| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Tedbirleri Neden Önemsenmelidir?

İş güvenliği tedbirleri her işyerinin bulunduğu tehlike sınıfına göre alması gereken güvenlik önlemlerini içermektedir. Bu tedbirler ile ilgili belirli bir standart olmamakla birlikte her işyerinin kendine özgü çalışma şartları ve personel yapısı, eksiklikleri, güçlü yanları ve zayıflıkları göz önüne alınarak belirlenmelidir. İş güvenliği uzmanlarının bu konuda çok titiz bir çalışma yürütmesi, güvenliği ilgilendiren tüm paydaşlarla işbirliği yapmasının önemi muazzam seviyelerde olmaktadır.

İş Güvenliği Tedbirleri Neden Önemsenmelidir? - General OSGB

İş güvenliği kurullarında çalışan temsilcisi olmasının mantığı, saha elamanlarının iş güvenliği ile ilgili endişelerini, görüşlerini ve fikirlerini almaktır. Risk analizinde de risk değerlendirmesinde de çalışanların fikirlerini almak gerekir. Alanda çalışan tüm personelin fikirlerini almak belki mümkün olmayabilir. Bu yüzden yönetmeliklerde çalışanların kendi aralarından bir temsilci seçmesi ve bu temsilcinin işveren ile çalışanlar arasında köprü kurması görevini ifa etmesi gerekir.

İş güvenliği tedbirlerinin önemsenmesi işçilerin sağlığı için çok önemlidir. Günümüzde çeşitli sektörlerde birçok tehlike bulunmakta, meslek hastalıkları çoğu işçinin yaşam kalitesini düşürmekte ve iş kazaları sağlıklarını tehlikeye atmaktadır. Bu yüzden iş güvenliği çalışmalarının hem işyerinin güvenliğini korumak hem de çalışanların sağlığını birlikte korumak gibi bir tanımı olsa da önemli olan insan sağlığıdır. İnsan sağlığını korumanın yolu da hem işyerinin güvenliğini sağlamaktan hem de insanların bilgilendirmekten geçer.

İş Güvenliği Önemsenmediğinde Neler Olur?

İş güvenliği ve tedbirleri önemsenmediğinde iş kazası yaşama ihtimali artar. Meslek hastalıklarından korunma düzeyi azalacağı için çalışanları iş yaşamları boyunca çeşitli hastalıklar biriktirmesine ve belki çalışırken belki de emekli olduktan sonra farklı hastalıklarla uğraşmalarına neden olabilir. İş güvenliğinin önemsenmediği ortamlarda işyerinde yaşanacak iş kazaları da çeşitli ekipmanlara zarar verebilir. İşçilerin hayati tehlikesine neden olmadan da farklı kazalar meydana gelebilmektedir. Makinelerin bakımlarının yapılmaması veya düzenli şekilde yağlanmayan ekipmanların çalışma yeteneğinin kaybolması işçileri etkilemese bile çeşitli boyutlarda maddi hasarlara da sebebiyet verebilir.

İş Güvenliği Önemsenmediğinde Neler Olur? - General OSGB

İşçilerin sağlığının tehlikeye girmesi ve işyerinin maddi zarara uğramasının yanı sıra yapılan denetimlerde iş güvenliğine önem vermemenin cezai yaptırımları da olmaktadır. Alınması gereken önlemlerin alınmaması nedeniyle yapılan denetimlerde yetkililer işyerlerine ceza kesebilmektedir. Ayrıca yaşanabilecek iş kazalarının sonunda tutulan raporlarla işverenin hatalı ve ihmalkar görünmesi de farklı yönde cezalara neden olabilir.

İş kazalarının en büyük sebeplerinden biri olan insani ihmaller yani güvenliği yok sayan davranışlar kaza yaşanmasına neden olabilir. Bunlar arasında kişisel koruyucu donanımların kullanılmaması, yetkisiz alanlara amatör kişilerin girmesi, kullanılmaması gereken ekipmanların veya makinelerin kullanılmaya çalışılması, haddinden ağır yüklerin kaldırılmaya çalışılması gibi örnekler verilebilir. İş güvenliği eğitimi alan kişilerin bu gibi tedbirlere riayet etmesi önemlidir.

İş Güvenliği Uzmanı İSG Faaliyetlerinin Önemsenmesini Nasıl Sağlar?

İş güvenliği uzmanı İSG faaliyetlerinin önemsenmesini sağlamak için gerek eğitimlerde gerek diğer faaliyetlerde hassas davranmalıdır. Bir işyerinde iş güvenliği kültürünün oluşması için elbette işverenin de sorumlulukları vardır ancak ana göre işin uzmanına düşmektedir. Bir İSG uzmanı çalışanlara iş güvenliğinin neden önemli olduğunu iş kazaları örnekleriyle anlatırsa daha kalıcı olduğu görülmektedir. Ülkemizde yaşanan iş kazalarının çoğunun ihmalde kaynaklandığı gerçeği de aktarılabilir.

İş Güvenliği Uzmanı İSG Faaliyetlerinin Önemsenmesini Nasıl Sağlar? - General OSGB

Hem iş güvenliğinin önemsenmesi hem de işin öneminin kavranması yaşanabilecek kazaları önlemektedir. Çalışanın işi sahiplenmesi, iş güvenliği ilkelerine uymasını da kolaylaştırmaktadır. Mesleki olarak doyum yaşamayan işçilerin işyerindeki faaliyetleri önemsemediği görülür. Otomat bir şekilde işe gidip gelen, çeşitli faktörlerden dolayı işle ilgili motivasyonu eksik olan çalışanların iş güvenliği ile ilgili problem yaşama ihtimali yüksek olacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.