| General OSGB | Blog

İşyerinde Tehlikelerden Kaçınma Rehberi

Her meslek eşit ölçülerde olmasa da belli bir miktar risk içermektedir. Örneğin bir muhasebecinin bir aşçıya göre kendini bıçakla kesme riski çok daha düşüktür ancak kötü aydınlatılmış bir bilgisayar ekranının önünde baş ağrısı yaşama ihtimali ise aşçıdan daha fazladır. İş yerinde çeşitli güvenlik tedbirlerine uyarak tehlikelerden kaçınmak mümkündür. Bu da iş güvenliğinin önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır.

İşyerinde Tehlikelerden Kaçınma Rehberi - General OSGB

Ofislerin çok fazla risk içermediği zannedilir ancak göze batmayan nesneler veya farklı sivrilikteki cisimler ofiste tehlikelere yol açabilir. İşyerinin tüm çalışanlar için güvenli olmasını sağlamak işverenin görevidir. Yaralanmak çalışanın iş yerinde değerli üretim veya hizmet zamanına mal olabilir. Bu yüzden sektör ne olursa olsun çalışanların işteki güvenlik risklerini bilmesi çok önemlidir.

İşyerindeki sağlık ve güvenlik tehlikelerinin yaygın nedenlerini bilmek yaralanmaları önlemenin ilk adımıdır. En yaygın güvenlik sorunları, kimyasallar, yangınlar, gün boyunca tekrarlanan hareketler, elektrikle ilgili yanıklar, yaralanmalar ve düşmeye bağlı yaralanmalar nedeniyle ortaya çıkar. Daha güvenli bir iş yerinin temel ilkelerini ele alan bir güvenlik politikası, çalışanları daha üretken hale getirmede etkin rol oynayacaktır. Ülkemizde işyerlerinde karşılaşılan en yaygın güvenlik tehlikelilerini bilmek, iş güvenliği uzmanları tarafından çalışanları bilgilendirmek, yaralanmaların ve iş kazalarının önüne geçilmesi için avantaj sağlayacaktır.

Çeşitli Risklerden İş Güvenliği İlkeleriyle Korunma

Bir işletmeye görevlendirilen iş güvenliği uzmanı çalışma sektörünün risklerini analiz ederek değerlendirir. Bu analizde çalışanların ve işverenlerin de katılımı sağlanmalıdır. Risk değerlendirmesi yaparak iş güvenliği ile ilgili ilkeler çalışanlara aktarılır.

İşyerlerinde özellikle iletişim eksikliği nedeniyle oluşan riskler her geçen gün artmaktadır. İşin verdiği yorgunluğun neden olduğu motivasyon eksikliği, çalışanların birim amirleri ve aralarındaki iletişim problemi, özel hayatları ile ilgili problemler dikkatin dağılmasına yol açabilir. Bu konuda destekleyici çalışmalar yapmak verimli çalışan bir örgütün yapması gereken faaliyetlerden birisidir.

Çeşitli Risklerden İş Güvenliği İlkeleriyle Korunma - General OSGB

İşverenler iş yerindeki tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili çalışanlarını bilgilendirilmelidir. Kimyasallara maruz kalanlara yeterli koruyucu ekipman verilmeli ve almaları gereken tüm koruyucu tedbirler konusunda bilgilendirilmelidir. Örneğin bu bilgilendirme standardı, ülke çapındaki endüstride kullanılan 500 binden fazla kimyasalı kapsamalıdır.

İş yerinde aşırı zorlanmaya bağlı yaralanmalar da son dönemde önemli yer kaplamaktadır. Bu tür yaralanmalar genellikle bir kişi fiziksel kapasitesinin ötesinde çalıştığında meydana gelir. Vücudu fiziksel eforun kabul edilebilir sınırlarının ötesine iten görevler yapmak, vücudun yumuşak dokularına zarar verebilir. Bireyin kondisyonu, yaşı ve buna bağlı olarak esneklik kaybı ve kilo alımı da bu tür yaralanmaların sürdürülmesinde rol oynar. Çalışanın bu tür yaralanmalar nedeniyle işinden uzak kalması hem kendisini hem de çalıştığı işyerini etkiler. Özellikle kalifiye elemanların bu tür yaralanmalara maruz kalması yerlerine yedek personelin görevlendirilememesi gibi sonuçlar doğurabilir.

İş Güvenliği Eğitiminin Risklerden Korunmadaki Rolü

İş güvenliği eğitiminin yaralanmaları önlemede rolü büyüktür. Özellikle işyerinde tekrarlayan hareketlerin neden olduğu yaralanmalar konusunda iş güvenliği eğitiminde bir başlık ile bahsedilmesi uygun görülmektedir. Klavyede yazı yazmak, sürekli ayakta aynı harekette çalışmak, vücudun sürekli bükülmesi gibi tekrarlayan hareketler çalışanları etkiler. Bu yaralanmalar nedeniyle kaybedilen ortalama gün sayısı iş yerlerinin faaliyetlerinde önemli ölçüde kısıtlayabilir.

İş Güvenliği Eğitiminin Risklerden Korunmadaki Rolü - General OSGB

Bu tür yaralanmalar kas-iskelet sistemi bozuklukları olarak tanımlanmaktadır. Bu yaralanmalardan genellikle sırt, omuzlar, önkollar, bilekler ve eller etkilenir. İşçilerin işe yeterince ara vermelerini sağlamak, ellerini ve ayaklarını düzenli olarak bükmek, kısa yürüyüşler yapmak bu tür yaralanmaların sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir. İşyerinde yaralanmalar meydana gelmemiş olabilir ancak bu vücudun giderek ağırlaşmasına neden de olabilir.

Rahatsızlığınızı arttırabilecek faktörleri ortadan kaldırmak için günlük içindeki aktivitelerinizi düşünmek önemlidir. Bu yaralanmalar en çok bir şey kaldırırken, taşırken ve uzun otururken hissedilebilir. Hareketsiz bir yaşam tarzı, obezite, yeterli egzersiz eksikliği, kas güçsüzlüğü ve kötü duruş, işyerinde zayıf ergonomi ile çakıştığında bu tür yaralanmaların olma ihtimali büyük ölçüde artar. Bu durumların hepsiyle ilgili iş güvenliği eğitimlerinin içeriğine sunum eklemek faydalı olacaktır.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.