| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Üretim Sektöründe İş Güvenliği ile Tehlikeleri Azaltma

İmalat sanayinde güvenlik son on yılda kademeli olarak iyileşmiş olsa da, iş kazaları ile ilgili endişeler hala gerçekliğini korumaktadır. Otomasyon doğru ilerleme son sürat devam etmesine rağmen, insanlar halen günümüzün üretim süreçlerinin merkezinde kalmaya devam ediyor. Tüm ağır işleri makineler yapmasına rağmen çalışanların yaralanabildiği ciddi kazalar da yaşanabilmektedir.

General OSGB Banner

Bu konuda son yapılan araştırma ve veri toplama çalışmasında 2018 yılı verilerine göre imalat sektöründe 183.396 iş kazası yaşanmıştır. Bunlardan 300’ü ölümle sonuçlanmıştır. Diğerleri ise yaralanma olarak kayıtlara geçmiştir. Bu yüzden imalat sektöründeki makineleşmenin iş kazalarını önlemediği görülmektedir.

Üretim Sektöründe İş Güvenliği ile Tehlikeleri Azaltma
Üretim Sektöründe İş Güvenliği
Üretim Sekötöründe İSG
Üretim Sekötöründe İş Güvenliği ve Tehlikeler
İş Güvenliği Tedbirleri İle Daha Güvenli İmalat Süreci
Üretim Sekötöründe En İyi Güvenlik Uygulamaları
Plastik İmalatında İş Güvenliği - General OSGB
Metal Sektörde İş Güvenliği - General OSGB

Çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ciddiye alınmasıyla mümkün olmaktadır. İşverenlerin çalışanlarını tehlikeden korumaları için ne yapabileceklerine dair tespitlerimiz aşağıda yer almaktadır.

İş Güvenliği Tedbirleri ile Daha Güvenli İmalat Süreci

İşyerindeki liderlerin ve amirlerin iş güvenliği konusuna vurgu yapmaları çok önemlidir. Eğer işverenlerin önceliği “ne olursa olsun üretim durmasın, aksamasın ve azalmasın” ise, o zaman çalışanlar da patronlarının önceliğini yansıtır. İşçiler güvenliğe inanıyorsa, ancak yöneticileri onları yalnızca üretim çıktısına göre değerlendiriyorsa, çalışanlar güvenliği pahasına üretkenliği tercih etmeyi öğrenecektir. Bu yüzden bir işletmenin sahipleri güvenliği önceliklendirerek tüm işgücü için mesaj vermelidir.

Üretim Sektöründe İş Güvenliği ve Tehlike - General OSGB

İşyeri güvenliğinin bir başka anahtarı da gerçek denetim yapan ve uyarılar sağlayan iş güvenliği uzmanlarıdır. Kontrolör olarak bir nevi denetim görevini de ifade eden ve eksiklikleri bildiren İSG uzmanları iş yerindeki yaralanma seviyesini de azaltmaktadır. İşyerindeki amirler de iş güvenliğini önemsiyorsa sahiplenilmesi daha kolay olmaktadır.

İş güvenliği politikasının en temel iç bileşeni İSG uzmanları, işverenler ve çalışanlardır. OSGB firmaları dışarıdan destek sunmaktadır. Zaten görevlendirdikleri uzmanlar OSGB’nin işyerindeki görevini yürütmektedir. Bu üç temel bileşen arasında iletişim problemi olmaması, fikir alışverişinin devam etmesi muazzam önem taşır. Çalışan temsilcilerinin işçilerin dilek ve temennilerini İSG kuruluna veya işverene iletmesi önemlidir. İş güvenliği konusunda alınabilecek önlemler konusunda sahada olanları fikrine mutlaka başvurulmalıdır.

Üretim Sektöründe En İyi Güvenlik Uygulamaları

İşyerinde birçok kaza türü görülebilir ancak son zamanlarda en fazla görülenlerden biri çalışan makinelerin bakımı sırasında meydana gelen elektrik çarpmaları, işçi düşmeleri ve hareketli ekipmanlara takılmaktan kaynaklanan yaralanmalardır. Bu tehlikelerden kaçınmak için üreticiler, makinelere ve ekipmanlara bakım yaparken çalışanları tehlikeli enerji kaynaklarından korumalarıdır. Ayrıca yüksek irtifalarda çalışanlar korumak için platformlar, korkuluklar ve düşmeye karşı önlemler oluşturulmalıdır. Vücudun tehlikeli makine parçalarıyla temas etmesini önlemek için ekipmanlara kalkanlar ve başka bariyerler yerleştirmeleri gerekir.

İmalat Sanayisinde İş Güvenliği - General OSGB

İzlemesi kolay güvenlik prosedürleri uygulamak da önemlidir. Ne kadar az çaba ve zaman harcayan güvenlik uygulamaları olursa, takip edilme olasılığı o kadar yüksek olur. Bir ekipmanın enerjisini kesen elektrik bağlantısını örnek verelim. Çalışanlar elektriği kesmek için 50 metre yürümek zorunda kalırsa, anahtarın sadece 5 metre uzakta olmasına göre o adımı atma olasılığı az olacaktır. İşverenler bu tür sürekli uygulamaları çalışanların fiilen çalıştıkları yere daha yakın bir yere kurarak işçilerin kullanma şansını artırmalıdır.

Yazılı güvenlik politikaları ve prosedürleri kısa ve net olmalıdır. İşverenlerin güvenlik beklentilerini sürekli olarak iletmeleri ve güçlendirmeleri gerekir. Hem amirler hem de çalışanlar güvenlik standartlarına bağlı olmalıdır.

İmalat sektöründeki şirketler güvenliğe güçlü bir bağlılıkla, işlerini ve çalışanlarının hayatlarını mahvedebilecek trajik iş kazalarını önleyebilir. Bu kadar davranış değişikliği ile önlenebilecek sayısız türse iş kazası vardır. Bu açıdan işyerinin tüm güvenlik tedbirlerini anlaşılır şekilde beyan etmenin önemi tartışılamaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.