| General OSGB | Blog

Örnek Risk Analizleri ve Değerlendirmeleri

Risk analizi (değerlendirme) genel olarak, işletmelerdeki işlevler sırasında meydana gelebilecek risklerin daha öncesinden dikkatli biçimlerde ve tüm ayrıntıları ile ele alınarak değerlendirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir.

Ayrıca elde edilen bu risklerin minimize edecek ya da bütünüyle ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak da belirtilmektedir. Buna göre iş yerlerindeki yer alan çalışma şartlarından ya da işin devam edilmesi durumundaki koşullardan kaynaklı olarak birçok risk faktörü bulunmaktadır.

general osgb banner

Risk değerlendirmesi ve risk analizi, meslek hastalıkları ve iş kazaları gibi durumlara karı alınabilecek tüm güvenlik tedbirlerini, işletmelerde zorunlu olarak uygulanması gereken güvenlik ve sağlık şartlarını ve yine bu şartlar üzerinde iyileştirmelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. İş yerleri özelinde mevcut olan ya da dış kaynaklı olan tehlikelerin; iş verene, işçilere ve haliyle üretim sürecine verebileceği tüm zararların önlenmesi amaçlanmıştır.

Risk Değerlendirmesi Aşamaları
Uygulanması Gereken Risk Analizleri
İşletmeler İçin Risk Analizi
Risk Analizinin Önemi
Risk Değerlendirme Faaliyetleri Ne İşe Yarar?
Risk Analizleri ve Değerlendirmeleri Faaliyet
Risk Değerlendirmeleri Çalışmalarının Hedefleri
Örnek Risk Analizleri ve Değerlendirmeleri OSGB

Çalışmalar neticesinde elde edilmiş verilerden de yararlanılarak iş yerlerindeki risk oranlarının tahammül edilebilir seviyelere indirilmesi de amaçlanmaktadır. Buna göre risk değerlendirmesi, sürekli olarak izlenmesi gereken, ayrıca işletmede yer alan tüm personellerin de aktif katılım göstermesi gereken bir çalışma biçimi olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Risk Değerlendirme Çalışmalarının Hedefleri

Bir işletme üzerinde risk değerlendirmesi çalışması ile çeşitli hedefler belirlenmektedir. Buna göre şu hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır:

 • Tehlikelerin sınıflara ayrılması,
 • Risklerin tespit edilmesi,
 • Risklerin derecelere ayrılması,
 • Risklerin kabul edilebilir noktalara çekilmesi.

Bu hedefler doğrultusunda risk değerlendirmesi daha verimli bir şekilde gerçekleşmekle birlikte bu risk değerlendirme süreci de daha iyi bir biçimde ilerletilmektedir.

Risk Değerlendirme Faaliyetleri Ne İşe Yarar?

Risk Değerlendirme Faaliyetleri Ne İşe Yarar

Risk değerlendirme faaliyetleri bir işletme için oldukça önemli olup çeşitli işlemlerin görülmesine de katkı sağlamaktadır. Buna göre risk değerlendirme faaliyetleri ile;

 • İş yerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşması noktasında olgunlaşması,
 • İş yerindeki tüm personellerin ve yönetimin iş sağlığı ve güvenliği konularında daha çok bilgi sahibi olunmasını,
 • Risk analizinden alınacak sonuçlar ile işletme üzerinde olabilecek tehlikelerin belirlenmesi,
 • Organizasyon ya da işletmedeki risklerin büyüklüğünün hesaplanması,
 • Hesaplanan risk ya da risklerin tolere edilip edilemeyeceğinin karar verilmesi,
 • İş yerindeki tüm güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi,
 • İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tahammül edilebilecek düzeydeki riskler ile çalışılması,
 • İş yeri özelindeki önleyici ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak olan verilerin kaydedilmesi

gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Buna göre risk analizi ve risk değerlendirmesi bir işletme için oldukça büyük önem taşımaktadır. İş yeri ya da organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği açısından ne kadar uygun olup olmadığını belirlemek; çalışan işçilerin ve yönetimin yine i sağlığı ve güvenliği alanında ne kadar bilgi sahibi olduğunu, daha çok bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla risk analizleri oldukça önem taşır.

Risk Analizinin Önemi

Her işletmenin uygulaması gereken risk analizleri neticesinde işletmelerde belirli oranlarda riskler değerlendirilir. Bu analiz sonucu değerlendirilen riskler karşısında da firmanın, yönetimin nasıl hareket edeceği noktasında bilgilendirmeler yapılır ve neticede daha iyi bir yol haritası da çıkarılır. Bu noktada tüm firmaların bu gibi risk analizlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Çünkü iş sağlığı ve güvenliği açısından da önemli bir kriter olan risk analizleri ile firmalarda yaşanabilecek tehlikelere karşı önlemler alınabilir. Bu önlemler de yine risk değerlerinin en minimum seviyelere inmesini dolayısıyla risk faktörünün ortadan kaldırılmasını da sağlamaktadır. Böylesine sonuçları sizlere verebilecek olan risk analizini sizler de yaparak firmanızın daha sağlıklı iş politikası izlemesine de destek olabilirsiniz.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

 • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.