| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Hizmeti

İş güvenliği hizmeti, çerçevesi yönetmelikler ile çizilmiş, Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firma ve uzmanlar tarafından verilen, iş hayatını etkileyen hizmetler arasındadır. Hatta sağlık ve güvenlik hizmeti olarak en önemli süreçlerin yürütüldüğü çalışmalardır.

General OSGB Banner

İşletmenin üretim, depolama, pazarlama veya muhasebe departmanlarının kendilerine özgü çalışma alanları olur ancak İSG hizmeti tüm bu alanların sağlıklı şekilde işlemesini, iş kazalarının olmamasını, işletmenin temelini oluşturan omurganın güvenli şekilde yürümesini sağlayan hizmettir.

İstanbul OSGB Firmaları
OSGB Firmaları İş Güvenliği Hizmetlerini Kapsıyor
İş Sağlığı Güvenliği Hizmeti İstanbul
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Fiyat Listesi
Hizmet Alacağım OSGB Firmasına Karar Verirken Dikkat Etmem Gerekenler?
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Yoksa İdari Para Cezası Uygulanır mı?
Hangi İşletmeler İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmeti Almak Zorunda
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir?

İş güvenliğinin işyerinin tehlike sınıfına göre uzman görevlendirmesi ile verilmesi, uygun sınıfa uygun uzmanın görevlendirilmesi, hizmetlerin profesyonel şekilde verilmesi için ilk şarttır. Hangi tehlike sınıfına hangi sınıftaki uzmanın görevlendirileceği özel genelgeler ile esnetilebilse de, yeterli uzman sayısına erişildiğinde, sınırlar net olarak çizilecektir.

İş Güvenliği Hizmeti Nedir?

İş güvenliği hizmet nedir? sorusu kapsamlı bir cevap içerir. İşletmelerin fiziksel şartlarından ötürü çalışanların maruz kalma riski olduğu iş kazaları ve meslek hastalıklarının elemine edilmesi şeklinde kısaca özetlenebilir. Çalışanların her yıl karşılaştığı iş kazalarından dolayı sağlık problemleri yaşamaları İSG hizmetlerinin zorunlu tutulmasına neden olmuştur. Bunu önlemek adına ortaya çıkan iş güvenliği hizmeti, İSG olarak kısaltılmış ve üniversitelerde bir bilim dalı olarak da kabul edilmiştir.

İş güvenliği hizmeti durağan bir alan değildir. Bilim dalı olarak üzerinde sürekli araştırmalar yapılan, tezler düzenlenen, yeni gelişmeleri sahaya entegre etmeye çalışan, hareketli bir uğraş alanıdır. Çünkü işyerlerinde yeni teknolojik aletler, makineler kullanıldıkça, iş güvenliği çalışmalarının da revize edilmesine ihtiyaç duyulur.

İş Güvenliği Hizmetleri Nedir? - General OSGB

İş güvenliği hizmeti modern dünyada insana verilen değerin iş hayatına yansımasıdır. Elbette işyerinin güvenliği de önceliklidir ancak çalışanın güvenliğinin sarsıldığı yerde işyeri de akabinde risk altına girer. Çalışanın makinelerde yapacağı bir hata işletmenin de zarar görmesine yol açar. O halde İSG hizmetlerinin bir bütün halinde değerli olduğunu, işverenin, uzmanın ve çalışanların birlikte aynı kültüre göre hareket etmelerinin gerekliliğini söylemek yanlış olmayacaktır.

İş Güvenliği Hizmeti Yönetmeliği

İş güvenliği hizmeti yönetmeliği 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu kapsamında hazırlanan ve biraz daha özel uygulamalar içeren bir mevzuattır. 28512 Sayılı, 29.12.2012 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olup, halen bağlayıcı hükümler içermektedir. Bu yönetmelik maddelerinde açık şekilde işverenin, çalışanların ve İSG uzmanlarının sorumluluklarının çerçevesi çizilmiştir. Kimlerin sorumlu olduğu, yapılacak iş ve işlemler, kimlerin hangi kuruma karşı sorumlu olduğu, aksayan yönlerin tespiti, tutulacak raporlar, düzenlenecek veriler ve gönderilecek istatistikler İş Güvenliği Hizmeti Yönetmeliğinin içeriğinde yer almaktadır.

