| General OSGB | Blog

Hijyen Amaçlı Klima Santralleri, Belgelendirme Standartları Ve Gereklilikler

Bakteri, virüs veya mikropların yayılma riskinin yüksek olduğu hastane gibi mekanlarda, hijyenik amaçlı klima santralleri, belgelendirme standartları ve gereklilikler konusunda mevzuata tamamen uygun çalışmalar yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılacak denetimlerde uygunluk onayı almayan cihazların çalışması konusunda problem çıkmaktadır.

Özellikle hastanelerdeki enfeksiyon riskinin determine edilmesine hizmet eden hijyen amaçlı klima santralleri oldukça önemli bir işlevi yerine getirmektedir. İklimlendirme faaliyetleri kapsamında monte edilen ve günlük akışta ciddi bir rol üstlenen bu santrallerin belirli standartlarda olması önemlidir.

Hijyen Amaçlı Klima Santralleri, Belgelendirme Standartları Ve Gereklilikler
Hijyen Amaçlı Klima Santralleri, Belgelendirme Standartları
Hijyen Amaçlı Klima Santralleri, Belgelendirme
Hijyen Amaçlı Klima Santralleri
Hijyen Amaçlı Klima
Hijyen Amaçlı Klima İstanbul
Hijyen Amaçlı Klima Santralleri, Belge
Hijyen Amaçlı Klima Santralleri, Belgelendirme Standart

Paket tip ve modüler tip olarak iki kısımda monte edilebilen klima santralleri, tüm parçaları ve birimleriyle temizlenebilecek nitelikte olmalıdır. Genel gereklilikler olarak istenen özellikler, kar.uçuk ve plastik birimlerin mikro organizma yerleşmeyecek özellikte olması, koku üretmeyen malzemelerin kullanılması, enfeksiyonu önleyici kimyasal maddelerin kullanımına karşı dayanıklı olması, paslanmaz sac tercih edilmesi, birimlerin ve parçaların tümüne en küçük ölçekte olsa dahi ulaşılıp temizliğinin yapılabilmesi, tüm fan, filtre ve hücrelerin gözlenebilir nitelikte olmasıdır.

Santral kasalarının mekanik yapısında aranan özelliklerle ilgili VDI 6022, DIN 1946-4 ve EN 1886 standart, şart ve gerekliliklerine uygun olması gerekir. Taze hava girişlerinin yanı sıra su tahliye drenaj giderlerinin de bulunması önemli sayılmaktadır.

Hijyenik Klima Santralleri Belgelendirmesi

Hijyenik klima santralleri belgelendirmesi konusunda ilgili mevzuat ve uluslar arası standartlar çizelgelerine uygun hareket edilmesi önemlidir. Bu konuda yetkili servislerden yardım alınabileceği gibi, bünyede istihdam edilen bir mühendis veya teknisyenin de yardımı alınabilir.

Önemli olan hijyenik amaçlı kullanılan klima standartlarının uygun gerekliliklere sahip olması, istenen standartlara uygun olması ve bunlara dayalı olarak kalite belgelendirmelerinin tamamlanmış olması gerekir. Önemli bir işlev yürüten ve bire bir sağlık ile ilgili olan hijyen amaçlı klima santrallerinin ulusla ve uluslar arası standartlarda üretilmiş olması ve Bakanlık yönergelerinde istenen özelliklere sahip olması gereklidir.

Belgelendirmenin önemi özellikle olası meslek hastalıklarında veya enfeksiyon yayılmalarında ortaya çıkmaktadır. Bu tür olumsuz durumlarda yapılan denetimlerde tüm cihazların mevzuatlarda istenen standartlara uygun olup olmadığı ve belgelendirmelerinin yapılıp yapılmadığı incelenmektedir. Olası hukuki sorumluluklardan kaçınmak adına tüm iş ve işlemlerin kusursuzca yapılması, aynı zamanda insan sağlığının korunması adına da önemlidir.

Hijyen Amaçlı Klima Santralleri, Belgelendirme Standartları Ve Gereklilikler

Hijyenik Klima Standartları

EN ISO 846 standartlarına göre uygun şekilde üretilen ve belirli şartları taşıyan hijyenik klima santralleri, santral kasası, taze hava girişleri, tava ve sifonlar, damperler, hava filtreleri, ısı değiştiriciler, soğutucular, damla tutucular, ısı geri kazanım, fanlar, hava nemlendiriciler, susturucular gibi birimleri tamamıyla uygunluk prosedürlerine göre üretilmiş ve yerleştirilmiş olmalıdır.

İmalat denetimlerinde uygun üretimin yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek, piyasaya sürülmesinden önce hatalar tespit edilmektedir. Denetim mekanizmasının toplam kalite yönergelerine göre süreç halinde ilerlemesi ve hata kabul etmemesi gerekir. Aksi takdirde kullanım esnasında ortaya çıkabilecek arızlar ve aksaklıklar, özelikle konumuz olan hijyenik klima santrallerinin sağlık sorunlarına yol açmasına neden olacaktır.

Denetimlerde standartlara uymayan teçhizat ve santrallerin çalışma yetkisi elinden alınmakta ve sağlığa uygun değil etiketiyle aktivasyonu durdurulmaktadır. Hızlı bir şekilde standartlara uygunsuzluğu giderilmeli ve eksikliği tamamlanmalıdır. Tamamlanma durumu yok ise acil bir şekilde yeni ürünlerin yerleştirmesi sağlanmalıdır.

Hastane gibi güvenlik seviyesi üst düzeyde kritik olan yerlerde bu sağlıklı işleyen makine, santral ve ekipmanların olması gerekir. İnsan hayatını konu edinen tüm sektörlerde bu tip çalışma prensibine sahip olan araçların, denetimleri yapılmalı, periyodik bakımları aksatılmamalı ve olası eksiklikleri giderilmelidir.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.