| General OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği ile İlgili Bilgiler ve Uygulamalar (İSG Kavramı)

İş hayatında ortaya çıkabilecek her türlü iş kazası ve meslek hastalığının önüne geçebilmek için alınan tedbirleri kapsayan tüm çalışmalar iş güvenliği kapsamındadır. Yerel bazda düşünüldüğünde sadece işletmeleri ve aktif iş hayatını konu edinen iş güvenliği çalışmalarının dünyadaki uygulamaları herhangi bir maaş söz konusu olmaksızın yapılan bütün çalışmaları kapsamaktadır. Bu kapsamda ele alınacak iş güvenliği ile ilgili tedbirler günlük yaşantımızda, bahçemizde, evimizde, parkımızda veya diğer yaşam alanlarımızda alınan tüm tedbirleri ifade etmektedir.

İş Güvenliği ile İlgili Bilgiler ve Uygulamalar
İş Güvenliği ile İlgili Bilgiler
İş Güvenliği ile İlgili Bilinmesi Gerekenler
İş Güvenliği ile İlgili Uygulamalar
İş Sağlığı Güvenliği Hakkında Bilgi
İş Sağlığı Güvenliği Hakkında Uygulama
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Ülkemizde 2012 yılından önce çok fazla çalışma alanı bulamayan İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü şu an için mevzuat olarak hazırlandıktan sonra da artık Bakanlığın denetimindedir. Tehlikeli, çok tehlikeli veya az tehlikeli çalışma alanlarında çalışanların iş kazası yaşamaması için veya işin güvenliğini sağlamak nedeniyle ortaya çıkabilecek veya ortaya çıkma ihtimali olan bütün riskleri elemine etmeye çalışmak, iş güvenliğinin amacı olmaktadır.

general osgb banner

Unutulmamalıdır ki iş kazaları ve meslek hastalıkları yalnızca tehlike sınıfı yüksek olan çalışma sektörlerinde değil herhangi az tehlikeli bir işyerinde de karşılaşabilecek durumlar arasındadır. Ülkemizde iş güvenliği uygulamalarının saha elemanı olarak görev yapan ve en temel paydaş olan iş güvenliği uzmanlarının dışında, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, il sağlık müdürlükleri, il çalışma müdürlükleri, İŞKUR müdürlükleri ve bakanlık dahil olmak üzere birçok paylaşın birlikte görev aldığı önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

Ülkemizde Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, iş güvenliği uzmanlarının  profesyonel yaklaşımı ile ilerlemektedir. İşletmelerde çalışanlar temel alınarak yapılan çalışmalarda iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile birlikte işletme sahibi de aktif katılım göstermektedir. Her ne kadar işin teknik boyutu iş güvenliği uzmanlarının sırtında olsa da, iş güvenliği hizmetlerinin ve tedbirlerinin yürütülmesi için birincil derecede sorumlu olan kişi iş yeri sahibi olmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanların sağlığını korumak için mesleklerini icra eden iş güvenliği uzmanları, belirli bir eğitimden geçtikten sonra Çalışma Bakanlığı'nın ÖSYM aracılığı ile yaptığı sınavda başarılı olan kişilerdir. ÖSYM, sadece iş güvenliği uzmanları için değil işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli için de sınav düzenlemektedir. Kişilerin lisans veya ön lisans eğitimleri boyunca aldıkları eğitimlerden farklı olmak üzere bunun iş hayatındaki uygulamalarını içeren özel bir eğitim programından da geçmektedirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Klavuzu

İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Bilgi

İş güvenliği uzmanları az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışabilirler. İş güvenliği alanında faaliyet gösteren ve Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri iş güvenliği hizmetlerinin esas olarak yürütüldüğü ve en geniş kitleye hitap eden firmalardır.

İş güvenliği uzmanları OSGB aracılığı ile bünyesinde yeteri kadar çalışan olmayan işletmelere görevlendirilerek tüm hizmetlerin yürütülmesi sağlanmaktadır. Bu tür işletmelerde risk analizinin yapılarak değerlendirmesinin sağlıklı olarak yapılması profesyonel bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu da ancak iş güvenliği uzmanları vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

Çalışma hayatının genel olarak korunması ve çalışanların iş hayatındaki risklerden arındırılması faaliyetlerinin bütüncül bir yaklaşımla benimsenmesi ve tüm paydaşların katkısının sağlanması, iş güvenliği hizmetlerinin % 100 başarıya ulaşması için şarttır. İşyerlerinde 0 iş kazası oranını yakalamak ve bunu sürdürülebilir hale getirmek için iş sağlığı ve güvenliği çalışma alanının dikkatli bir süreçle takip edilmesi gerekir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.