Sahada aktif bir şekilde çalışan her İSG uzmanının elinin altında başvuru kaynağı olarak bulunması gereken İş Güvenliği Hizmeti Yönetmeliği, çeşitli ihtilaflara da çözüm sunmaktadır. Özellikle iş güvenliği uzmanlarının tavsiyelerine uymayan işyeri temsilcileri ile ilgili sorumluluklar belirtilmektedir. Bu yönetmelik kapsamında yer alan yükümlülükler cezai müeyyidesi olan görevlerdir. Bu yüzden yasalar tarafından İSG hizmeti almakta zorunlu tutulan her işyerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi kanuni bir zorunluluktur.

İş Güvenliği Hizmetleri Neleri Kapsar? - General OSGB

İş Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluşlar

İş güvenliği hizmeti veren kuruluşlar tamamen yetkilendirilmiş ve bu yetkiyi almak için net şekilde belirlenmiş koşulları taşıyan firmalar olmaktadır. Piyasada iş güvenliği çalışmalarından faydalanmak isteyen işyerlerinin rahatlıkla ulaşabildiği bu firmalar, İSG-KATİP modülünde görevlendirdikleri uzmanlar aracılığı ile hizmeti yürütmektedir.

İş güvenliği hizmeti veren kuruluşun adı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimidir. Bu birimler bir şirket gibi kurulur ve kanunen İSG hizmet almak zorunda kalan işyerlerine hizmet götürür. İSG çalışmalarını aylık olarak belirli saatler şeklinde sunan OSGB’ler, işyeri hekimi ile çalışanların sağlık durumlarını takip eder, düzenli kontroller ile gerekli önlemleri alır.

İSG uzmanların işyerinin güvenliği ile ilgili çalışmaları sürdürürken, işyeri hekimleri çalışanların sağlığını koruyacak tedbirleri işleme alır. Tüm uzmanların eşgüdüm halinde çalıştıkları İSG hizmetleri, eğitime verilmesini de içermektedir. Çalışanlarda İSG kültürü oluşturmak adına düzenli eğitimler, sağlığını korurken dikkat edeceği hususlar konusunda hijyen eğitimi, bulaşıcı hastalıklar eğitimi, koruyucu ekipman ve giysiler eğitimi gibi birçok alanda bilgilendirici sunumlar yapılır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi işyerleri ile İSG hizmeti konusunda sözleşme imzalar ve bu akit süresince üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Yetkili olarak Bakanlığa karşı OSGB, içerik olarak ise İSG uzmanı sorumludur. İşyeri temsilcisi İSG uzmanının belirlediği alanlarda önlem almazsa, uyarıcı levhaları yerleştirmezse iş güvenliği hizmeti aksar. İSG uzmanı bunu ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür. Yani bir İSG uzmanı hizmet verirken hem hizmetin başlamasını, hem yürütülmesini hem de aksayan yönlerin tespitini yapar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri, Hizmetleri - General OSGB

OSGB ve İSGB Ne Anlama Gelmektedir?

İş güvenliği hizmetinin yürütüldüğü iki ana çatı OSGB ve İSGB’dir. Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri bu hizmeti İSG uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile birlikte profesyonel şekilde yürütür. İşyeri Sağlık Güvenlik Birimleri ise yukarıda anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde, şartları taşıyan işyerlerinde kurulan ve yine aynı uzmanlar tarafından İSG hizmetleri sunulan birimlerdir.

OSGB firmaları Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinde, bünyelerindeki uzmanlar ile işletmelere hizmet sunmaya devam etmektedir. Bu firmalar arasından deneyimli olanları tercih ederseniz, iş sağlığı ve güvenliği konusunda problem çekmezsiniz. Hem işyerinizin güvenli olmasını, hem çalışanlarınızın hijyen şartlarına uyarak sağlıklarını güvence altına almalarını, hem de denetimlerin problemsiz geçmesini, iyi bir OSGB firması sağlar.

İşyeri Sağlık Güvenlik Birimlerinde görevli olan uzmanların, işletme sahibi ile birlikte alacağı önlemler, topyekûn bir tedbirler zinciri oluşmasını sağlar. İSGB’de görevli personel aynı zamanda işyerinde çalışan bir personel olduğu için, işletmenin SWOT analizini rahatlıkla çıkarabilir. İşyerinin tehlike sınıfına göre güçlü ve zayıf olduğu alanlarının, avantaj ve dezavantajlarının analiz edildiği SWOT tekniği, risk analizi ve değerlendirmesinde kullanılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.