| General OSGB | Blog

İşyeri Hekimliği Zorunluluk Değil Sorumluluktur

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında görevlendirilen Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığınca belgelendirilmiş hekime işyeri hekimi denir. İşyeri hekimi işyerinde sağlık faaliyetlerini yerine getirmesi için görevlendirilir.

 İşyeri hekimi olabilmek için doktorlarda herhangi bir branş sınırlaması yoktur. Her branştan doktor işyeri hekimi olabilir. İşyeri hekimliği için bakanlıkça belirlenen 220 saatlik eğitimi eğitimin tamamlanmış olması gereklidir. Bu eğitimin 180 saati teorik diğer 40 saati ise uygulamalı (Staj) eğitimdir. Uygulamalı eğitim, işyeri hekimi olan bir işyerinde yapılmak zorundadır. Eğitimini tamamlayan hekim, bakanlığın yaptığı sınava girmeye hak kazanır. Yapılan sınavda 100 puan üzerinden  70 puan alan adaylar başarılı sayılır ve iş yeri hekimi olmaya hak kazanır.

isyeri hekimligi sorumlugu 2019

İş yeri hekiminin görev yetki ve sorumlulukları İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev ,Yetki , Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelikte belirtilmiştir. Bu yönetmeliğe göre işyeri hekimin görevleri şu şekilde sıralanabilir.

1.Çalışma Ortamı Ve Çalışanların Sağlık Gözetimi

İşyeri hekimi çalışma ortamındaki sağlık koşullarını ve çalışanların sağlık durumlarını gözlemleyerek işverene bu konuda danışmanlık yapar.

Isyeri Hekimi Zorunlulugu
Isyeri Hekimi Zorunluluk
Isyeri Hekimi Sorumlulugu
Isyeri Hekimi Sorumluluk

2.İşyerinde Temizlik ve Hijyen Kontrollerini Yapmak

İşyeri hekimi,  kantin, yemekhane, soyunma odası, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapar ve işverene konu ile ilgili tavsiyelerde bulunur.

3.Risk Değerlendirme Çalışmalarına Katılmak

İşyeri hekimi  işyerinde yapılacak olan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır. İş yerinde sağlığa zararlı risklerin belirlenmesinde yardımcı olur .

4.Sağlık Muayenelerini ve Kontrollerini Yapmak

İşyeri hekimi işe girişlerde işçilerin  sağlık muayenelerini  yapmak, işyerindeki işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskleri göz önünde bulundurarak, çalışanların çalışma ortamı uygunluğu hakkında araştırmalar yapmak, gece vardiyaları dahil tüm çalışanların sağlık gözetimini yapmak, işyerinde bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önlemek ve bağışıklamayı sağlamak için portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak ile yükümlüdür.

5.Yıllık Eğitim Planı,  Yıllık Çalışma Planı, ve Yıllık Değerlendirme Raporu Hazırlamak

İşyeri hekimi işyerinde bulunan İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte yıllık değerlendirme raporu, yıllık eğitim planı ve yıllık çalışma planını hazırlar.

6.Çalışanların Eğitimi

İş yeri hekimi, çalışanların sağlık konusundaki eğitimlerini verir, bu eğitimlerin sürekliliğini sağlar ve gerekli birimlerle eğitim konusunda iş birliği yapar.

7.İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Azalmasına Yönelik Çalışmalar

İşyeri hekimi işyerinde meydana gelebilecek iş kazalarının ve ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarının azaltılması konusunda  gerekli birimlerle koordineli olarak çalışmalarda bulunur.

8.Toplu Koruma Yöntemleri Ve KKD Seçimine Yönelik Çalışmalar

İşyeri hekimi, işyerinde alınacak toplu koruma yöntemleri konusun ve kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyelerde bulunur.Bu tavsiyeler ise işyerinde ortam gözetimi ile yapılması mümkündür.

Konuyu kısaca özetlersek iş yerinde  iş sağlığı ve güvenliği alanında görevlendirilmiş hekime işyeri hekimi denir. İşyeri hekimi olabilmek için ilgili bakanlığın açtığı eğitimleri tamamlayıp sınavdan yeterli puanı alabilmek gereklidir. İşyeri hekiminin görev yetki ve sorumlulukları İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev ,Yetki , Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelikte belirtilmiştir.Bu görev ve sorumluluk ile beraber işyerinde ortam gözetimi ile çalışanların sağlık gözetimi yapılması gereklidir.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.