| General OSGB | Blog

İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Değerlendirme Formu

İş sağlığı ve güvenliği yıllık değerlendirme formu İSG hizmetlerinin ölçülebilmesi ve ölçme sonucunda değerlendirilip geliştirilebilmesi için önemli formlardan birisidir. Çalışmaların aylık değerlendirmesinden sonra sözleşme gereği yıllık olarak değerlendirme yapılmaktadır.

Yıllık çalışma planının yapılıp yapılmadığı, ilgili evrakların ve bilgilerin İSG Katip modülüne yüklenip yüklenmediği, yazışmaların zamanında yapılıp yapılmadığı, İSG hizmetlerinin planlanması, oryantasyon eğitimlerinin yapılıp yapılmadığı, hijyen eğitimlerinin yapılıp yapılmadığı ve İSG ile ilgili tüm formların doldurulup doldurulmadığı yıllık değerlendirme formunda belirtilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Değerlendirme Formu Kimler Tarafından Doldurulur?
İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Değerlendirme Formu Örneği
İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Değerlendirme Formunu Kim Doldurur?
Is Sagligi Ve Guvenligi Yillik Degerlendirme Formu Kimler Tarafindan Doldurulur
İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Değerlendirme Formu Nasıl Olur?
İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Değerlendirme Formu Prosedürü
İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Değerlendirme Formu Nasıl Çizilir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Değerlendirme Formu ve Prosedör

İş sağlığı ve güvenliği yıllık değerlendirme formu tüm veriler doldurulduktan sonra uzman ve işyeri yetkilisi imzalar ve form dosyaya eklenir. Dosyada muhafaza edilen evraklar herhangi bir inceleme anında sunulmak üzere işyeri yetkilisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı tarafından saklanır.

İş sağlığı ve güvenliği yıllık değerlendirme formunu kim doldurur?

İSG ile ilgili formları doldurmakla yetkili kişi iş sağlığı ve güvenliği uzmanıdır. Bu formlarda işyeri yetkilisinin de imzasının bulunması iş ve işlemlerin koordinasyon dahilinde yürütüldüğünü gösterir. Tüm çalışmaların rapor edilip yıllık forma işlenmesi, İSG hizmetlerinin bütünselliği açısından önemlidir.

Herhangi bir İSG uzmanı değişikliğinde hizmetlerin kümülatif şekilde devam etmesi, kurumsal hafızanın kaybolmaması ve yapılacak iş-işlemlerin planlanması için yıllık değerlendirme formlarının objektif şekilde doldurulması ve saklanması mühimdir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde planlamadan sonra tespit ve öneri defterinin onaylatılması gerekir. Yıl boyunca kullanılacak formların basılı evrak haline getirilmesi ve kullanım zamanından önce hazır olması, ilgili kişiler tarafından uygun şekilde doldurulması gerekir. Kurum, kuruluş veya işyerlerinde iş güvenliği ile ilgili işaretlemelerin yapılması da başlangıç aşamasında yapılacak işlerden birisidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Değerlendirme Formu Nasıl Doldurulur?

İş sağlığı ve güvenliği yıllık değerlendirme formu nasıl doldurulur?

İş sağlığı ve güvenliği yıllık değerlendirme formunun doldurulması aylık raporların incelenmesiyle başlar. Yıl boyunca yapılan işlemlerin genel bir raporu niteliğinde olan bu form İSG konusunda yetkili kılınan uzman tarafından doldurulur.

Risklerin değerlendirilmesi işyerlerinin iş kazalarından korunması açısından yıllık formda kendine yer bulan faaliyetlerden birisidir. Bu risklerin elemine edilmesi için yapılan çalışmalar formda yer almalıdır. Ayrıca çalışanlara İSG konusunda verilen eğitimler de detaylı şekilde rapor altına alınmalıdır. Saha çalışmalarının fotoğraf halinde çıktısının alınması ve ilgili dosyada saklanması gerekir.

İşyerinde yıllık çalışma planının yapıldığı, plana uyarak hizmetlerin periyodik halde sürdürüldüğü, İSG uzmanı ve işyeri hekiminin olduğu işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri defterinin onaylatıldığı, işyerlerinde uyarı levhalarının yerleştirildiği, çıkış lamba ve ikazlarının bulunduğu, engelli çalışanlara yönelik eğitim verildiği ve çalışma koşullarının uygun şekilde iyileştirildiği yıllık formda belirtilmesi gereken faaliyetlerdir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin çıktısı sayılabilecek diğer işler, İSG kültürü oluşturarak iş sağlığı ve güvenliği alanında yeterli bilinci uyandırmak, işyerinde yapılacak inşaat işleriyle ilgili güvenlik tedbirlerini almak, çalışanların İSG ve hijyen eğitimlerini yapmak, işbaşına eğitimler düzenlemek, ilk yardımcı eğitimlerini vermek, yangınla mücadele eğitimlerinin tamamlanması, acil durum planlarını hazırlamak, tatbikatları yapmak, acil durum planında yer alan personelin özel eğitimlerini vermektir.

Ayrıca kanserojen madde ile yapılacak çalışmalarda ilgili sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması, ramak kala olay kaydı tutulması, iş kazalarının tutanak ile ilgili kurumlara bildirilmesi, çalışanların işe giriş esnasında sağlık muayenelerinin yapılması, mutfak, lavabo, tuvalet ve banyo gibi alanların hijyenik şartlarının değerlendirilmesi ve hijyenik olması için gerekli çalışmaları çalışanlara da öğretilerek yapılması iş sağlığı ve güvenliği yıllık değerlendirme formu içinde sonuçlarıyla birlikte yer alması beklenen çalışmalardır.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.