir.

İş Güvenliği Firmaları Ne İş Yapar?

İş Güvenliği Firmaları Ne İş Yapar?

İş güvenliği firmaları olarak bilinen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri uzmanları aracılığı ile gerekli hizmetleri yürütmektedir. İSG Katip modülü üzerinden sözleşmesi yapılan işyerlerine uzmanlarını görevlendiren OSGB’ler, ilgili uzmanın görevlendirmeyi onaylaması ile hizmetine başlamış olur. İşyerlerinin tehlike sınıfına göre alınacak tüm tedbirleri listeleyen, bu tehlikelere ve tedbirlere ilişkin eğitimleri sıralayan İSG uzmanları, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile birlikte hareket eder. Koordineli olarak tüm hizmetlerin yerine getirilmesi, yetki alanına göre tüm uzmanların sorumluluğundadır.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, işyerlerinin iş güvenliği eğitimleri, risk değerlendirmesi yapılması, acil durum eylem planının hazırlanması, patlamadan korunma dokümanının hazırlanması, yıllık çalışma planının yapılması, yıllık eğitim planını tasarlanması, nihai değerlendirme raporunun yazılması, saha gözetiminin sürekli halde yapılması, duruma uygun olmayan hallerin değerlendirilmesi gibi hizmetleri yürütmekle sorumludur.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.