| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliğinde Disiplinin Önemi

İş güvenliğinde disiplin işveren, iş güvenliği uzmanı, OSGB firması ve çalışanların ortak tutumu ile oluşturulabilir. Faaliyetlere başlamadan önce belirli bir iş akış şemasının oluşturulması ve yıllık planın yapılması, neyin, ne zaman, nerede, ne kadar sürede ve kimler tarafından yapılacağını belirlediği için önemsenmelidir. Yıllık plan dahilinde hareket edilmesi, zamanlar çalışanların da bu akışa daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olur.

İş Güvenliğinde Disiplinin Önemi - General OSGB

İş güvenliği tedbirleri, risk analizi, risk değerlendirmesi ve temel İSG eğitimleri gibi farklı faaliyet alanları, çalışanların aklını karıştırabilmektedir. Bu yüzden ilk aşamada mümkün olduğunca basitleştirerek başlamak, daha sonra sektörün gerektirdiği ağırlığa yükseltmek daha başarılı sonuçların alınmasına katkı sağlayacaktır.

İSG uzmanının belirli bir disiplin ışığında hareket etmesi, işverenin kendisine uyum sağlamasını, bu tutum da çalışanların hızlıca davranış değişikliği oluşturmasını sağlar. Böylece iş güvenliği felsefesini oluştururken işletmenin bir bütün halinde korunması mümkün olmaktadır.

İş Güvenliği Hakkında Farkındalık Oluşturmak

İş güvenliği artık çok yeni bir alan değildir. Hem faaliyetleri hem de bilimsel bir branş olması nedeniyle artık tüm sektörlerde duyulan, iş kazalarını önlediği düşünülen bir disiplin alanı olagelmiştir. Bu yüzden çalışanların kendi özlük haklarını koruma ve talep etme noktasında iş güvenliği ilkelerini daha kolay uyguladıkları gözlemlenmiştir. Bu hususta OSGB firmalarında görevli iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli, işveren ve çalışanların iş güvenliği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla ortak hareket etmeleri son derece önemlidir.

İş Güvenliği Hakkında Farkındalık Oluşturmak - General OSGB

İş güvenliği çalışmalarının planlandığı başlangıç seviyesinde çalışan temsilcisinin bu alan hakkında bilgi sahibi olması ve faaliyetleri önemseyerek benimsemesi, çalışanların tutumunu değiştirmektedir. Aynı zamanda işverenin yapılacak çalışmalardan önce çalışanlarını bilgilendirmesi bir hazır bulunuşluk oluşturması açısından önemli addedilmektedir. İş güvenliği uzmanının da vereceği eğitimlerde bu konuda daha hassas olması, iş güvenliğini ulaşılmaz veya ütopik şekilde soyutlamaması değerli olacaktır.

Hem verilen eğitimlerde hem de uygulanan tedbirlerde çalışanların nasıl bir tutum sergiledikleri gözlenebilir ve geri bildirim alınabilirse, ne derece farkındalık oluştuğu da ölçülmüş olur. Bu veriler bizlere yeni eğitimlerin konusu ve zamanı hakkında fikir verecektir. Bu açıdan iş güvenliğinde her çalışmanın belirtilen takvimdeki zamana göre yapılması çalışanlarda da saygı uyandıracaktır. Bir makine gibi zamanında işleyen İSG faaliyetleri önemsenecek ve hızlı şekilde benimsenecektir.

İş Güvenliğini Benimsetmede Liderlerin Rolü

İşyerlerinde resmi ve doğal liderler bulunur. Resmi liderler kendilerine belirli birer statü verilmiş ve yetkiye sahip kişilerdir. Doğal liderler ise işyerinde deneyimi ile söz sahibi olan ve herkesin tecrübesine saygı duyduğu personellerdir. Gerek ağır iş kollarında gerekse orta ve düşük tehlike sınıfındaki işletmelerde liderlerin iş güvenliğini benimsetmede rolü sanıldığından fazladır. Bu yüzden kendisine yasal olarak yetki verilmiş yöneticiler, şefler, müdürler, çalışan temsilcileri iş güvenliği konusunda benimsetici bir yaklaşımda bulunmalıdır.

İş Güvenliğini Benimsetmede Liderlerin Rolü - General OSGB

Çalışanların gerek mesai saatleri, gerek kişisel koruyucu donanımları kullanma, gerek iş disiplini gerekse de iş güvenliği ilkelerine uyma konusunda liderleri kendilerine rol model aldıkları iş hayatının bir gerçeğidir. Liderler işveren olsa dahi mesaiye gelme saatleri, ekipmanları kullanma biçimleri ve iş güvenliği tedbirlerine uyma davranışları çalışanları etkiler. Bu yüzden iş güvenliği hizmeti alan tüm işletmelerde yönetici konumunda olanların başta kendileri İSG ilke ve tedbirlerine uyum konusunda tam bir disiplin içinde olmalıdır.

İş güvenliğinde disiplinli şekilde hareket etmenin içeriğinde, uyarıcı levhalara uyma, kişisel koruyucu donanımları kullanma, tehlikeli yerlere yetkisiz girişlerin önlenmesi, eğitimlere katılma gibi ana unsurlar yer alır. Tüm İSG faaliyetleri konusunda gönüllü olunması başarı ihtimalini artıracaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.